JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิเคราะห์งบการเงินรวม (ระดับเจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส)
-รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลทางการเงินจากบริษัทแม่และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางกา...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
2 . INTERNAL AUDIT !!! ด่วน !!! ทำงานที่ พระประแดง
==>> Internal Audit (ทำงานที่ พระประแดง) จำนวน 1 อัตรา <<== - ตรวจสอบวางแผนการตรวจงานด้านบัญชี - ตรวจสอบดูขั้นตอนการทำงานว่ามีแก้ปัญหาและทำงานอย่างไร เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานภายในองค์กรมีค...

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . Internal Audit Staff Urgently Required !
⏩⏩ หน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ตรวจสอบ Compliance ของการทำงานทุกฝ่ายภายในองค์กร ⏩⏩ สวัสดิการ 1. ภาษา TOEIC 2. ค่าเดินทาง / ค่าอาหาร 3. ค่าเบี้ยขยัน 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ค่ารักษาพยา...

JOB PLUZ MANPOWER Co., Ltd. บริษัท จัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท + โบนัส 5 เดือน
25 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้างานตรวจสอบ
1. จัดทำรายละเอียดแผนงานประจำปีที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา 2. ควบคุม/ติดตาม/แนะนำ/มอบหมาย การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้การดำเนินงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนงานประจำปีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสาน...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูล/ระบบ ของพื้นที่ที่เข้าตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงและ กำหนดหัวข้อการตรวจสอบ - ตรวจสอบ/กระทบยอด ความถูกต้องของข้อมูลในการผลิต - ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็น...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

บริษัท พี. ซี. ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่าง ๆ บันทึกและตรวจสอบรายการปรับปรุงต่าง ๆ ในกรณีพบข้อผิดพลาด วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของรายการบัญชี เพื่อให้งบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี - บริหารการปิดบัญชีร...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PCL
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท บูรพาพลัส เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน N/A
21 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีภายใน
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในกลุ่มสามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนและประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ