JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้าคงคลัง
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน การบันทึกรับเข้า ตัดจ่าย โอน ตามระบบ - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือและสรุปผลการตรวจนับ - บัญทึกและปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีที่เกี่ยวข้อง

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี
- ดำเนินงานในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
21 พ.ค. 62
3 . ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
-รับวางบิล, ทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้ -สรุปยอด ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, ภงด.1 -กระทบยอด statement ธนาคาร -จ่ายเงินสดย่อย -เปิดใบกำกับภาษี, วางบิล - เก็บเช็ค, ออกใบเสร็จรับเงิน -สรุปภาษีซื้อและขายประจำเดือน...

บริษัท เอซี ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
4 . ธุรการบัญชี
- บันทึกรายการรายวัน ทำเอกสารด้านรับ-จ่าย ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินสดย่อย - บันทึกบัญชีเบื้องต้น,ออกใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ออก - จัดเตรียมรายงานการขายและรายงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึก...

Density Inter System Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-20,000
21 พ.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี (ประจำสมุทรปราการ)
- จัดการการดำเนินงานประจำวันของฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERP - ดูและบัญชีด้าน AP / Tax - กระทบยอดบัญชี - กำหนดวิธีการบัญชีนโยบายและหลักการบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงา...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 25,000 บาท
21 พ.ค. 62
6 . ธุรการบัญชี
- ทำบัญชี - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย - ทำ ภงด.3, ภงด.53 - ทำ ภ.พ.30 - บันทึก รายงาน ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เวลาทำงาน 09.00-18.00 น.

The Best Property Agent CO., LTD.
เงินเดือน 12,000-15,000 ขึ้นไป
21 พ.ค. 62
7 . ธุรการบัญชี (บางบ่อ สมุทรปราการ)
- งานเอกสารบัญชี - ลงข้อมูลบัญชีในระบบ - งานประสานงานภายในและภายนอก - งานธุรการทั่วไปภายในแผนก - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
21 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1.ดูแลและจัดทำงานเอกสารของแผนกบัญชีการเงิน 2.ประสานงานทั่วไป 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน
1.ออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีและการเงิน เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ 2.รวบรวมเอกสารต่าง ๆ และนำส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรงตามกำหนด 3.จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็นระบบระเบี...

Rawlplug-TMAX Corporation Limited
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
21 พ.ค. 62
10 . พนักงานบัญชีบริษัท
-จัดทำภาษี ภ.ง.ด 1,3,53,50,51,90,91 มูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ประกันสังคมปิดงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีได้ -เอกสารบัญชีในองค์กร -งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย

Next Trip Holiday Co., Ltd
เงินเดือน 15,000-25,000 ขึ้นไปตามความสามารถและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
11 . Accountant and Human Resources
- Record accounting transactions monthly - Prepare payment vouchers, cheques, bank transfer, account reconciliations, and monthly statements of cash and other office’s expenses, including rents, util...

The K International Company Limited
เงินเดือน 35,000 - 40,000
20 พ.ค. 62
12 . ธรุการบัญชี
1.ประสานงาน,ออกเอกสาร สำหรับวางบิลลูกค้า 2.รับวางบิล 3.บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม express 4.งานเอกสารทั่วไป

บริษัท เครซี อิงค์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
13 . Accounting / Financial officer
-To deal with queries relating To payments and receiving. -Performs all bank account reconciliations on a monthly basis and when needed,communicates with the bank to understand and reconcile any disc...

Thai Haso Ltd.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
14 . ธุรการบัญชี
- คีย์ข้อมูลทางการเงิน - จัดเก็บเอกสารรายวัน และ รายเดือน - เปิดบิลใบสั่งขาย - ประสานงานกับแผนกต่างๆได้

บริษัท แกรนด์เมททอลเซ็นเตอร์ จำกัด / บริษัท บางกอกเมทัลคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำบางปู) รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลขาย (S/O) เข้าระบบบัญชี -Print คำสั่งซื้อจาก E-mail และระบบของลูกค้า -บันทึกข้อมูลเข้าระบบรับจอง หากเป็นลูกค้าใหม่ให้เพิ่มที่ฐานข้อมูลด้วย -ปรับปรุงฐานข้อมูลของลูกค้าให้ทันสมัย...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 พ.ค. 62
16 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน 2.ทำเอกสารวางบิล / เก็บเช็ค 3.โทรตามเงินโอน / สอบถามการรับเช็ค กับลูกค้า 4.ทำรายงานขาย เตรียมเอกสารให้สำนักงานบัญชี 5.ทำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย ลูกค้า กับของ บริษัท ...

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด
เงินเดือน 12,000- 17,000 บาท ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
17 . พนักงานธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของบริษัท 2. สรุปยอดงบประจำเดือน และสรุปยอดงบประจำปี 3. วางแผนและควบคุมโดยบันทึกข้อมูลการบริหารทรัพย์สินให้บริษัท 4. สรุปผลรายงานงานให้ทราบผลงานประจำเดือน

บริษัท เอ็น เอส อาร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62

บริษัท ดี ดี โค๊ตติ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
19 . พนักบัญชี/การเงิน/ธุรการ
- เปิดบิลขาย/วางบิล - ภาษีซื้อ/ภาษีขาย - บัญชี บันทึก-จัดเก็บ ข้อมูล ทางบัญชีเพื่อส่งสำนักงานบัญชี - ทำเงินเดือน ประกันสังคม - ภาษี ภงด.1-3-53 - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทูลลิ่ง เอ็กแซ็กท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000
17 พ.ค. 62
20 . ธุรการบัญชี และ การเงิน
- ลงบันทึกรายงานประจำวัน - ทำจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น - ลงบันทึกค่าคอมมิชชั่น และ จ่าย โอที พนักงาน - ทำจ่ายและลงบันทึกใช้จ่ายประจำปี - ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย...

บริษัท ไอคัลเลอร์ พริ้นติ้ง เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ