JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
-ระบบรับ-จ่ายสต็อค -ระบบรับ-จ่ายเงิน -ตรวจสินค้าคงเหลือ, -ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร, -ปิดงบการบัญชีที่ตนรับผิดชอบได้

บริษัท พลาธิป อินดัสทรี จำกัด
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.วางบิล เจ้าหนี้การค้า 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้การค้า 3.ออกใบเสร็จรับเงิน 4.ตรวจสอบรายงานภาษีขาย

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
23 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ออกเอกสาร ใบกำกับภาษีขาย (Tax Invoice) ตามใบสั่งซื้อที่ได้รับจากแผนกขาย และลิสต์ขายของแผนกพีซี 2.สรุปยอดขายรายวันและจัดทำรายงานสรุปยอดขายรายเดือน 3.รับผิดชอบการรับ-ส่ง Invoice / Tax Invoice และจั...

บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี/Accounting Officer
- รวบรวมเอกสารและจัดประเภทรายการทางบัญชี - บันทึกบัญชีในสำนักงานบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี Express - สรุปรายงานบัญชีและกระทบยอดบัญชี - เตรียมแบบภาษีของกรมสรรพากรและแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม - งานอ...

บริษัท ไอ.เอส.เอ็น. โปรเฟสชั่นนัล จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
23 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำแบบภงด.3 53 และกระทบยอดประจำเดือน - จัดทำภาษีซื้อ/ ขาย และจัดทำ ภ.พ.30 - บันทึกตั้งหนี้และปิดบัญชี ภงด.1,53,30 - คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรม navision - ตรวจสอบบัญชีและแยกประเภท

L.I.S. International Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000++
23 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
- พนักงานบัญชี - ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ประกันสังคม , งบการเงิน - บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป - งานด้านเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด
3 อัตรา (รับสมัครข้อมูลผ่านทาง E-mail เท่านั้น)
เงินเดือน 12,000 - 17,000 บาท (ตามความสามารถและข้อตกลง)
23 ก.ค. 62
7 . Account Staff
1. Checking & Reconcile Accounts 2. Reporting system & analysis 3. Coordinate with Sales, Purchase, Customers and Other Function

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
เงินเดือน xx,xxx
23 ก.ค. 62
8 . Accounting Office (ประจำโรงงานบางพลี คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
1. บันทึกบัญชีด้านการขาย การซื้อ บัญชีทั่วไป เงินสดย่อย และควบคุมดูแลการรับเงินสดหรือเช็ค 2. จัดทำเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา 3. ตรวจสอบเอกสารด้านการซื้อให้สมบูรณ์ก่อนการบั...

บริษัท ทรี - มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + อาหารกลางวัน
23 ก.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
ลงบัญชี express ,เก็บยอดเกี่ยวกับงานขาย ทำคอมมิชชั่นฝ่ายขาย

บริษัท ฟลูเทค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ มีเบี้ยขยัน โบนัสประจำปี
23 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายการสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุสินค้า - ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM), งานระหว่างทำ (WIP), และสินค้าสำเร็จรูป (FG) - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนท...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี และทางภาษี 2.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย กระทบบัญชที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำข้อมูลรายวันทั่วไป 4.บันทึกบัญชีและตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย...

บริษัท บางกอกอ็อคชั่นเนียร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับเข้า ตัดจ่ายและการบันทึกชั่วโมงการผลิต - ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Master, Bom, Routing, Kanban board และประสานงานเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง - ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขให้บ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าทีบัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่สำโรง)
1.บันทึกบัญชี 2.ตรวจสอบใบสำคัญ 3.คำนวนต้นทุนการผลิตและปิดงบต้นทุนการผลิต 4.ตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือ 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสาร, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - เปิดบิลขาย - ปฎิบัติงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน
• ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ทำรายงานภาษี • ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 / 53 • จัดทำเอกสารบัญชีรับ บัญชีจ่าย และบันทึก จัดเก็บเอกสารการเงิน • จัดทำรายละเอียดประกอบงบปิดงบ...

บริษัท พานา-ทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
16 . Accounting & Administration Officer ประจำหน่วยงานบางนา
1. จัดทำบัญชีตามมาตรฐานของริษัท 2. บันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องในระบบบัญชี 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีทั้งหมด 4. จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน และจัดการคำสั่งซื้อให้สอด...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
-ดูแลความรับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน ดูแลรับผิดชอบงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
23 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี & BOI อาวุโสรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1. ออกบิลขาย,ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี่และบันทึกบัญชีขายและลูกหนี้ 2. ออกใบแจ้งหนี้และติดตามการรับชำระหนี้จากลูกค้า 3. บันทึกรับชำระเงินจากลูกค้า และตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือและภาษีขาย 4. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสรา้งของบริษัทฯ และประสบการณ์
23 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- คีย์เอกสารการจ่ายมัดจำ และจ่ายเงินสด, คีย์ตั้งหนี้ของผู้รับเหมาในหน่วยงานต่าง ๆ, คีย์เอกสารแจ้งหนี้, รับเงิน, ฝากเช็ค

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
• รับผิดชอบงานด้านเอกสาร บัญชีรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วบันทึกรายการต่างๆ ลงในโปรแกรมบัญชี สรุปรายการรับ-จ่ายรายวัน รายเดือน เผื่อเสนอผู้บริหารและนำส่งเอกสารต่างๆ ให้กับสำนั...

Ganspace Wood Expert(Thailand)Co.,Ltd
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 ก.ค. 62
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ