JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดง และ จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดง และ สิงห์บุรี
18 ก.ค. 62
2 . บัญชี
จัดทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง จัดทำภาษีทุกชนิดให้ถูกต้อง ( ภงด.3, ภงด.53 , ภงด.50 , ภงด.51 , ภ.พ.30 ) จัดทำจ่ายรับ-รายจ่าย จัดทำงบการเงิน และงบทดลองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจส...

บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000-14,000
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี,พนักงานบัญชี
1.บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภทเอกสาร 2.บันทึกตัดรับชำระ-จ่ายชำระตามเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า 3.โอนปิดบัญชี กระทบยอด statement ตรวจสอบบันทึกทรัพย์สินและเก็บรายละเอียดภาษี 4.จัดเก็บเอกสารสำคัญรับ-สำค...

บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. บัญชีปิดงบ 2. บัญชีราย 3. บัญชีเบิกจ่าย 4. บัญชีลูกหนี้

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ทำงานที่ พระประแดงรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบต้นทุนโครงการต่างๆที่จ่ายจริง กับประมาณการงบประมาณที่ตั้งไว้ พร้อมกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำและบันทึกต้นทุนนำเข้า และ ต้นทุนการผลิตสินค้าในระบบ พร้อมกระทบยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ย...

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.วางบิล เจ้าหนี้การค้า 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้การค้า 3.ออกใบเสร็จรับเงิน 4.ตรวจสอบรายงานภาษีขาย

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายการสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุสินค้า - ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM), งานระหว่างทำ (WIP), และสินค้าสำเร็จรูป (FG) - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนท...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
8 . Account Staff
1. Checking & Reconcile Accounts 2. Reporting system & analysis 3. Coordinate with Sales, Purchase, Customers and Other Function

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
เงินเดือน xx,xxx
18 ก.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
- พนักงานบัญชี - ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ประกันสังคม , งบการเงิน - บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป - งานด้านเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด
3 อัตรา (รับสมัครข้อมูลผ่านทาง E-mail เท่านั้น)
เงินเดือน 12,000 - 17,000 บาท (ตามความสามารถและข้อตกลง)
18 ก.ค. 62
10 . Accounting AR (ต่างประเทศ)รับสมัครด่วน !
- Reconcile Bank และติดต่อลูกค้าภายในและภายนอกต่างประเทศ - โอน จ่าย รับชำระ - ตรวจสอบและควบคุม ดูแลด้านเช็คเดบิต เครดิต - ติดต่อในส่วนของอัตราแลกเปลื่ยน - จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน Weekly Repor...

บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 25,000.-
18 ก.ค. 62

บริษัท แอคมิ 1975 จำกัด
18 ก.ค. 62
12 . บัญชี
จัดทำภาษีซื้อขาย ภงด.ต่างๆๆ ทำวางบิลเก็บเช็ค หัก ณ.ที่จ่าย บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี ยื่นภพ.30 ภงด.ต่างๆๆ ทำสต๊อกได้

บริษัท เซินเจริญ จำกัด
1 ตำแหน่ง
18 ก.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี/Accounting Officer
- รวบรวมเอกสารและจัดประเภทรายการทางบัญชี - บันทึกบัญชีในสำนักงานบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี Express - สรุปรายงานบัญชีและกระทบยอดบัญชี - เตรียมแบบภาษีของกรมสรรพากรและแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม - งานอ...

บริษัท ไอ.เอส.เอ็น. โปรเฟสชั่นนัล จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
18 ก.ค. 62
14 . Account General Ledger/เจ้าหน้าที่บัญชี-บัญชีทั่วไปUrgently Required !
-จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และติดรหัสทรัพย์สิน -คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกบัญชี -กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกบัญชีนอกเหนือจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ AR, AP -จัดทำ รวบรวมและตรวจทานรายงานภาษีซื้อ และภาษี...

บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
15 . Senior Account General Ledger/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/บัญชีทั่วไป/บัญชีแยกประเภทUrgently Required !
-ควบคุมดูแลการตั้งรหัสบัญชีใหม่ในระบบ -รวบรวมรายรับและรายจ่ายเพื่อจัดทำ cash flow และ กระทบยอดบัญชีธนาคารคงเหลือประจำวัน -รวบรวมและตรวจทานรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย เพื่อยื่น ภพ.30 -ตรวจสอบทะเบียนท...

บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)Urgently Required !
-บันทึกต้นทุนค่าขนส่ง -บันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้ค่าขนส่ง -กระทบยอดบัญชีเจ้าหน้าหนี้การค้า -จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ.ที่จ่ายกระทำการแทน -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
18 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสาร, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - เปิดบิลขาย - ปฎิบัติงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำและบันทึกบัญชีเอกสารรับเงิน/จ่ายเงิน (AR-AP) 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย และนำส่งกรมสรรพากร 3.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย 4.จัดทำแบบ ภงด.3/ภงด.53 และนำส่งกรมสรรพากร 5.Reconcile บัญชี...

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
19 . พนักงานบัญชี,เซลล์อสังหา,โฟแมน
- ตามรายละเอียดงานตามตำแหน่ง

บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
-ดูแลความรับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน ดูแลรับผิดชอบงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ