JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)
- จัดทำ Invoice ขายเพื่อเตรียมวางบิลและจัดเก็บเอกสาร - บันทึกบัญชีเกียวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนีและจัดเก็บใบสำคัญรับ - สรุปยอดขายประจำเดือน - สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์ - จัดทำรายงานภาษีข...

บริษัท ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
-จัดเตรียมเอกสารวางบิล การรับชาระเงิน การติดตามหนี้ รับชำระหนี้ -จัดทำรายงานการรับเงิน การวางบิล ลูกหนี้คงค้างตลอดจนรายงานภาษีขาย -คิดค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวัน...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
3 . Credit Control 25,000-30,000 ตึกบางนาทาวเวอร์ สัญญาจ้าง 4 เดือน เริ่มงานทันทีรับสมัครด่วน !
-รับชำระหนี้ลูกหนี้ พร้อมทั้งติดตามลูกหนี้ที่จ่ายชำระช้า -สรุปความเคลื่อนไหวเช็คคืนพร้อมติดตาม /สรุป Statement ประจำวัน -กระทบยอดลูกหนี้ประจำเดือน -การบันทึกบัญชี

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 25,000-30,000
16 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับเงินสดและลงบัญชีด้านรับที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำใบแจ้งหนี้(Invoice)/ใบเสร็จรับเงิน 3. รายงาน Invoice คงค้างเปิดและรายงานP/Oคงค้างรับ 4. วางบิล รับเช็ค ฝากเช็คลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ 5. กระ...

INTENSIVE MOULD Co., Ltd. บริษัท อินเท็นซิฟ โมลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
16 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารยื่นภาษีทุกเดือน

บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
6 . Accounting Supervisor ( AR ) รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และดูแลงานระบบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ - ตรวจสอบใบสำคัญ การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง - ติดตามสถานะลูกหนี้ ใบวางบิล การชำระหนี้ลูกค้า - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านลูกหนี้ - งานอื่น...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
16 ก.ย. 62
7 . Accounting ( AP )
1.บันทึกบัญชี ตั้งเจ้าหนี้การค้า เเละเจ้าหนี้อื่นๆ 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เเละตัดค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกเดือน 3.ควบคุมเเละตรวจสอบให้การทำเอกสารจ่ายเงินเป็นไปตามนโยบายบริษัท 4.จัดทำใบสำค...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- เปิดใบกำกับภาษีขาย - ทำรายงานภาษีขาย - ตรวจสอบยอดขายเงินสด-บัตรเครดิต

บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- บันทึกรายการบัญชีรายวัน / เจ้าหนี้ - ลงบันทึกรายการบัญชีค่าแรง - จัดทำบัญชีทรัพย์สิน / บันทึกค่าเสื่อม / ทะเบียนทรัพย์สิน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ / ตรวจสอบรายงานภาษีอากร / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - รับเ...

บริษัท ซี.ซี.บี. อีเล็คทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
16 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ตามหนี้เก่ง
1.รับวางบิลและจ่ายเช็ค 2.รวบรวมตรวจสอบ และติดตามเอกสารใบกำกับภาษี 3.ตรวจสอบติดตามเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล ใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่ายชำระหนี้ เสนอผู้บังคับบัญชา อนุมัติการจ่ายเงินตามก...

บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
16 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสาร ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ,ภ.พ.30 -จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค,ค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำเอกสารจ่ายซัพพลายเออร์ประจำเดือนให้เสร็จทันกำหนด -สรุปรายงานเจ้าหนี้คงเหลือทุกวันที่ 7 ของเดือน -จัด...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
14 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(AP)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีด้าน AP ทั้งระบบ 2.ตรวจสอบยอดภาษีซื้อ 3.จัดเก็บเอกสารด้านเจ้าหนี้ 4.คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมMAC-4 5.ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท 6.จัดทำ บันทึกและปรับป...

บริษัท สหสเตนเลส สตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
14 . ธุรการบัญชีลูกหนี้
- จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโตเลทเธอร์ ซีท จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
14 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน/บัญชีเจ้าหนี้/บัญชีทรัพย์สิน/เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำและตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือ 2.จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 3.จัดทำข้อมูล In Out ฝ่ายผลิต 4.จัดทำรายละเอียดค่าใช่จ่ายฝ่ายผลิต 5.คำนวนต้นทุนสินค้า 6.วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า และต้นทุนการผลิต

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงและตามโครงสร้างบิษัทฯ
14 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้/รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีขาย - รายการขาย -ลงบันทึกบัญชีลูกหนี้ -วางบิลเก็บเงินลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงิน - จัดทำใบสำคัญรับเงิน บันทึกบัญชีรับเงิน - ติดตามลูกหนี้เมื่อถึงครบรอบการชำระ - ประมาณการรายร...

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1.รับรายได้จากค่าธรรมเนียมFranchise และรายได้จากการเก็บค่า Royalty Free และ Marketing Free 2.รับชำระค่าวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เปิดบิลขาย 3.รับชำระค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ จากคู่ค้าแฟรนไชส์ 4.ตรว...

บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
18 . Senior Accounting รับสมัครด่วน !
ลูกหนี้ AR - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตาม...

SIIX Bangkok Co.,Ltd.
เงินเดือน 16K - 35K
13 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. คีย์เอกสารตั้งลูกหนี้ 2. คีย์เอกสารการรับชำระ 3. จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ (A/R Aging) 4. คีย์เอกสารตั้งเจ้าหนี้ 5. คีย์เอกสารการจ่ายชำระ 6. จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้ 7. ทำกระทบยอดรับเงิน จ่ายเงิน...

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
13 ก.ย. 62

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ