JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . นักบัญชี/หัวหน้าบัญชี
1.วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. จัดทำใบกำกับภาษีขาย/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบส่งของ 3. บันทึกบัญชีรายรับ(ลูกหนี้)-รายจ่าย(เจ้าหนี้), รายการปรับปรุงบันทึกบัญชี(GL) 4. ปิดภาษีซื้อ-ภาษีขา...

บริษัท ทีชเชอร์สิตา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
22 . Assistant Accounting Manager at Bangphli Industrial Estate, Samutprakarn
- Arrange the payment vouchers, journal vouchers,import cost sheets and review before record in SBO - Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operation ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
26 ส.ค. 62
23 . Accounting Supervisor ประจำที่นิคมบางพลี
1. Arrange the payment vouchers, journal vouchers, import cost sheets and review before record in SBO. 2. Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operat...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท
26 ส.ค. 62
24 . Account Manager (Recycling PET) [T0677]
- Month and end-year process - Accounts payable/receivable - Cash receipts - General ledger - Payroll and utilities - Cash forecasting - Revenue and expenditure variance analysis ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 to 75,000THB (Depend on experience)
26 ส.ค. 62
25 . หัวหน้างานบัญชี
1. ปิดงบการเงินประจำเดือน และจัดทำงบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดทำใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบการแจ้งหนี้ พร...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 ส.ค. 62
26 . Cost Accountant Supervisor / หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนUrgently Required !
(1) BIG 4 audit experience 3 years up (Deloitte, KPMG, PwC, EY) (Grant Thornton, BDO, PKF and Crowe Horwath can accept) (2) cost accountant experience 2 year up (3) familiar SAP system (4) managem...

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 62
27 . Accounting Section Manager (Have CPA) เงินเดือน 80K ***นิคมฯบางพลี***Urgently Required !
• Manage all functions of accounting to ensure accurate and timely reporting in compliance with company policies and relevant laws and regulations. • Prepare consolidation reporting in accordance wit...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ๊Up to 80,000 THB
26 ส.ค. 62

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 – 35,000 THB
26 ส.ค. 62

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
26 ส.ค. 62
30 . Senior Assistance Account
- Coordinate with Import & Export Division gather information for accounting supporting document Verify, Allocate, post and reconcile accounts payable and receivable - Review and recommend modificati...

บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
31 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
-ดูแลและให้คำแนะนำและพัฒนา ระบบบัญชี แก่พนักงานในแผนก -ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทางบัญชี/ดุแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆ -ดุแลการจัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีต่างๆ/ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร ที่เกี...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 62
32 . Finance and Accounting General Manager
-Oversee accounting and finance functions and monitor the financial performance according to the company’s KPIs. -Participate and ensure the business planning and budgeting process is properly done. ...

YMC Translation Center Co., Ltd.
เงินเดือน 130,000
26 ส.ค. 62
33 . ผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแก้ปัญหา ในส่วนงานบัญชีรับ และ จ่าย ให้เป็นไปตาม แผนการทำงานฝ่ายบัญชี 2. จัดทำและส่งงบกำไรขาดทุนรายเดือนแยกตามประเภทธุรกิจ ภายใน วันที่ 25 ของเดือนถัดไป 3. จัดทำประมาณการรับ -...

บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ส.ค. 62
34 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ 2.จัดทำระบบภาษีอากรต่างๆ 3.จัดทำบัญชีและงบการเงินรายรับ-รายจ่ายและปิดงบการเงิน 4.ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่ไ...

บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
35 . หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน
ด้านรับ -ควบคุม ตรวจสอบ รายการรับให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา -ควบคุม ตรวจสอบงานติดตามหนี้ของการเงินรับ -ตรวจสอบประมาณการรับชำระประจำสัปดาห์ -รับเช็ค, เงินสด ของรายได้ทุกประเภท ก่อนนำเข้าบัญชีบริ...

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
36 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชี AR,AP,Fix Asset ให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานกระทบยอดด้านAR,AP,Fix Asset และรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายงานด้านภาษีซื้อ-ขาย,หัก ณ ที่จ่ายกระทบยอดภาษี - ควบคุ...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณและวิเคราะห์งบฯ
1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าขาย พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าขายของบริษัท TOAP 2.จัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนของต้นทุนสินค้าขาย และจัดทำข้อมูลต้นทุนสินค้าขายร...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 62
38 . Accounting Manager @Samutprakarn (60K-95K) (SDG-36308)
- Manage all functions of accounting to ensure accurate and timely reporting in compliance with company policies and relevant laws and regulations. - Prepare consolidation reporting in accordance wit...

RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Current Salary: 60,000 - 95,000 Baht
23 ส.ค. 62
39 . Account Manager
- จัดทำงบดุล กำไรขาดทุน ปิดงบประจำเดือน , ประจำปี - ยื่นแบบภาษีต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ใน-ต่างประเทศ - บันทึกบัญชีรับเงิน - ขาย ใน-ต่างประเทศ - ควบคุมงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - ควบคุมการจ...

บริษัท ฮ๊อฟ ออโตโมทีฟ จำกัด
เงินเดือน 27,000-30,000
23 ส.ค. 62
40 . ผู้จัดการบัญชี
-จัดทำงบดุล /รายสัปดาห์ /รายเดือน -จัดทำงบกำไรขาดทุน /รายเดือน / จัดทำงบกำไรขาดทุนแยกแผนก -ควบคุม Budget ของบริษัทฯ พร้อมรายงาน -ตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน -เช็ค Statement กร...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ