JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Staff /SupervisorUrgently Required !
working daytime; 5 days for week

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
21 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายเกี่ยวการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหาร - บริหารจัดการงานของแผนกบัญชี - มอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาของฝ่ายบัญชี - ตรวจ...

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . Account Manager (Recycling PET) [T0677]
- Month and end-year process - Accounts payable/receivable - Cash receipts - General ledger - Payroll and utilities - Cash forecasting - Revenue and expenditure variance analysis ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 to 75,000THB (Depend on experience)
21 ส.ค. 62
5 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
21 ส.ค. 62

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
21 ส.ค. 62
7 . หัวหน้างานบัญชีและการเงิน / Finance Supervisor
-วางแผนการหาแหล่งเงินทุน -วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด -จัดทำรายงานทางการเงิน -เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน -บริหารการรับจ่ายเงิน -วางแผนจัดทำงบประมาณ

บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีของบริษัท 3.ตรวจสอบ ติดตามสถานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ 4.จัดทำงบการเงินประจำเดือน 5.วางแผนระบบการทำ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
9 . สมุห์บัญชี
- บันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด - จัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญช...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 0 - 30,000 หรือตามตกลง
21 ส.ค. 62
10 . นักบัญชี/หัวหน้าบัญชี
1.วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. จัดทำใบกำกับภาษีขาย/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบส่งของ 3. บันทึกบัญชีรายรับ(ลูกหนี้)-รายจ่าย(เจ้าหนี้), รายการปรับปรุงบันทึกบัญชี(GL) 4. ปิดภาษีซื้อ-ภาษีขา...

บริษัท ทีชเชอร์สิตา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
11 . Finance & Accounting Supervisor - Asst. Manager
• กำกับ ดูแล ติดต่อเกี่ยวกับ ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ในประเทศและต่างประเทศ • ตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย ประจำวัน • ตรวจเช็คค่าใช้จ่าย ในการนำเข้าและส่งออก • จัดทำ Statement of Account ส่งให้ลูกค้า • ต...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
12 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชี AR,AP,Fix Asset ให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานกระทบยอดด้านAR,AP,Fix Asset และรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายงานด้านภาษีซื้อ-ขาย,หัก ณ ที่จ่ายกระทบยอดภาษี - ควบคุ...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
14 . Accounting (Assistant Manager - Manager)
-Responsible for overall function in accounting department. -Handle month-end and year-end closing processes, preparing and analysis financial reports. -Prepare internal management report on timely ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
21 ส.ค. 62
15 . ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
Job Responsibilities -Oversee accounting and finance functions and monitor the financial performance according to the company’s KPIs. -Participate and ensure the business planning and budgeting proc...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย และเก็บอย่างเป็นระเ...

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- งานบัญชีโดยรวมภายในบริษัท - การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินและรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง - งบการเงินรวม (พิจารณาเพิ่มเติม) - การวิเคราะห์และการบริหารจัดการแผนธุรกิจ การควบคุมงบ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (สาขาเทพารักษ์)
-ปิดบัญชีต้นทุนและงบการเงินของสาขา -ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีของสาขา -จัดทำรายละเอียดประกอบการเงินสาขา -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
19 . Assistant Accounting Manager at Bangphli Industrial Estate, Samutprakarn
- Arrange the payment vouchers, journal vouchers,import cost sheets and review before record in SBO - Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operation ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
21 ส.ค. 62
20 . Accounting Supervisor ประจำที่นิคมบางพลี
1. Arrange the payment vouchers, journal vouchers, import cost sheets and review before record in SBO. 2. Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operat...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท
21 ส.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ