JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Account Manager (Recycling PET) [T0677]
- Month and end-year process - Accounts payable/receivable - Cash receipts - General ledger - Payroll and utilities - Cash forecasting - Revenue and expenditure variance analysis ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 to 75,000THB (Depend on experience)
20 ก.ค. 62
2 . Assistant Accounting Manager at Bangphli Industrial Estate, Samutprakarn
- Arrange the payment vouchers, journal vouchers,import cost sheets and review before record in SBO - Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operation ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
20 ก.ค. 62
3 . Accounting Supervisor ประจำที่นิคมบางพลี
1. Arrange the payment vouchers, journal vouchers, import cost sheets and review before record in SBO. 2. Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operat...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท
20 ก.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชี AR,AP,Fix Asset ให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานกระทบยอดด้านAR,AP,Fix Asset และรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายงานด้านภาษีซื้อ-ขาย,หัก ณ ที่จ่ายกระทบยอดภาษี - ควบคุ...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีของบริษัท 3.ตรวจสอบ ติดตามสถานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ 4.จัดทำงบการเงินประจำเดือน 5.วางแผนระบบการทำ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
6 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการบัญชี
-จัดทำงบดุล /รายสัปดาห์ /รายเดือน -จัดทำงบกำไรขาดทุน /รายเดือน / จัดทำงบกำไรขาดทุนแยกแผนก -ควบคุม Budget ของบริษัทฯ พร้อมรายงาน -ตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน -เช็ค Statement กร...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
9 . สมุห์บัญชี
- บันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด - จัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญช...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 0 - 30,000 หรือตามตกลง
20 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- งานบัญชีโดยรวมภายในบริษัท - การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินและรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง - งบการเงินรวม (พิจารณาเพิ่มเติม) - การวิเคราะห์และการบริหารจัดการแผนธุรกิจ การควบคุมงบ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี ให้ถูกต้องเพื่อนำเสนอผู้บริห...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
12 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
19 ก.ค. 62
13 . Accounting (Assistant Manager - Manager)
-Responsible for overall function in accounting department. -Handle month-end and year-end closing processes, preparing and analysis financial reports. -Prepare internal management report on timely ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
19 ก.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้
1. ดูแลเรื่องการทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล 2. ดูแลการไปวางบิลลูกค้าให้ทันกำหนดวันที่รับวางบิล 3. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 4. ทำรายงานสรุปให้ผู้บริหารได้ 5. สรุปหน...

บริษัท บางกอกเจน จำกัด
เงินเดือน 25,000-32,000 บาท
19 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี-การเงิน
- กระทบยอดบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี - ปิดงบการเงินได้ - มีความรู้เรื่องภาษี สามารถขอคืนภาษีกับกรมสรรพากรได้

บริษัท เดอะ ลัคกี้ เทรด จำกัด
19 ก.ค. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงาน Bank Transaction ,Cash flow,Cash Balance 2.Reconcile G-L& Bank 3.จัดทำและตรวจสอบการรับ-จ่าย รายอาทิตย์และรายเดือนพร้อมสรุปรายละเอียดส่งผู้บังคับบัญชา 4.จัดทำและบันทึกสินค้าคงเหลือพร้อ...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลระบบบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมาตรฐานของผู้สอบบัญชี 2.วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลของระบบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 3.ตรวจสอบความถูกต้องด้านการบันทึก...

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
18 . Senior Accounting
- Prepare monthly management accounts for the organization and individual markets - Variance analysis and reports to the Directors -Prepare daily/monthly cash flow for the organization and report on...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าส่วนงานบัญชี (Oversea Accounting)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เพิ่มในการเก็บบัญชี (วางบิลและเก็บเช็ค ตามกำหนด) 2.ติตดามผู้แทนขายเก็บหนี้บิลที่เกินกำหนดชำระและเช็คคืน 3.รายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อพิจารณาการตัดสินใจได้ทันสถานการณ์ 4...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
20 . Cost Accountant Supervisor / หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนUrgently Required !
(1) BIG 4 audit experience 3 years up (Deloitte, KPMG, PwC, EY) (Grant Thornton, BDO, PKF and Crowe Horwath can accept) (2) cost accountant experience 2 year up (3) familiar SAP system (4) managem...

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ