JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
2 . Finance & Accounting Supervisor - Asst. Manager
• กำกับ ดูแล ติดต่อเกี่ยวกับ ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ในประเทศและต่างประเทศ • ตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย ประจำวัน • ตรวจเช็คค่าใช้จ่าย ในการนำเข้าและส่งออก • จัดทำ Statement of Account ส่งให้ลูกค้า • ต...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- งานบัญชีโดยรวมภายในบริษัท - การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินและรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง - งบการเงินรวม (พิจารณาเพิ่มเติม) - การวิเคราะห์และการบริหารจัดการแผนธุรกิจ การควบคุมงบ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชี AR,AP,Fix Asset ให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานกระทบยอดด้านAR,AP,Fix Asset และรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายงานด้านภาษีซื้อ-ขาย,หัก ณ ที่จ่ายกระทบยอดภาษี - ควบคุ...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
5 . หัวหน้างานบัญชีและการเงิน / Finance Supervisor
-วางแผนการหาแหล่งเงินทุน -วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด -จัดทำรายงานทางการเงิน -เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน -บริหารการรับจ่ายเงิน -วางแผนจัดทำงบประมาณ

บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณและวิเคราะห์งบฯ
1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าขาย พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าขายของบริษัท TOAP 2.จัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนของต้นทุนสินค้าขาย และจัดทำข้อมูลต้นทุนสินค้าขายร...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 62
7 . Accounting Section Manager (Have CPA) เงินเดือน 80K ***นิคมฯบางพลี***Urgently Required !
• Manage all functions of accounting to ensure accurate and timely reporting in compliance with company policies and relevant laws and regulations. • Prepare consolidation reporting in accordance wit...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ๊Up to 80,000 THB
23 ส.ค. 62

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 – 35,000 THB
23 ส.ค. 62
9 . Accounting Staff /SupervisorUrgently Required !
working daytime; 5 days for week

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
23 ส.ค. 62
10 . Account Manager (Recycling PET) [T0677]
- Month and end-year process - Accounts payable/receivable - Cash receipts - General ledger - Payroll and utilities - Cash forecasting - Revenue and expenditure variance analysis ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 to 75,000THB (Depend on experience)
23 ส.ค. 62
11 . Accounting Manager @Samutprakarn (60K-95K) (SDG-36308)
- Manage all functions of accounting to ensure accurate and timely reporting in compliance with company policies and relevant laws and regulations. - Prepare consolidation reporting in accordance wit...

RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Current Salary: 60,000 - 95,000 Baht
23 ส.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายเกี่ยวการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหาร - บริหารจัดการงานของแผนกบัญชี - มอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาของฝ่ายบัญชี - ตรวจ...

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
13 . ผู้จัดแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
สามารถจัดทำงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน งบประมาณระบบ computerize ต้นทุนโรงาน

บริษัท แอคมิ 1975 จำกัด
23 ส.ค. 62

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
23 ส.ค. 62
15 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
23 ส.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
-ดูแลและให้คำแนะนำและพัฒนา ระบบบัญชี แก่พนักงานในแผนก -ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทางบัญชี/ดุแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆ -ดุแลการจัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีต่างๆ/ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร ที่เกี...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
23 ส.ค. 62
18 . Senior Assistance Account
- Coordinate with Import & Export Division gather information for accounting supporting document Verify, Allocate, post and reconcile accounts payable and receivable - Review and recommend modificati...

บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
19 . Assistant Accounting Manager at Bangphli Industrial Estate, Samutprakarn
- Arrange the payment vouchers, journal vouchers,import cost sheets and review before record in SBO - Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operation ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
23 ส.ค. 62
20 . Accounting Supervisor ประจำที่นิคมบางพลี
1. Arrange the payment vouchers, journal vouchers, import cost sheets and review before record in SBO. 2. Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operat...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท
23 ส.ค. 62
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ