JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
1.จัดทำใบสั่งซื้อ และตรวจรับสินค้า/จัดหาจัดซื้อสินค้า และบริการ 2.ขอราคา/เทียบราคา/สอบราคา 3.ติดต่อสรรหาผู้ขาย ร้านค้าใหม่ๆ 4.พิมพ์งานเกี่ยวกับเอกสารจัดซื้อ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (SEP)
23 ก.ค. 62
2 . จัดซื้อ ภาษาจีน รับสมัครด่วน !
- ซื้อเครื่องจักรต่างประเทศ - ดูแลเรื่องการนำเข้าส่งออก - ติดต่อ Shipping - เปิดใบสั่งซื้อ - หาซัพพลายเออร์ใหม่ - สั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร - ติดต่อประสานง...

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
3 . ธุรการจัดซื้อ
จัดทำเอกสาร/ ติดต่อประสานงาน , อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
23 ก.ค. 62
4 . พนักงานจัดซื้อ(ภาษาพอใช้) รับสมัครด่วน !
- ทำงานจัดซื้อให้กับแผนก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - โต้ตอบอีเมลล์ภาษาอังกฤษกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
5 . Purchasing Staff
1. Recruitment Suppliers  - Suppliers potential Evaluated (Pre-Qualify).  - Price Checked - Company profile checked. - Planning for factory visited. - Summary and presentation for Approve. ...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
23 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ (PR) เปรียบเทียบราคาเจรจาต่อรองราคาและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขายและราคาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ขออนุมัติคำสั่งซื้อ จัดทำใบสั่ง...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
7 . Overseas Purchasing (สาขาบางนา)Urgently Required !
• Source, select and negotiate for the best purchase package in terms of quality, price, terms, deliveries and services to meet requirement or specification in competitive price, on time delivery, goo...

International Laboratories Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
8 . Purchasing Local , Material Planning
1. Purchasing Local (จัดซื้อในประเทศ) • จัดหา Supplier ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และลูกค้า • เทียบราคา เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อใช้ประเม...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.เลือกสรร ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย 2.เจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 3.ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้...

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รับใบเสนอซื้อ และ ประสานงานหน่วยงานของผู้สั่งซื้อ หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย เสนอขออนุมัติเข้า Supplier Approved List สรุปและนำเสอนข้อมูลการสั่งซื้อ ให้ผู้บังคับบั...

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
12 . Senior Purchasing Officer ***พระประแดง/สุขสวัสดิ์ 74***Urgently Required !
1. การกำหนดความรู้,ความสามารถในการทำงาน,พัฒนาคุณภาพบุคคลากรในแผนกจัดซื้อ 2. ควบคุมแผนงานการสั่งซื้อ,การส่งมอบสินค้า และ การวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 3. ดำเนินการป้องกันในกา...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 – 35,000 THB
22 ก.ค. 62
13 . Senior Purchasing Officer (อายุไม่เกิน 35 ปี) ***พระประแดง/สุขสวัสดิ์ 74***Urgently Required !
1. การกำหนดความรู้,ความสามารถในการทำงาน,พัฒนาคุณภาพบุคคลากรในแผนกจัดซื้อ 2. ควบคุมแผนงานการสั่งซื้อ,การส่งมอบสินค้า และ การวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 3. ดำเนินการป้องกันในกา...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 THB
22 ก.ค. 62
14 . Purchase Staff (Electrical Parts)[T01271]
- Send Forecast and Purchase order to Vender - Follow up part delivery on time - Follow up confirm PO from Vendor - Update delivery check - Check shortage everyday - Follow up pull in delivery fr...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000THB to 22,000THB (Depend on Experience)
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ - ดูแลรับผิดชอบการจัดทำเอกสารการสั่งสินค้าและรายงานการสั่งซื้อ - ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ - ประเมินผู้ส่งมอบ และรายงานต่อหัวหน้า - อื่นๆ ที่...

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
16 . วิศวกรจัดซื้อ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดซื้อ - ดูแลรับผิดชอบการจัดทำเอกสารการสั่งสินค้าและรายงานการสั่งซื้อ - ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและได้สินค้าตามกำหนด - ติดต่อ คัดเลือกผู้ขาย...

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- Sourcing / Verifying / Certifying / Developing and Evaluating supplier - Provide bidding package, preliminary analysis for contract category related - PRF. conversion performance on time under th...

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
งานด้านจัดซื้อต่างประเทศ และ ในประเทศ

บริษัท นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ
จัดซื้อ , ต่อรองราคา , หา Supplier ใหม่ๆ , ประสานงาน

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ธุุรการ
- มีความสามารถจัดหา supplier - มีความสามารถเจราต่อรองได้ดี - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรม Express ได้ดี - ติดต่อประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ