JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และออกใบสั่งซื้อ(PO) 2.ต่อรองราคาและรายละเอียดของวัตถุดิบ 3.จัดทำตารางการสั่งซื้อการควบคุมปริมาณให้ได้ตามแผนการผลิต

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท(ตามประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
2 . Purchasing & Admin. officer
• Responsible for planning and managing to purchase and supporting negotiation with supplier, regarding cost and Lead-time to ensure that project requirement is achieved. • Ensure that suppliers unde...

บริษัท ซังเค็น อินดัสเทรียล เฟอร์เนส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นิคมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
3 . ธุรการจัดซื้อ
1.รับใบขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งทำ/ใบขอซื้อ หรือเอกสารอื่นจากแผนกต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบรายการสั่งซื้อ 2.จัดหาสินค้า/วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ/ทรัพย์สิน ตามคำร้องขอ(ใบขอซื้อ) 3.ออกใบสั่งซื้อไปยังผู้ขายที่ได้ร...

Menam Mechanika Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
4 . ธุรการ จัดซื้อ ไซต์โตโยต้าบางบ่อ บางนากม.29 โทร.เนย 0901981038รับสมัครด่วน !
- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน - สั่งทำนามบัตร ตามคำสั่ง - ตรวจสอบและควบคุมการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ - เบิก - จ่าย กระดาษ ตามคำสั่ง - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายกำหนด วันปฏิบัติงาน จันทร...

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000+
20 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ-ต่างประเทศ
1.ติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กร 2.ติดต่อเพื่อทำการขอและต่อรองราคากับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศ และประสานจนจบกระบวนการขอและต่อรองราคา 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าจัดซื้อ
- จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ อื่นๆ ภายในองค์กร - สรรหาคู่ค้ารายใหม่ตามตามความต้องการ - บันทึกข้อมูลในระบบ Express - โปรแกรมคอมพิงเตอร์พื้นฐาน - ควบคุมคลังสินค้าและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท ฟู้ด ไลบรารี่ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาท
20 ส.ค. 62
7 . จัดซื้อต่างประเทศ/จัดซื้อในประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ -ต่อรองราคา -เปรียบเทียบราคา

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000 ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ทำแผนงานการสั่งซื้อ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - Raw Material สารสกัด, จัดซื้อ RM, จัดซื้อ PKรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการดำเนินงานการจัดซื้อ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ - มีความรู้ด้านสารสกัด การสั่งสั่งซื้อวัตถุดิบ - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย (Su...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านจัดซื้อวัถุดิบการเกษตร จัดซื้องาดำ ,งาขาว,ถั่วเขียว,ลูกเดือย เป็นต้น - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ ( เป็นครั้งคราว ) - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -หากมีประสบกา...

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
เงินเดือน โดยประมาณ 20,000 บาท หรือตามประสบการณ์ ( ยังไม่รวมสวัสดิการอย่างอื่น )
20 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ( Chief Purchasing Officer)/เอกสารต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. หาสินค้าจาก supplier ต่างประเทศ เทียบราคา คุณภาพ 2. ประสานงานระหว่างภายในองค์กร และบริษัทคู่ค้า 3. ออกรายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้า รายสัปดาห์/รายเดือน 4. ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างปร...

บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหา และ คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 2.ประสานงานกับผู้ขายในต่างประเทศ ค้าหาสินค้าใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ และ วางแผนการนำเข้าสินค้า ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 3....

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
20 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และอื่นๆ 2.อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(Oversea Purchasing Officer)
• Efficiently Manage all purchasing activities and coordinate with related departments to ensure that company maximize benefits (best price, terms and condition) •Manage the development and validati...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
15 . Purchasing staff / Purchasing Leader / สมุทรปราการ / 20-35k (E)
- สร้าง และควบคุม รายละเอียด Suppliers ลงในระบบ ERP (Infor Site line) - รวบรวมตรวจสอบ PR เพื่อนำเสนอผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ เซ็นอนุมัติ โดยดำเนินการ ตามระเบียบขั้นตอนการจัดการ PR - จัดทำ PO CO ลงร...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-35,000
20 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ (PR) เปรียบเทียบราคาเจรจาต่อรองราคาและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขายและราคาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ขออนุมัติคำสั่งซื้อ จัดทำใบสั่ง...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
17 . Procurement Staff ประจำหน่วยงานบางนา
1. จัดการและวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลังตรงตามความต้องการของลูกค้าและเพื่อควบคุมระดับสินค้าคงคลังในคลังสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. จัดทำใบสั่งซื้อให้กับลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องขอ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับภายในและนอกองค์กร 2.ขอราคากับผู้ขายต่างประเทศ และ ประสานงานจนจบกระบวนการ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ(สมอ.สรรพากร) 4.จัดทำต้นทุนนำเข้า 5.จัดทำรายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ...

บริษัท อินเตอร์ สตีล จำกัด
เงินเดือน NA
20 ส.ค. 62
19 . Material Planning
• ปฏิบัติงานด้านการวางแผนการสั่งซื้อ/เปิดใบขอสั่งซื้อ Raw Material และ Packaging ตลอดจนการติดตาม • เป็นหน่วยงานกลางระหว่าง CTS และ จัดซื้อ ในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและทันตามกำหนด ...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
20 . Purchase Staff (Electrical Parts)[T01271]
- Send Forecast and Purchase order to Vender - Follow up part delivery on time - Follow up confirm PO from Vendor - Update delivery check - Check shortage everyday - Follow up pull in delivery fr...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000THB to 22,000THB (Depend on Experience)
19 ส.ค. 62
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ