JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 115 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Supervisor (สาขาสำโรง)
1. รับผิดชอบควบคุมการดูแลบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive) โดยกำหนดแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน จ่ายงาน และติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน 2. รับผิดชอบควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง (Break Down ) โ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานสำโรง)
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบการทำงานของเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 3. บันทึกผลการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนการซ่อมบำร...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 เม.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า)
- ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน งาน PM งานอนุรักษ์พลังงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 เม.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงาน ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง เครื่องจักร ตามโรงงานลูกค้า (ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นครั้งคราว)

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท
20 เม.ย. 62
5 . ช่างซ่อมตู้เย็น แอร์
ช่างซ่อมตู้เย็น แอร์

บริษัท สหเทคโน เซอร์วิส (2017) จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 17,000 บาท
20 เม.ย. 62
6 . ช่างเครื่องกล/ ช่างซ่อมบำรุง
1.ตำแหน่งช่างเครื่องกล - สนับสนุนแผนงานซ่อมบำรุงให้บรรลุเป้าหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ปฏิบัติตามระบบ PM - ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ISO - ปฏิ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. อื่นๆ ตามที่ได้...

บริษัท พานาพลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมเครื่องจักร Break down ตามใบแจ้งซ่อม 2.การปิดแจ้งซ่อม 3.ทำ PM เครื่องจักรตามรอบการบำรุงรักษา 4.ควบคุม PTS ที่เกิดจากเครื่องจักร

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
บางปู แฟคทอรี่แลนด์ สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 เม.ย. 62
9 . ช่าง Maintenance
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

FOURTUNE CROSS (THAILAND) .CO.LTD.
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
20 เม.ย. 62
10 . ช่างไฟฟ้ากำลังและซ่อมบำรุง
ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและโรงงาน

บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
20 เม.ย. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็ค วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา แอร์คอมเพรสเซอร์ -สรุปทำรายงานส่งหัวหน้าแผนก -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟเอส คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000 หรือตามประสบการณ์
20 เม.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ติดตั้งและย้ายเครื่องจักร

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
13 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- จัดเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน, ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต - ดูแลแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดในสายการผลิตตามความสามารถก่อนแจ้งช่างดำเนินการต่อไป

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 เม.ย. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง(ซ่อมเครื่องจักร)
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ติดต่อผู้รับเหม...

บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง
1.วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.รับผิดชอบการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้ (กรณีเครื่องจักรเสียหาย) 3.จัดทำประวัติการซ่อมบำ...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,500 - 15,000
20 เม.ย. 62
16 . ช่างประปา
ซ่อมระบบท่อน้ำทิ้ง และระบบน้ำในห้องน้ำ ท่อน้ำเสียตามห้องน้ำภายในอาคารและโกดังต่างๆ

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 เม.ย. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กฯ ช่างอุตสาหกรรม ( ปวส.) ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า) Safety (ปวส.สายช่าง) พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ม.6 ขึ้นไป,มีประสบการณ์) ทุกตำแหน่งงาน เป็นรายเดือน

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์(เป็นเงินเดือน)
19 เม.ย. 62
18 . ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง ทำงานประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน 2.ดูแลการปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียให้ใช้งานได้และปลอดภัย 3.ควบคุมดูแลการสั่งซื้อ,เสนอซื้อ,เสนอว่อมบำรุงเ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
19 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมบำรุง สาขาบางนา, สาขาอ้อมน้อย,สาขาพระราม2
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงอาคาร 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามผล 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามารถเลือลงสาขาใกล้บ้านได้ บางนา และ อ้อมน้อย

Central Home Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 เม.ย. 62
20 . MaintenanceUrgently Required !
- Planning, controlling and maintenance of machinery and molds and equipment. - Support the production and operation of the system to be efficient and safe - Maintaining the company's core machiner...

Rawlplug-TMAX Corporation Limited
เงินเดือน 15,000 Bath + Meal allowance 1,500 Bath + Transportation allowance 1,500 Bath
19 เม.ย. 62
 พบ 115 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ