JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Laboratory Technician
1.ตรวจรับวัตถุดิบที่รับเข้า เพื่อทดสอบตามวิธีการที่กำหนด และควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบตามระบบที่กำหนด 2.ลงทะเบียนคู่มือเอกสาร(เช่น SDS)กับแผนกที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำแล...

บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด
23 มี.ค. 62
2 . ช่างประกอบ / Fabricator
1. ปฏิบัติงานในทีมงานการผลิตรับผิดชอบชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ 2. ผลิตชิ้นงานตาม Drawingโดยควบคุมเครื่องจักรหลากหลายประเภทเช่น ตัดLaser เครื่องเชื่อม เครื่องขัด เครื่องมิลลิ่ง 3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบรับสมัครด่วน !
- วางแแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบ และพร้อมทำงานร่วมกับพนักงานในแผนก - ดูแลรับผิดชอบงานสอบเทียบระบบเครื่องชั่งในและนอกสถานที่ ติดตั้ง ซ่อมทดสอบเครื่องชั่งของหน่วยงานให้เกิดประ...

บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิฯ และ ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
4 . ช่างเชื่อมอาร์กอน
-งานช่างเชื่อมประกอบ -เคยเชื่อมงานอาร์กอนเหล็กมาก่อน

บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เงินเดือน 12,000+++
23 มี.ค. 62
5 . พนักงานเข้าเครื่องปั้ม
1. ช่างขึ้นงานแม่พิมพ์ 2.ปั้มงาน 3.ตรวจสอบแม่พิมพ์ก่อนการใช้งาน

บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เงินเดือน 10,000++++
23 มี.ค. 62
6 . พนักงงานคุมเครื่องตัดเลเซอร์
-มีความสามารถคุมเครื่องตัดเลเซอร์ -ดูแบบเขียบแบบ auto cad หรือ solid work ได้ -มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องตัดเลเซอร์หรือประสบการณ์ด้านงานเลเซอร์มาก่อน

บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เงินเดือน 10,000-15,000+++
23 มี.ค. 62
7 . ช่างเทคนิค (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ)
ดูแลรักษา ซ่อม ระบบรถยนต์ ขนาดเล็ก ใหญ่ ติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้า ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิต / คุมเครื่อง
ผู้ช่วยควบคุมเครื่องจักร /เตรียมสารเสริมที่ใช้ในการผลิตอาหาร / ควบคุมเครื่องจักร เก็บตัวอย่างส่ง ตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
9 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.งานตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) 2.ตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักร เมื่อเกิดการขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย (Corective Maintenance) 3.ปฏิบัติตามแ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
10 . ช่างคุมเครื่องฉีดพลาสติก / ช่างเทคนิค
ช่างคุมเครื่องฉีดพลาสติก - รับผิดชอบและควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบและบำรุงดูแลรักษาเครื่องฉีดพลาสติก - พิจารณาเป็นพิเศษ กรณีเครื่องขัดข้อง และสามารถแก้ไขเครื่องไ...

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
11 . ช่าง Wire Cut
สามารถใช้เครื่อง WireCut Missubishi ตัดงานได้ Input ข้อมูลเข้าเครื่อง Wire cut เพื่อตัดชิ้นงานให้ได้ตามแบบ

บริษัท จินฟง พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
12 . ช่างเทคนิคปรับเครื่องฉีดพลาสติก
1. มีความรู้ด้านงานฉีดพลาสติก 2. ปรับเครื่องฉีดได้ 3. มีประสบกาณ์ด้านช่างเทคนิคพลาสติก 4. รับผิดชอบในงานเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานของแต่ละวัน 5. จัดเก็บโมลด์ และบำรุงรักษาโมลด์

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
13 . ช่างประจำเครื่องจักร (ประจำสาขาสมุทรปราการ)
1. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน 2. ควบคุมและดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป 4. จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
23 มี.ค. 62
14 . Engineer Electrical / ช่างเครื่องกล/ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่ง Engineer Electrical ด่วนมาก - ปฏิบัติงานด้านวิศกรไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ หาสาเ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
15 . ช่างเชื่อม
1. อ่านแบบงานเชื่อม รายละเอียดเกี่ยวกับงานเชื่อม 2. ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในงานเชื่อม 3. เชื่อมงานตามได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
16 . ช่างเทคนิคประจำเครื่องจักร
ดำเนินการควบคุมเครื่องจักรให้มีประสทิธิภาพในการทำงาน และแก้ไขปัญหา ทำงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Autonomous Maintenance ร่วมกับทีม TPM

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
17 . พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์ (บางพลี)
1. รับผิดชอบงาน Set up เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย 2. งานแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมเครื่องจักรเบื้องต้น กรณีที่งานมีปัญหา หรือแจ้งหน่วยงานซ่อมบำรุงในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ 3. ควบคุมของเสียจาก...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 มี.ค. 62
18 . ช่างเทคนิค (ประจำศรีด่าน 10) ด่วน
- ด้านการปฎิบัติการเดินเครื่องและซ้อมบำรุง

CUSHMAN & WAKEFIELD
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
19 . ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคที่ใช้ในห้องทดลอง 2.ติดตั้งเครื่องมือ ทดสอบ และสาธิตการใช้งานตามคู่มือ 3.บำรุงรักษาเครื่องตามรอบประจำปี 4.จัดทำรายงานการปฎิบัติงานประจำวัน ...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
22 มี.ค. 62
20 . ช่างเทคนิค
1. วิเคราะห์และแก้ปัญหางานในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถบริหาร ควบคุมและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามงบประมาณได้ 3. สามารถประสานงานกับทีมงานเทคนิคของบริษัทลูกค้าได้ เพื่อให้กา...

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ