JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 75 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค(Technician)
1. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักรในการผลิต 2. เซ็ทอัพเครื่องจักร 3. ติดตั้งเครื่องจักร และ Set up Mould/Injection ได้ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด
22 ก.ค. 62
2 . ช่างเชื่อมงานเหล็ก และ แสตนเลสรับสมัครด่วน !
ช่างเชื่อม -ทำงานเชื่อมโลหะประเภท เหล็กดำ และ สแตนเลส -เชื่อมอาร์กอน และ CO2 ได้

VEGA Systems Asia Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค Production
1.ควบคุมเเละดูแลตรวจสอบวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนที่รับเข้ามาของผู้ส่งมอบ 2.แจ้งปัญหาคุณภาพและติดตามการหาสาเหตุ รวมถึงมาตรการแก้ไขปัญหาและป้อนกันปัญหาไม่ให้เกิดซำ้ของผู้ส่งมอบ 3.จัดทําและทบทวนคู่มือการทํา...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
4 . Technician (ช่างเทคนิค)Urgently Required !
บำรุงรักษาตามแผน หรือซ่อมแซมไม่ประจำในลักษณะมืออาชีพ หรือแบตเตอรี่ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลภายในรถยก

Crown Equipment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,220.-
22 ก.ค. 62
5 . ช่างเทคนิค
- ช่างเทคนิคเซอร์วิส

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
6 . ช่างเทคนิค
1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิต 2. ดูแล ปรับปรุงและซ่อมเครื่องจักร 3. ทำเอกสารติดต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมพนักงานในสายการผลิต

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 บาท (ไม่รวมโอที)
22 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าช่างเทคนิคบริการ/ช่างเทคนิคบริการ
1. ปฏิบัติการซ่อมงาน และ การดูแลเชิงป้องกันสำหรับเครื่องเย็นเครื่องร้อน 1.1 ช่วยเหลืองานและให้การสนับสนุนหัวหน้าทีม เพื่อให้งานสำเร็จปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ระบบมาตรฐาน ISO 9001 2.ตามผู้บังค...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
8 . ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง
-ทำงานทางด้านเทคนิค ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ในไลน์ผลิต ภายใต้การแนะนำ และการควบคุมของวิศวกร -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
22 ก.ค. 62
10 . ช่างเทคนิค (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ)
ดูแลรักษา ซ่อม ระบบรถยนต์ ขนาดเล็ก ใหญ่ ติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้า ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าหน่วยเครื่องฉีดซิ่งค์รับสมัครด่วน !
-ติดตั้ง ปรับฉีดแม่พิมพ์ฉีดตะกั่วและฉีดซิ่งค์

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
13 . ช่างเทคนิควิศวกรรมผลิตภัณฑ์
1.ตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเท่าที่จำเป็น และบันทึกผลนำเสนอต่อหัวหน้าส่วน 2. ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ ติดตามความคืบหน้าและติดตามผลการแก้ไข 3. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน 12,500-18,000 บาท
22 ก.ค. 62
14 . ช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1. ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และส่วนงานอื่นๆ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในทางเทคนิคและเก็บข้อม...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
15 . ช่างเทคนิค Maintenance
- ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร - ดูเเลงานซ่อมยานพาหนะ - ดูแลงานซ่อมอุปกรณ์โรงงาน - ทําตามแผนกบํารุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
16 . Engineer Electrical รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Engineer Electrical ด่วนมาก - ปฏิบัติงานด้านวิศกรไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ หาสาเหตุ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
17 . ช่างเทคนิค/ช่างเชื่อม/ช่างสี/ช่างไฟฟ้า
1.ช่างเทคนิด - ปฎิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล อื่นๆ ที่ เกี่ยวกับมอเตอร์ ระบบไฟฟ้า และระบบ เครื่องกล - ซ่อม สร้าง หรือแก้ไข และประกอบชั้นงาน - ทำงานตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
18 . ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
- ติดตั้งงานได้ตรงตามความต้องการลูกค้า และสอดคล้องกับแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
22 ก.ค. 62
19 . ผู้ช่วยช่างรับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยช่าง ทำงานติดตั้งท่อน้ำและไฟฟ้าและงาน service ทั่วไป ช่วยงานช่างโดยทั่วไป ติดตั้งท่อน้ำ ติดตั้งเหล็กซัพพอร์ท ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า ซ่อมเครื่องชิลเลอร์ ซ่อมแอร์ ออกหน้างานเพื่อติดตั้งที่บร...

บริษัท แอมเพิล คูล จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000 + OT
22 ก.ค. 62
20 . Technician
1.ซ่อมเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 2.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 3.ทำปลั๊กไฟ เดินสายไฟ

บริษัท เอเชีย เวนดิ้ง แมชชีน โอเปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
 พบ 75 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ