JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (โรงไฟฟ้าประจำสมุทรปราการ)
1.Maintenance Generator Gasenine main Overhaul 2.วางแผนงานไม่ให้เกิด Breakdown Maintenance 3.แก้ปัญหา Breakdown Maintenance 4.Preventive Maintenance 5.จัดซื้อ จัดหาอะไหล่ในการซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
หัวหน้าซ่อมบำรุง 1.ควบคุม ดำเนินงาน หน่วยงานซ่อมบำรุง 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา / แก้ไข / ซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ 3.ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน 4.จัดทำระบบ PM เกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ...

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
2 อัตรา / 3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 Up
24 มิ.ย. 62
3 . Maintenance Manager/ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนและบริหารงานกระบวนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) พร้อมทั้งติดตามการซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเดิม...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง หัวหน้าซ่อมบำรุง 1.รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย 2.วางแผนและบริการสต็อคอะไหล่ 3.ควบคุมสั่งการในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉินเร่งด่ว...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมำบรุงเครื่องจักรและเครื่องมือทุกกชนิดในโรงาน 2.ตรวจดูแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน,เดือนและปี 3.สรุปแผนงานซ่อมบำรุงประจำเดือน 4.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบห...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+OT
24 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก
1.วางแผนการซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งด้านกลไฟฟ้า หรืออิเล็คทรอนิคส์ 2.ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาและการซ่องบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.สามารถวิเคราะห์แ...

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการอะไหล่รถยนต์ 35,000-40,000 แถวปู่เจ้า สัญญาจ้าง 6 เดือน ด่วนรับสมัครด่วน !
1. ให้คำแนะนำด้านอะไหล่กับสาขา และทีมงานในแผนกอะไหล่ 2. วิเคราะห์ รายการอะไหล่ กำหนดแผนงานในการจำหน่ายและจัดชื้ออะไหล่ 3. ทำการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ ให้กับสาขา 4. เสนอแนะเพื่อวางแผน...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 35,000-40,000
24 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง,หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง, รับสมัครด่วน
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด สาขา สำโรง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2. งานซ่อม-สร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 3. จัดทำและดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. บริหารงานส่วนการผลิต 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งระบบ 2. ดูแลรักษางานซ่อมบำรุงงานอื่นๆ ทั้งระบบ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าหน่วยผลิต (แผนกประกอบ) สาขามหาวงษ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตสินค้างานตัดตามแบบของลูกค้า - พัฒนาดูแลพนักงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน (ตามประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบำรุง ด้านไฟฟ้า เครื่องจักร รถยนต์และติดตั้ง

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า/ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
1. รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารต่างๆของบริษัทให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งาน 2. มีส่วนร่วมวางแผนและจัดระบบงานด้านการซ่อมบำรุงด้านงานไฟฟ้ากับฝ่ายอาคาร 3. ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์และอะไหล่ที่...

บริษัท มั่นคง มั่งคั่ง พาณิชย์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(Supervisor)
1.รับผิดชอบและดูแลระบบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน 2.ดูแลงานเครื่องจักรแม่พิม์แบบ Compression mold, Injection Mold 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆในโรงงาน 3.งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน ...

บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 มิ.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส[KM]
SSUP ขยายธุรกิจความงามทั่วอาเซียน รับสมัครผู้บริหารฝ่ายการผลิตและเจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
22 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและวางแผน (อาวุโส) [สำนักงานแพรกษา]รับสมัครด่วน !
-วางแผนและมอบหมายคิวงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ในระยะสั้นและระยะกลาง -ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับข้อมูลและนัดหมายวันเวลาที่สามารถเข้าทำงานที่หน้างาน -ทำแผนการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพและ...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
22 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก (INJECTION CHIEF)
1. ปรับเครื่องฉีดพลาสติกได้ 2. ควบคุมวางแผนการผลิตในหน่วยฉีด 3. มอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทำงาน 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 6. จัดทำรายงานแล...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 62
19 . Maintenance Engineer / Technician
1.Equipment application. 2.CNC Machine trouble shooting / repair. 3.Preventive maintenance of CNC equipment. 4.PM scheduling and update result to management.

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน As agreement
21 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าซ่อมบำรุง Utilityรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบ Utility (ระบบน้ำ ลม ไฟฟ้า) - ดูแล และ บำรุงรักษาระบบ Utility และดูแลเครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ utility - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และ แผนการที่กำหนด - ดูแลระบ...

Premium Pack Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ