JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าซ่อมบำรุง Utilityรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบ Utility (ระบบน้ำ ลม ไฟฟ้า) - ดูแล และ บำรุงรักษาระบบ Utility และดูแลเครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ utility - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และ แผนการที่กำหนด - ดูแลระบ...

Premium Pack Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
หัวหน้าซ่อมบำรุง 1.ควบคุม ดำเนินงาน หน่วยงานซ่อมบำรุง 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา / แก้ไข / ซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ 3.ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน 4.จัดทำระบบ PM เกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ...

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
2 อัตรา / 3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 Up
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง,หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง, รับสมัครด่วน
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด สาขา สำโรง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก
1.วางแผนการซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งด้านกลไฟฟ้า หรืออิเล็คทรอนิคส์ 2.ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาและการซ่องบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.สามารถวิเคราะห์แ...

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
6 . โฟร์แมนไฟฟ้า
1.หน้าที่หลัก สร้าง,ซ่อม,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน, ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (โรงไฟฟ้าประจำสมุทรปราการ)
1.Maintenance Generator Gasenine main Overhaul 2.วางแผนงานไม่ให้เกิด Breakdown Maintenance 3.แก้ปัญหา Breakdown Maintenance 4.Preventive Maintenance 5.จัดซื้อ จัดหาอะไหล่ในการซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(Supervisor)
1.รับผิดชอบและดูแลระบบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน 2.ดูแลงานเครื่องจักรแม่พิม์แบบ Compression mold, Injection Mold 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆในโรงงาน 3.งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน ...

บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
26 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบำรุง ด้านไฟฟ้า เครื่องจักร รถยนต์และติดตั้ง

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งระบบ 2. ดูแลรักษางานซ่อมบำรุงงานอื่นๆ ทั้งระบบ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าหน่วยผลิต (แผนกประกอบ) สาขามหาวงษ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตสินค้างานตัดตามแบบของลูกค้า - พัฒนาดูแลพนักงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมำบรุงเครื่องจักรและเครื่องมือทุกกชนิดในโรงาน 2.ตรวจดูแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน,เดือนและปี 3.สรุปแผนงานซ่อมบำรุงประจำเดือน 4.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบห...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+OT
25 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้างานช่างบริการ
- รับแจ้งเรื่องจากลูกค้า - จัดช่างเพื่อดำเนินการแก้ไข - จัดหาอุปกรณ์ให้ช่างไปทำงาน - จัดส่งอะไหล่ใหกับลูกค้าที่สั่งซื้อมา - ติดตามการปฏิบัติของช่าง - เบิกอุปกรณ์และทำเรื่องเสนอราคาต่อลูกค...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง หัวหน้าซ่อมบำรุง 1.รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย 2.วางแผนและบริการสต็อคอะไหล่ 3.ควบคุมสั่งการในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉินเร่งด่ว...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2. งานซ่อม-สร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 3. จัดทำและดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. บริหารงานส่วนการผลิต 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
16 . Maintenance Manager/ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนและบริหารงานกระบวนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) พร้อมทั้งติดตามการซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเดิม...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
25 มิ.ย. 62
17 . Maintenance Engineer / Technician
1.Equipment application. 2.CNC Machine trouble shooting / repair. 3.Preventive maintenance of CNC equipment. 4.PM scheduling and update result to management.

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน As agreement
25 มิ.ย. 62
18 . ช่างสปริง
-ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นรูปสปริง (Coiling Machine)(Forming Machine) -ดูแลรักษาเครื่องจักรและเตาอบสปริง (M/C Daily Check Sheet) -จัดทำเอกสารงานได้ IATF16949,ISO9001,ISO14001ที่...

Kawaguchi Spring (Thailand) Co.,Ltd
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการอะไหล่รถยนต์ 35,000-40,000 แถวปู่เจ้า สัญญาจ้าง 6 เดือน ด่วนรับสมัครด่วน !
1. ให้คำแนะนำด้านอะไหล่กับสาขา และทีมงานในแผนกอะไหล่ 2. วิเคราะห์ รายการอะไหล่ กำหนดแผนงานในการจำหน่ายและจัดชื้ออะไหล่ 3. ทำการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ ให้กับสาขา 4. เสนอแนะเพื่อวางแผน...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 35,000-40,000
24 มิ.ย. 62
20 . วิศกรรมซ่อมบำรุง
• วางเเผนการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร เเละระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า เเละอุปกรณ์ต่าง • ควบคุมดูเเลการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในการตรวจสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธ...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
เงินเดือน 23,000 – 25,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ