JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support or Management Information Systems (SAP Application Support)(ด่วน)
1.จัดการกับปัญหานั้นๆ 2.Support Office 3.ดูแลระบบภายในองค์กร 4.พัฒนาระบบให้มีความเสถียรติ 5.ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ Network Server 6.ดูแลทั้ง internet, server, network, pc และ software. แก้ปัญหาได้จ...

บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- ปิดงบรายเดือนและรายปี - จัดทำแบบ ยื่นแบบ ภงด.1 ,3,53 และ ภพ.30 ผ่านอินเตอร์เนต - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอก บริษัทฯ - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยก...

บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง-ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์/ IT Marketing
- ออกแบบโฆษณา ถ่ายภาพสินค้า ตัดต่อรูปภาพ จัดทำแค็ททาล็อค - ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลิเย่ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 14,000-20,000
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. เปิดบิลส่งของ จัดสินค้าให้ลูกค้า 2. รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์ 3. รวบรวมเอกสารใบส่งสินค้า เพื่อวางบิลลูกหนี้การค้า ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 4. บันทึกรายการและตรวจใบรับเงิน 5. ตรวจและบันทึกการทำง...

บริษัท ลิเย่ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
21 ส.ค. 62
5 . Sales Executive
รับผิดชอบ เสนองานขายเป็นตัวแทนดำเนินการออกของกับทางศุลกากร (Shipping) ทั้งนำเข้าและส่งออก นำเสนอค่าระวางบรรทุกสินค้าระหว่งประเทศ (Air Freight, Sea freight) นำเสนอค่าโกดังเก็บรักษาสินค้า (Warehouse)...

Works Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 17,000 บาท ถึง 50,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกวัตถุดิบและคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
ควบคุมบริหารจำนวนสั่งและจำนวนรับสินค้าตามนโยบาย ควบคุมตรวจสอบการรับสินค้าที่ถูกซื้อมา บันทึกการรับตามระบบและตามสตอกการ์ด ดูแลควบคุมบัญชีสต๊อกวัตถุดิบ สุ่มตรวจสินค้าคงเหลือ ควบคุมคุณภาพสินค้า...

บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
7 . พนักงานซ่อมรอก (อุปกรณ์ตกปลา)
- ซ่อมรอกตกปลา และอุปกรณ์การตกปลา - บันทึกการรับซ่อม/รายงานการซ่อม/ปัญหา แนวทางการแก้ไข

บริษัท ไพโอเนียร์ แทคเคิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
8 . พนักงานสโตร์/คลังสินค้า
- ตรวจสอบการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้าอย่างถูกต้อง - จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบตามระบบบริษัท - แพ็คสินค้าเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้าให้ทันตามกำหนด - ตรวจเช็คสินค้าและรับสินค้าเข้าสต็อกของระบบ - งานอื่น ...

บริษัท ไพโอเนียร์ แทคเคิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
21 ส.ค. 62
9 . พนักงานขายต่างจังหวัด (Sales)
1. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 2. เข้าพบและติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า 3. ดูแลลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่ 4. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท

บริษัท ไพโอเนียร์ แทคเคิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
21 ส.ค. 62
10 . Administrative Officer
- Follow up coordinate with team in any assign work. - Prepare reports with statistcal data, as assigned. - Be able handle any Document work. - Coordinate with Headquarter for assign work. - Abili...

บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
21 ส.ค. 62
11 . Sales and Service Engineer
• Initiate and work closely with customers to provide a consultative technical solution and suitable products to meet theirs requirement. • Responsible to maintain very close contact with customers. ...

บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 30,000 – 50,000 THB
21 ส.ค. 62
12 . พนักงานขับรถ ประจำบริษัทรับสมัครด่วน !
1. จัดส่งสินค้า ให้รับลูกค้า ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล 2. ติดต่อ หน่วยงานราชกาล ธนาคาร 3. ตรวจสอบเส้นทางและแผ่นที่ในการจัดส่ง 4. ตรวจสอบและดูแลรถ เป็นประจำ เช่น ภาษี พรบ. ทำงาน จันทร์ ถึง วัน...

FAIRTEX EQUIPMENT Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 บาท ++
21 ส.ค. 62
13 . วิศวกร โลจิสติกส์
- ออกแบบ วางแผน ควบคุม ระบบงานโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวกับคลังสินค้าสาเร็จรูป กึ่งสาเร็จรูป และคลังวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ตรวจสอบ ค้นหา และลดต้นทุน รวมถึงประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าไปย...

FAIRTEX EQUIPMENT Co., Ltd.
21 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย...

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล
- ดูแลงานส่วนฝ่ายบุคลคล - และงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบุคคล

บริษัท ไฮโดร-เต็ก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และตามความสามารถ
21 ส.ค. 62
16 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
- รับส่งผู้บริหารจากที่พัก-สำนักงาน - ดูแล รักษารถยนต์ ความเรียบร้อยต่างๆของรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ตามตารางที่บริษัทกำหนด) สวัดดิการตำแ...

Riceland International Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
17 . วิศวกรรมไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
วิเคราะห์งานนอกสถานที่และให้บริการซ่อมเครื่อง

บริษัท สร้างเสริญ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
18 . Delivery Supervisor (ประจำบางนา-ตราด กม.22)
1. Supervise Drivers and Assistant Drivers to work follow the instruction. 2. Planning route summary and distribute the invoices to each drivers for delivery. 3. Response for urgent order and same d...

Hafele (Thailand) Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
19 . พนักงานบัญชี
-จัดทำบัญชีด้านลูกหนี้ทั้งระบบ -กระทบยอด Bank Statement -บันทึกค่าใช้จ่าย -ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำแบบ ยื่นแบบ ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 ผ่านอินเตอร์เน็ต -บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยก...

บริษัท อินแกรม เคมิคอล ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
21 ส.ค. 62
20 . พนักงานขาย
-นำเสนอขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า -สรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้ารายเก่า -จัดทำตารางการเยี่ยมลูกค้า รายงานผลการเยี่ยม ประเมินผลการเยี่ยมลูกค้า และรายงานสรุปผลงานการขา...

บริษัท อินแกรม เคมิคอล ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ์N/V
21 ส.ค. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ