เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการบัญชี (ประจำโรงงานในเครือเทพารักษ์)
- ดูแลเอกสารด้านงานบัญชี ปิดงบ - ควบคุมและดูแลการจัดทำเอกสารทางด้านบัญชี การเงินให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร สรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชี - ประสานงานกับสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
18 ธ.ค. 61
2 . พนักงานบัญชี
ดูแลและตรวจสอบ รายรับ-รายจ่ายของบริษัท

บริษัท ราชรถ ทราเวิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน
17 ธ.ค. 61
3 . พนักงานขับรถประจำบริษัท
-รับ-ส่ง ลูกค้าเกาหลี ในกรุงเทพและปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียงตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย -ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ / วันละ 9 ชั่วโมง เวลาเริ่มงานแล้วแต่บุคกิ้งที่ลูกค้าจองมาในแต่ละวัน -ไม่มาทำงานสาย ม...

TAECHO CLUB CO.,LTD
เงินเดือน เริ่มต้น 17,000
13 ธ.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ