JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 144 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ
มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล พอรู้จักเส้นทางใน กทม และปริมณฑล

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
23 มี.ค. 62

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
23 มี.ค. 62
3 . พนักงานรับส่งเอกสาร
รับส่งเอกสาร,ส่งตัวอย่างงาน,รับเช็ควางบิล

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
23 มี.ค. 62

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
23 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการโรงงาน (มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์)
- ดูแลกำกับเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ - ดูแลช่างพิมพ์ - ดูแลควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 มี.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลด้านงานวางแผนการผลิต ตามงานออร์เดอร์กับฝ่ายผลิตให้ทันกับลูกค้าต้องการ

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มี.ค. 62

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 มี.ค. 62

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 มี.ค. 62

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 มี.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา - ติดต่อลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - รักษาลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯมอบหมาย - นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลการสั่งซื้อสินค้าข...

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.วางแผนการผลิต -จัดทำ Master Plan เพื่อให้ฝ่ายผลิตผลิตและส่งมอบสินค้าได้ครบ ทันตามความต้องการของลูกค้า -จัดทำกำลังการผลิตของเครื่องจักรทุกเครื่องและ Update กำลังการผลิตทุกๆ 6 เดือน -ประสานงานกับฝ่...

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานผลิต
บันทึกยอดการผลิตรายวันของแต่ละแผนกลงในระบบ บันทึกของเสียจากการผลิตและบันทึกเวลาที่ใช้ในการผลิตรายวัน บันทึกยอดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ควบคุม Stock เม็ดพลาสติกโดยบันทึกยอดเบิก-จ่ายรายวันลงในระบบ ...

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
13 . QA SUPERVISOR
Responsible for preparing statistical analysis and reports, quarantine database and the maintenance of the quality manual to ensure quality is expressed throughout daily production practices. - maint...

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
23 มี.ค. 62
14 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ QCรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตาม STD - Daily QC Check - ควบคุมคุณภาพงาน Incoming,In process,Final Inspection - Test new model - Improve Quality Control - ติดต่อประสานงานภายในเกี่ยวกับงานคุณภาพ - จัดท...

Premium Pack Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
15 . วิศวกรฝ่ายเทคนิครับสมัครด่วน !
-ควบคุมช่างเทคนิคให้สามารถ set up เครื่องจักรให้เป็นไปตามแผน -ดูแลและปรับปรุงการทำงานฝ่ายเทคนิคให้มีประสิทธิภาพ -ดูแลเครื่องจักรและอะไหล่ให้พร้อม -จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น -งานในแ...

Premium Pack Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ 3D ใช้โปรแกรม autocad และ solidwork หรือ อื่นๆ - เขียนแบบ 2D - Design ผลิตภัณฑ์ใหม่

Premium Pack Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
17 . หัวหน้าซ่อมบำรุง Utilityรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบ Utility (ระบบน้ำ ลม ไฟฟ้า) - ดูแล และ บำรุงรักษาระบบ Utility และดูแลเครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ utility - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และ แผนการที่กำหนด - ดูแลระบ...

Premium Pack Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
18 . วิศวกรแม่พิมพ์เป่าและฉีดพลาสติก
1 ควบคุมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของแม่พิมพ์ 2 ตรวจสอบแม่พิมพ์ก่อนและหลังขึ้นผลิต 3 จัดเตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมขึ้นงานตามแผนการผลิต 4 ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผน PM 5 ควบคุม Spare Part ...

Premium Pack Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
19 . Asst.Production Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ด่วน
1.ช่วยควบคุมดูแล Suppervior,Leader, Worker ในพื้นที่โรงงานทั้งหมด 2.ช่วยกำหนดนโยบายและวางแผนงานรวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการผลิต ร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
20 . Sales Manager/ ผู้จัดการฝ่ายขายสาขาสมุทรปราการ (ขาย Polyolefin Shrink Film)
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย - ติดต่อหาลูกค้าใหม่ ทำการเจรจาสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักสินค้าและกระตุ้นความส...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
 พบ 144 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ