JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 147 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานQC / เจ้าหน้าที่ QE
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูล - ตรวจสอบงานกระบวนการผลิต - รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
19 ก.ย. 62
2 . QMR
- ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในระบบคุณภาพ (KPI , GMP/HACCP, ISO, 5ส.,FSSC22000) - ปรับปรุงข้อมูลในบัญชีควบคุมเอกสารและทะเบียนควบคุมการแจกจ่ายเอกสาร - ควบคุมดูแลและประสานงานเกี่ยวกับบันทึกในระบบบริหารงา...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1.ทบทวนมาตราฐาน และวิธีการปฎิบัติงานของพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำเอกสารสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม และประชุมคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม...

K.M. Package Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนวัตถุดิบ
- ตรวจสอบ และควบคุม การเบิก/จ่าย สินค้าระหว่างผลิต -วิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง -ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง -จัดทำสต๊อกการ์ดของวัตถุดิบชิ้นส่วน ...

K.M. Package Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ก.ย. 62
5 . ช่างเทคนิค
Set Up เครื่องจักร

บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
19 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบ
หน้าที่หลัก 1. งานด้านทดสอบภายใน : ทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างรวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ทดสอบเอง) 2. งานด้านการทดสอบภายนอก : ทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างรวมถึงวัสดุที่เกี่...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ก.ย. 62
7 . วิศวกรการพิมพ์
1. วิเคราะห์และพัฒนาเครื่องพิมพ์ให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (PM) เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในการทำงาน...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
1. จัดทำรายละเอียดแผนงานประจำปีที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา 2. ควบคุม/ติดตาม/แนะนำ/มอบหมาย การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้การดำเนินงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนงานประจำปีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสาน...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาวุโส (กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
1. วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว 2. ดำเนินการฝึกอบรมและดูแลการดำเนินการให้สำเร็จตามแผนงาน 3. จัดทำรายงาน เอกสารด้านการพัฒนาบุคลากร 4. การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ระบบคุณภาพ/ความปลอดภั...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ Prepress Graphic Design
ออกแบบ-เขียนแบบ ด้วยโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 62
11 . ผู้จัดการแผนกผลิต
-ควบคุม การปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และดูแลควบคุมส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมทั้งทางด้านเครื่องจักรการผลิตและส่วน Support การผลิต

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่แผนกระบบคุณภาพ ISO
จัดทำมาตรฐานการบริหารงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 9001, GMP/HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Packaging เป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ภายใน

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
19 ก.ย. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิต
- ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง - งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกลเชิงป้องกัน - วางแผน ควบ...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
19 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและควบคุมสินค้าในการผลิต 2.ติดตามผลการผลิตและสรุปและรายงาน 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ควบคุมและจัดทำเอกสารวางแผนการผลิต 5.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ก.ย. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลระบบไปไฟฟ้าเครื่องจักร ในโรงงาน

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 62
16 . ช่างเทคนิคกลึง,ช่างซ่อมบำรุง,ช่างควบคุมเครื่องจักร,ช่างเขียนแบบ
ซ่อมบำรุง/ควบคุมเครื่องจักรประจำ Line ผลิต ตรวจสอบเครื่องจักร ซ่อมติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร กลึงงาน, มิลลิ่งงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบทำความเย็น ช่างเขียนแบบ ต้องสามารถเขียนแบบด...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ก.ย. 62
17 . หัวหน้าแผนก QA
หัวหน้าแผนก -พิมพ์ข้อมูลการันตีสินค้า -จัดเก็บเอกสารและรายงานในแผนก -ออกแบบ แบบฟอร์ม การตรวจสอบและประกันคุณภาพ -ประสานทั้งภายในและภายนอก -ด้านพลังงาน -งานด้าน Food Safety -รู้ระบบ GMP HACCP ISO...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล
- วางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท - ดูแลกระบวนการผลิต เครื่องจักร ในโรงงาน - ดูแลควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ควบคุมการผลิตให้...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ก.ย. 62
19 . วิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ/วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรไฟฟ้า /วิศวคอม
- ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต เครื่องจักรในโรงงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ติดตามและแก้ไขปัญหาและช่วยสนับสนุนงานผลิตต่างๆ วิศวกรซ่อมบำรุง - ดูแลรับผิดชอบติดตั้งเครื่องจักร - วางแผ...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
10 อัตรา ขยายกำลังการผลิต
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูล/ระบบ ของพื้นที่ที่เข้าตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงและ กำหนดหัวข้อการตรวจสอบ - ตรวจสอบ/กระทบยอด ความถูกต้องของข้อมูลในการผลิต - ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็น...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ย. 62
 พบ 147 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ