JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรบำรุงรักษา
หน้าที่หลัก 1. บริหารจัดการงานแผนกซ่อมบำรุง ให้มีมาตรฐาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานระบบสาธารณูปโภค หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3. รับนโย...

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
2 . ผู้จัดการธุรกิจแฟรนไชส์รับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร - สรรหาตัวแทน ขยายตัวแทนและดูแลตัวแทนการขายระบบแฟรนไชส์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และการบริการข...

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
4 . ERP Application Supportรับสมัครด่วน !
- Communicate with key users to analyze and resolve issues - Work on full implementation of applications - Provide non-technical support during and after implementation is Live - Design alternate o...

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.ย. 62
5 . พนักงาน Call Centerรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมรถยนต์ - จัดทำเอกสารยืนยันการซ่อม - จัดแยกใบยืนยันการซ่อมและเอกสารประกอบ เช่น ใบเบิกอะไหล่ ใบสั่งซ่อม - โทรติดตามใบแจ้งหนี้ - แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีลูกค้าเกิดเห...

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ (QC)รับสมัครด่วน !
1..ตรวจสภาพรถยนต์รอบคัน 2.เช็คระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ 3.แจ้งผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับส่วนเสียหายต่างๆ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
7 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งมอบแก่ลูกค้า ต่างจังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)รับสมัครด่วน !
- ตรวจตราทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และดูแลระวังรักษาทรัพย์สินและอาคาร ที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตรายและสูญหายหรือเสียหาย - รายงานเหตุการณ์ประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา - ตรวจตราบุคคลที่เข้า -...

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายเกี่ยวการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหาร - บริหารจัดการงานของแผนกบัญชี - มอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาของฝ่ายบัญชี - ตรวจ...

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
10 . QA Staff (Manufacturer of Sticker and Label) T01340
- Customer Service. - Cooperate with all concern for support Quality and Delivery matter. - Negotiate with customer about quality.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,500 THB -20,000THB (depends on experiences)
16 ก.ย. 62
11 . Service Staff (Machinery Manufactures) [T01322]
- After-sales service (Installation of machine, Training on machine operation and maintenance) - Punching Machine, Blending, Fiber Laser - Laser welding machine, Laser Marker, Spot welding

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 20,000THB (Depend on experience)
16 ก.ย. 62
12 . Consult Engineer (Machinery Manufactures)[T01320]
- Training, Demonstration of using machines and provide technical advice on software, inspections and proposals about machines

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000THB (depend on experience)
16 ก.ย. 62
13 . Sales Engineer (Machinery Manufactures) [T01319]
Contact and recommend machines that meet needs of the target customers until can close the sale

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Not over 25,000THB (Depend on experience)
16 ก.ย. 62
14 . Sales Support Staff(Trading & Service Provider)[T01315]
- Handle documents relating to domestic and international sales and import – export with customs - Coordinate with customers and other internal departments relating to the delivery of products and do...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 -35,000 THB (Depend of experience)
16 ก.ย. 62
15 . New Model Staff / Document &Tooling (Manufacturer of Sticker and Label)[T01311]
- Control tooling, Schedule, System - Keep history record of work. - Management and improve job - Risk off for operation stop camera section. - Support Activity in company.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 THB -18,000THB (depends on experiences)
16 ก.ย. 62
16 . New Model Staff / Automotive (Manufacturer of Sticker and Label)[T01310]
- Contract and Meeting with customer and concern of new job in Automotive and other group. - Confirm shape and qualification of product according to customer requirement. - Plan and follow up progre...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 THB -18,000THB (depends on experiences)
16 ก.ย. 62
17 . R&D Engineer (Electrical Parts PCBA) [T01287]
- Mechanical design using 3D program such as Solid work. - Design Analog circuit and Power Electronics. - Design and operate Microcontroller. - Design mainboard using Altium Designer program - Des...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Not over 35,000THB (depend on experience)
16 ก.ย. 62
18 . QA/QC Supervisor or Assistant manager(Wire Harness Manufacture)[T01279]
- Handle customer audit - Respond to claims and create reports. - Create document by the Automotive industry, such as PPAP and Control Plan. - Calibration of device - Controlling measuring team, p...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 28,000THB to 40,000THB (Depend on skills) 
16 ก.ย. 62
19 . Purchase Staff (Electrical Parts)[T01271]
- Send Forecast and Purchase order to Vender - Follow up part delivery on time - Follow up confirm PO from Vendor - Update delivery check - Check shortage everyday - Follow up pull in delivery fr...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000THB to 22,000THB (Depend on Experience)
16 ก.ย. 62
20 . M&E Design Engineer (FA Machine) [T01269]
- Design machine mechanic and system flow follow customer requirement for new machine; and also machine improvement project.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 to 35,000 THB(depends on experiences)
16 ก.ย. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ