JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 445 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(Supervisor Level)
1.รับผิดชอบและดูแลระบบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน 2.ดูแลงานเครื่องจักรแม่พิม์แบบ Compression mold, Injection Mold 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆในโรงงาน 3.งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน ...

บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
2 . New Model Officer
- งานด้านเอกสารแผนก New Model - งานด้านรับข้อร้องเรียน - การประสานงานต่างๆ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพลีเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดำเนินการซ่อมเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เสียนอกแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมติดตามการซ่อมเครื่องจักรเพื่อให้การหยุดของเครื่องจักรน้อยที่สุด 3.หาแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เวลา...

บริษัท โพลีเน็ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
4 . วิศวกรเครื่องยนต์/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรซ่อมบำรุง
1. ตรวจสอบความผิดปกติของรถโฟลคลิฟต์ วิเคราะห์ปัญหา ประเมินความเสียหายของรถ 2. สรุปปัญหาและสาเหตุความเสียหาย บันทึกรายการงานซ่อม ประสานงานกับแอดมินเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 3. ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถโฟ...

บริษัท ลิฟต์แม็กซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
22 พ.ค. 62
5 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นงานในไลน์ผลิต แล้วบันทึกลงแบบฟอร์ม Production Chech Sheet 2.ทำการชี้บ่งสถานะการตรวจสอบชิ้นงาน 3.ทำการแก้ไช/คัดแยกชิ้นงาน 4.ออกใบแจ้งปัญหาในไลน์ผลิต ดำเนินการแก้ไข กรณีพบ...

บริษัท โอโอไอเอ็ม จำกัด
เงินเดือน 9,800+สวัสดิการ
22 พ.ค. 62
7 . Production Engineer
Time Working : 08.30 – 17.10

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
เงินเดือน 20,000 – 29,999 บาท
22 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.ออกเอกสารใบรับสินค้า เพื่อยืนยันการรับสินค้า เมื่อมีการรับสินค้าเข้ามาจากผู้ขายที่เป็นสินค้าวัตถุดิบและวัสดุ หีบห่อ พร้อมทำการบันทึกข้อมูลลงในสต๊อกการ์ดและในคอมพิวเตอร์ 2.ควบคุมและตรวจสอบบันทึก ใบร...

บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท N/A
22 พ.ค. 62
9 . ช่างบริการ รับสมัครด่วน !
1.บริการตวจเช็คเครื่องมือภายในศูนย์บริการโตโยต้าและศูนย์บริการด้านยานยนต์ 2.นำเสนอเครื่องมือช่างทุกชนิดให้กับศูนย์บริการรถยนต์ 3.จัดทำรายงานการใช้จ่าย-และทำใบเสนอราคา 4.ลงบันทึกรายงานการปฏิบัติงานน...

บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท N/A
22 พ.ค. 62
10 . ช่างเชื่อม
1. อ่านแบบงานเชื่อม รายละเอียดเกี่ยวกับงานเชื่อม 2. ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในงานเชื่อม 3. เชื่อมงานตามได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
11 . พนักงานขาย (Sales)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่องมือซ่อมรถทุกชนิด อุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์, ระบบลม, โครงสร้างภายในให้กับศูนย์บริการรถยนต์ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย 2...

บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายผลิต - ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62

บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
14 . Leader Production
-ดูแลไลน์การผลิตประจำกะการทำงาน

บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62

บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด
เงินเดือน 18,000++ หรือ ตามที่ตกลง
22 พ.ค. 62
16 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA.Engineering)รับสมัครด่วน !
1.Calibration เครื่องมือวัด 2.จัดทำเอกสาร SPC 2.ออกแบบเครื่องมือวัดชิ้นงาน

บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
17 . IT Supprt
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท (Network & Software) 2.ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในบริษัท 3.ติดตั้ง Software ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.เบิกและดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนก 5.ให้คำแนะนำการใช้งาน ให...

A.S.I PRECISION CO., LTD.
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
1. ลงโฆษณาข้อมูลตำแหน่งงานตามที่ต้นสังกัดร้องขอตามใบขออัตราผ่านช่องทางต่างๆ 2. พิจารณาใบสมัครส่งให้ต้นสังกัดพิจารณาเบื้องต้น 3. นัดสัมภาษณ์งาน และสัมภาษณ์งานเบื้องต้น แล้วส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์ต่อ...

A.S.I PRECISION CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . พนักงานขัดพิมพ์
ขัดแม่พิมพ์ MOLD INJECTION ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
20 . วิศวกรแม่พิมพ์โลหะ / ช่างแม่พิมพ์โลหะ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม และทดสอบ, ทดลองการผลิตแต่ละกระบวนการ โดยให้สามารถผลิตชิ้นงานตัวอย่างได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบกระบวนการ TRY/OUT การผลิตชิ้นงานตัวอย่า...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
22 พ.ค. 62
 พบ 445 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ