JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 403 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer New Modelรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงาน New Model,จัดทำ Flow Chart & Lay-out 2.จัดทำต้นทุน 3.ใช้โปรแกรมAuto cad,3D ได้

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น -ดูแลรักษา/ซ่อมแซมบำรุงรักษางานช่างทั่วไป

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าหน่วยเครื่องฉีดซิ่งค์รับสมัครด่วน !
-ติดตั้ง ปรับฉีดแม่พิมพ์ฉีดตะกั่วและฉีดซิ่งค์

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการการผลิต 2. มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องจักร,งานชุปแข็งและงานด้านโลหะเบื้องต้น

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเงินสดย่อย 2.ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอนุมัติ 3.ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็คจ่าย 4.ตรวจสอบทะเบียนเช็ครับ 5.ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน 6.ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน 7.ตรวจสอบเอกสารก...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานด้านบุคคลกับหน่วยงานต่าง ๆ 2.ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้าน Payroll 3.บันทึกข้อมูลสถิติการลาประจำปีลงในทะเบียนประวัติ 4.ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน 5.ดำเนินการประสานงานเรื่องประกันสั...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด ตามใบแจ้งซ่อมและบันทึกการปฏิบัติงาน 2.ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่รับผิดชอบของแผนก 3.ดูแลระบบระบบไฟฟ้า 4.รายงานผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
9 . Import - Export Supervisorรับสมัครด่วน !
Import - เปิด Purchase Order สั่งซื้อสินค้าไปยัง Supplier ต่างประเทศ - ติดตาม SHIPMENT จาก Supplier รวมถึง Draft Form ต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับทาง shipping เพื่อทำภาษีนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
-จัดเตรียมเอกสารวางบิล การรับชาระเงิน การติดตามหนี้ รับชำระหนี้ -จัดทำรายงานการรับเงิน การวางบิล ลูกหนี้คงค้างตลอดจนรายงานภาษีขาย -คิดค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวัน...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
11 . ผู้เชี่ยวชาญด้าน BOI
1.งานสิทธิประโยชน์ BOI -วิเคราะห์โครงการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่ -รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วให้เป็นไปตามเงื่อนไข -ยื...

LESHA (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
12 . Sales
- Communicate and take care customers for domestic function such as order confirming, Customer inquiry, sale condition and customer complain. - Responsible for all shipping process and monitor all e...

LESHA (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
13 . QC

LESHA (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน รายวัน
21 ส.ค. 62
14 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง
1.ตรวจเช็คและบันทึกประวัติเครื่องจักรประจำวัน 2.ซ่อมบำรุง,ดูแลรักษาเครื่องจักร เดินระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3.ดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้า,น้ำ,ลม ไม่ให้เกิดผลเสียต่อขบวนการผลิต 4.ควบคุมแผน PM ในแผนกซ่อมบำรุง...

LESHA (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
เก็บเอกสารบิลซื้อบิลขาย ลงรายการบิลซื้อบิลขาย เตรียมเอกสารวางบิล+เก็บเงิน เตรียมทำจ่าย ทำสต๊อคสินค้า งานเอกสารทั่วไป

บริษัท หงษ์เว่ย จำกัด
เงินเดือน 15,000++
21 ส.ค. 62
16 . บัญชี
จัดทำภาษีซื้อขาย ภงด.ต่างๆๆ ทำวางบิลเก็บเช็ค หัก ณ.ที่จ่าย บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี ยื่นภพ.30 ภงด.ต่างๆๆ ทำสต๊อกได้

บริษัท เซินเจริญ จำกัด
1 ตำแหน่ง
21 ส.ค. 62
17 . ประสานงานทั่วไป
รับโทรศัพท์ประสานงานทั่วไปกับลูกค้าประสานงานกับแผนกQCและpackingจัดคิววางแผนให้กับคนขับรถ

บริษัท เซินเจริญ จำกัด
21 ส.ค. 62
18 . Quality Assurance Leader
- รับผิดชอบบริหารงาน และปรับปรุงแผนกประกันคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน - ตรวจสอบและทบทวนระดับคุณภาพ ของวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า - ต...

OHK HAIYA (THAILAND) Co., Ltd.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือ ตามตกลง
21 ส.ค. 62
19 . เลขานุการ (Secretary)
Perform accurate research and analysis. Coordinate arrangements, meetings and/or conferences as assigned. Take dictation and write correspondence. Compile, proofread and revise drafts of docu...

บริษัท อูโก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
21 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff)
- หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ และข้อมูลการเปิดตลาดใหม่ - วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ - พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ - วิเคราะห์แนวโน้มการตลา...

บริษัท อูโก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
21 ส.ค. 62
 พบ 403 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ