JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 430 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Advance Stem Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 แล้วแต่ประสบการณ์ + โอที 1.5 แรง ประมาณสามสี่วันต่อหนึ่งสัปดาห์
23 ม.ค. 62
2 . Sale Executive
- นำเสนอการขาย, ให้เช่ารถโฟลคลิฟ และ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้กับลูกค้า - สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนอการขาย เช่า และบริการ - ดูแลรักษาลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ - บริการให้คำแนะนำก่อนการขา...

บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน NA
23 ม.ค. 62

บริษัท สยาม เค2เค กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+เงินปันผล+โบนัส+ค่าเช่าบ้าน+ค่าข้าว+เบี้ยขยัน
23 ม.ค. 62
4 . Quality Engineer
Quality Improvement. Investigation problem solving. Support customer product and process audit activities.

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiable
23 ม.ค. 62
5 . CNC Engineer
-Preventive maintenance CNC -Preventive maintenance Robotics

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
23 ม.ค. 62
6 . Finance Assistant Supervisor
- Prepare daily cash forecast & coordinate with concerned department regarding cash in / outflow. - Follow up accounts receivable & process collection from customers ( both External and Inter company...

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 62
7 . Accounting Officer
Issuing Invoice Book keeping Process suppliers’ payments Record all cheques & perform bank reconciliation Prepare withholding taxes , VAT Process petty cash, employee advance, welfare & reimburse...

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 62
8 . New Model Engineer
- New model development. - Support IPP phase & APQP improvement. - Contract customer , suppliers and APQP team.

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiable
23 ม.ค. 62
9 . Sale Supervisor
- Window person with customer. - Take care customer requirement. - Support superior's assignment and report. - English,Japanese language. (Toeic score 500 up)

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
23 ม.ค. 62
10 . Production Engineer
-Control production process -Improve process -Problem solving, corrective action and protection -Control ISO/TS16949,ISO14001,OHSAS18001 -Activity 5S , QCC , Kaizen,TPS

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
1 ตำแหน่ง
23 ม.ค. 62
11 . ล่ามภาษาญี่ปุ่นรับสมัครด่วน !
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น แปลในที่ประชุม - ดูแลเอกสารประธานบริษัท แปลเอกสารภายใน-ภายนอก - ติดต่อประสานงาน - อื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท โตโยดะ เมทอล ฟินิช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ม.ค. 62
12 . ลีดเดอร์ฝ่ายผลิต
1.ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและแผนการผลิตรายวันที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ดูแลการบันทึกข้อมูลและการเก็บตัวอย่างงาน 4.จัดเตรียมอุปกรณ...

บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 62
13 . ช่างเทคนิคฝ่ายวิศวกรรม
รับผิดชอบการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิต

บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 62
14 . Marketing Section Chief (Sale Engineering)
1.Join engineering team to preparation for advertising and product public relation base on company goal. 2. Coordinate with customer for present Product Proposal included schedule of planning. 3.Rec...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
23 ม.ค. 62
15 . Production Engineer Assistant Manager
1. Manpower planning and assigning job to engineering team for all new productions. 2. Control and monitor plan for preparing equipment and process of the new product. 3. Control and design jig and ...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
23 ม.ค. 62
16 . SAFETY & ENVIRONMENT ASSISTANT MANAGER / MANAGER
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 1. บริหารจัดการ ทีมงานให้ทำงานได้ตามแผนหรือเป้าหมายของแผนก 2. ตั้งเป้าหมายและวางแผนงานของแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจกรรม...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ม.ค. 62
17 . Safety Staff
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. จัดเตรียม ดำเนินการ และติดตามผลกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ม.ค. 62
18 . QE Enigineer staff
1. CVIS จัดทำเอกสาร CVIS (มาตรฐานการตรวจสอบรถสำเร็จรูป) และควบคุมดูแลการใช้เอกสารอย่างถูกต้อง 2. Support QC ดูแลช่วยเหลือ QC ในกรณีที่งานมีปัญหา พร้อมทั้งหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข 3. ISO ควบคุมดูแลเอก...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 62
19 . ช่าง CNC Milling/ ช่าง Operate EDM รับสมัครด่วน !
- งาน Operate เครื่อง CNC Milling/ CNC Lathe ตามที่ Drawing กำหนดและการเลือกใช้ Tooling ที่เหมาะสมกับงานตามโปรแกรม - งาน Operate เครื่อง EDM ตามที่ Drawing กำหนด Setting งานเพื่อ run โปรแกรมเครื่อง...

บริษัท เจ.อาร์.พี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
23 ม.ค. 62
20 . Draftman/Draft Darwing รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ Drawing 2D ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - เขียนและออกแบบชิ้นงานเบื้องต้นหรืองานส่วนประกอบในแม่พิมพ์ - ตรวจสอบเช็คแบบและทำ Drawing Assembly & Detail เพื่อทำ Data เพื่อใช้เป็นข้อมูล KPI ข...

บริษัท เจ.อาร์.พี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์จริง /ตามข้อตกลง
23 ม.ค. 62
 พบ 430 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ