JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 429 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนก QA
1.ดำเนินการตามแผนขอเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงาน 2.ประเมินผลกานดำเนินงานของฝ่าย 3.รับผิดชอบและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพและข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.ประสานงานในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 5.วางแผน...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินด้านรายรับ/จ่ายตามนโยบายบริษัทฯ , ตรวจสอบสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ที่นำมาจากภายนอกและระหว่างการผลิต 2. ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯตรวจสอบเงินสดในบัญชี , จัดทำประมาณการรายรับ/รา...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000-40,000 บาท
26 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมำบรุงเครื่องจักรและเครื่องมือทุกกชนิดในโรงาน 2.ตรวจดูแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน,เดือนและปี 3.สรุปแผนงานซ่อมบำรุงประจำเดือน 4.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบห...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+OT
26 มิ.ย. 62
4 . Senior engineer
1.วางแผนและควคุมการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแผนลูกค้ากำหนด (APQP) 2.จัดทำแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ทางวิศวกรรมตามที่ลูกค้ากำหนด (PPAP) 3.รับแผนการออกแบบแม่พิมพ์และจิ๊ก 4.พัฒนาคิดค้นปรับปรุงงานสร้างแม่พิมพ์ และ ...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง
26 มิ.ย. 62
5 . วิศวกร New Model
1.วางแผน, ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมตามให้ได้ตามแผนที่ลูกค้ากำหนด (APQP) 2.วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมตลอดจนการปรับปรุงเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +OT
26 มิ.ย. 62
6 . พนักงานธุรการ/คลังสินค้า(ประจำที่สุขสวัสดิ์)
1.เตรียมเอกสารการรับสินค้าเข้าและสินค้าออก 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.เช็คสต๊อกสินค้า

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
26 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรฝ่ายผลิต
๐ สนับสนุนสายงานการผลิต ๐ ควบคุมและประสานงาน ๐ ดูแล ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ๐ ทำงานตามระบบ TPM ๐ Support Internal Audit IATF:16949 ๐ KPI Report

บริษัท โออีไอ ยามานากะ จำกัด
เงินเดือน ยินดีพิจารณา Rate ที่ผู้สมัครร้องขอ หากคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการค่ะ
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.30)
- คำนวณต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน - ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือ ได้แก่ วัตถุดิบ, งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานวัสดุสิ้นเปลือง - จัดทำรายงานเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจ...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . พ่อบ้าน (งานซ่อมบำรุงเบื้องต้น) - ประจำคลังสินค้ากิ่งแก้วรับสมัครด่วน !
ลักษณะงานโดยย่อ : งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น งานดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่คลังสินค้า และงานอื่นๆ ตามตารางงานที่รับผิดชอบ 1. รดน้ำต้นไม้ 2. กวาดถนน และเก็บขยะบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 3. เก...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาท
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
เก็บเอกสารบิลซื้อบิลขาย ลงรายการบิลซื้อบิลขาย เตรียมเอกสารวางบิล+เก็บเงิน เตรียมทำจ่าย ทำสต๊อคสินค้า งานเอกสารทั่วไป

บริษัท หงษ์เว่ย จำกัด
เงินเดือน 15,000++
26 มิ.ย. 62
11 . ควบคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

IDAKA (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
12 . นักวิเคราะห์ระบบUrgently Required !
1. มีความชำนาญหลากหลายในศาสตร์คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษา ฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 2. มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นอย่างดี 3. มีจรรยาบรรณต่อองค์กรที่พัฒนาร...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงUrgently Required !
- บำรุงรักษาได้ครบตามแผน - บำรุงรักษาได้ถูกวิธี - บำรุงรักษาได้ปลอดภัย - ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันก่อนเริ่มงาน - ดูแลบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และแจ้งซ่อมอุปกรณ์และเ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์Urgently Required !
- สำรวจรูปแบบสินค้าใหม่ๆในตลาด - ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด - ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาในการทดลองสินค้าใหม่ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตและวิศวกรรมในการทดลองและผลิตสินค้าใหม่ - การวางแผนสิน...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปUrgently Required !
- ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข - ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ - ประสานงานกับหน่วยงานขอซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อ - ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี - ติดตามผลการส่งมอบ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
16 . International Customer Service Urgently Required !
- ดูแลเอกสารเรื่องการนำเข้าและส่งออกด้านต่างประเทศ - ประสานงานขายภายใน และภายนอกองค์กร - ติดผลการจัดส่งสินค้า ต่างๆ

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินUrgently Required !
- รับวางบิลตามกำหนดรับวางบิล - ตรวจสอบเอกสารการรับวางบิล - จัดทำรายการการรับวางบิล - ตรวจสอบชุดวางบิลกับสำเนาตั้งหนี้ในบัญชี AP - ดึง Invoice จากโปรแกรม AP และจัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค พร้อมทั้งส่ง ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและการตกลง
26 มิ.ย. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์Urgently Required !
- วางแผนและบริหารระบบค่าจ้างและค่าตอบแทนในการทำงานของบริษัท - ตรวจสอบใบลาและใบ OT.พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแล ด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง - สรุปรายงา...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนUrgently Required !
- ตรวจใบเคลมสินค้าทุกใบว่าของส่งมาหรือยัง - บันทึกตัดใบเคลมในโปรแกรม ERP - ตรวจบิลที่รับวัตถุดิบพร้อมกับราคา - ตรวจสอบการบันทึกรับ-จ่ายของแผนกคลังสินค้า - กำหนดวันตรวจนับสินค้าประจำเดือน - ทำรายง...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
20 . Sales ภาคเหนือตอนล่างรับสมัครด่วน !
วิ่งทริป 20 วัน ที่เหลือเข้าบริษัท

STK GROUP 2008 Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท
26 มิ.ย. 62
 พบ 429 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ