JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 447 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานทำอาหาร - พ่อครัว-แม่ครัว
รับผิดชอบทำอาหารให้พนักงานพักเที่ยง 1 มื้อ ประมาณ50 - 60 คน มีห้องครัวและอุปกรณ์ครบทุกอย่าง

Swun Chyan (Thailand) Co,. Ltd.
หลายอัตรา
24 เม.ย. 62

Swun Chyan (Thailand) Co,. Ltd.
หลายอัตรา
24 เม.ย. 62

Swun Chyan (Thailand) Co,. Ltd.
หลายอัตรา
24 เม.ย. 62

Swun Chyan (Thailand) Co,. Ltd.
หลายอัตรา
24 เม.ย. 62

Swun Chyan (Thailand) Co,. Ltd.
หลายอัตรา
24 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ QC.
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน Try lot , Final Check - ตรวจสอบวัตถุดิบ, ชิ้นส่วนประกอบ Incoming - ทวนสอบใบ Certification - ขึ้นทะเบียน Jig / Block ใหม่ - จัดทำแผนและตรวจสอบ Jig / Block - Check แผนสอบเที...

บริษัท เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้า
1.รับผิดชอบระบบไฟฟ้าโรงงานทั้งหมด 2.ปรับปรุงวิธีการผลิต และเครื่องจักร 3.ทำกิจกรรมพลังงาน และ Co2

บริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
8 . Assistant QMR
- ดูแลการจัดทำและรักษาระบบ ISO9001 , IATF 2016 ดูแลการ Audit ต่างๆ - ดำเนินการประชุมประจำเดือน - กำกับดูแลการควบคุมเอกสาร

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
24 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่QA/QC/QA Final & Testรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA Incoming) 1.ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานรับเข้าทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตามผลการตรวจสอบปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้า สินค้าส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
10 . พนักงานธุรการ/คลังสินค้า(ประจำที่สุขสวัสดิ์)
1.เตรียมเอกสารการรับสินค้าเข้าและสินค้าออก 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.เช็คสต๊อกสินค้า

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
24 เม.ย. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี วิเคราะห์ปัญหากรณีเครื่องจักรเสีย - จัดหา Spar Part สำหรับเครื่อ...

บริษัท โตโยดะ เมทอล ฟินิช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
12 . วิศวกรเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เช่น คน วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการทำงาน 2. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในสายการผลิต เช่นขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายงานผลิตที่รับผิดชอ...

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ Purchasing Staff
- สรรหา Supplier รายใหม่ตามสเปค และมาตรฐานของบริษัทฯ - ตรวจเช็คสเปค คุณภาพสินค้า และราคา ให้ตรงตามที่บริษัทฯกำหนด - วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบและประเม...

บริษัท อูโก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ Sales Executive
- ออกตลาดหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า ตามพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ติดต่อเสนอขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ - วางแผนการขายให้ได้เป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - เสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช...

บริษัท อูโก จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 เม.ย. 62
15 . ช่างยนต์-ช่างบริการ
- ประกอบรถกอล์ฟเพื่อเช่า-ขาย - ดูแล ตรวจเช็คสภาพ ปรับปรุงสภาพรถกอล์ฟให้พร้อมใช้งาน - ซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟ สำหรับเช่า-ขาย - ให้คำแนะนำ การใช้และการดูแลรักษารถกอล์ฟเบื้องต้นกับลูกค้า ...

บริษัท อูโก จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
24 เม.ย. 62
16 . วิศวกรซ่อมบำรุงUrgently Required !
- วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันประจำปี - วางแผนการซ่อม-แก้ไข เพื่อลดปัญหาการ Breakdown ของเครื่องจักร - วางแผนควบคุม Spare Part ของเครื่องจักร - วางแผนการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
17 . Process EngineerUrgently Required !
- ร่วมประชุมกับทีม APQP เพื่อวางแผนกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่(NEW MODEL) - จัดเตรียมกระบวนการผลิต - ร่วม TRIAL กระบวนการผลิต - จัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับกระบวนการผลิต - จัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรั...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและผลงาน
24 เม.ย. 62
18 . ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
จัดตามรางผู้บริหาร ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก จัดทำเอกสารต่างๆ ทำบันทึกรายงานการประชุม

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินUrgently Required !
หน้าที่บัญชีการเงิน - ทำรายการโอนเงินหรือจ่ายเช็ค พร้อมขึ้นรายการ Template ในระบบ K-Bank - โอนเงินต่างประเทศ - จ่ายเงินสดย่อย และเบิกชดเชย - จ่ายเงินทดรองจ่ายตามรอบการจ่าย - ควบคุมจัดโอนเงิน ฝาก...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปUrgently Required !
- ประสานงานติดต่อระหว่างแผนกขายผลิตและบริการกับผู้ขายในประเทศ - ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขายในประเทศ พร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานกับผู้ขอซื้อ - หาผู้ขายสินค้าในประเทศรายใหม่ - เจรจาต่อรองรา...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
 พบ 447 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ