JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 445 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreterรับสมัครด่วน !
- Interpret between Thai and Japanese language - Support and coordinate between Japanese and Thai staff - Translate documents (Thai to Japanese, Japanese to Thai)

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน Negotiable
22 เม.ย. 62
2 . พนักงานค่าจ้าง-เงินเดือน
จัดทำค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่พนักงาน ตรวจสอบเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน ตรวจสอบและบันทึกการทำงานล่วงเวลาพนักงาน และสรุปชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน งานประกันสังคม ภาษีเงินได...

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด / บริษัท อี.เอ็น.ซี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตกลง
22 เม.ย. 62
3 . พนักงานสรรหาและฝึกอบรม
1. วางแผนการสรรหา / แผนอัตรากำลังคน 2. ดำเนินการสรรหาว่าจ้างทั้งกระบวนการ 3. ดำเนินการสรรหาเชิงรุก / ติดต่อหาแหล่งงานเพื่อให้ได้ผู้สมัครตามความต้องการขององค์กร 4. ดำเนินการเรื่องอัตรากำลังคน,คัดเลื...

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด / บริษัท อี.เอ็น.ซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
4 . ช่างเทคนิค เครื่อง CNC (Technician CNC)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม Set Up เครือง CNC ให้สามารถใช้งานตามแผนงานการผลิต 2. แก้ไขปัญหาเครือง CNC ให้ใช้งานได้ตามปกติ เมือการร้องขอจาก Leader หรือผู้เกียวข้อง 3. ดูแล รักษา ซ่อมบํารุง ตามแผนงานซ่อมบํารุง ให้เคร...

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (Ass't Production Manager)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและการวางแผนการผลิต 2. ควบคุมการผลิต และตรวจสอบกระบวนการภายในการผลิต 3. บริหารความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิงแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน 4. ระบบการจัดการในงานการผลิต 5. มีประสบการณ์งานเด้าน ...

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintennance)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง และป้องกันปัญหาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและหน่วยงานอื่นๆ ให้ปฎิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก - รับผิดชอบในการปฎิบัติงานตาม ISO 9001:2000 - ปฎิบัติงานอื่นๆ...

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
7 . Sales & Marketing Staff (เพศชาย)
- Make Quotation - Take the new information and coordinate with customer

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
หลายอัตรา
22 เม.ย. 62
8 . Design Engineer
1. Design automotive lamp. 2. Create 3D solid data of new design to accurately portray design concepts. 3. Create 3D solid model in a timely manner and with high quality.

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน xx,xxx
22 เม.ย. 62

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
10 . Admin Markerting
-ดูแลการขายผ่านสื่่อออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการตลาดให้ยอดขายเติบโตขึ้น -ดุแลและปรับปรุง Website ,Facebook Ads ,Line เพื่อตอบคำถามและแนะนำรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆให้กับผู้ที่สนใจ -และงานอื่นตามที่ได้รั...

Launch Tech (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท.
22 เม.ย. 62
11 . ช่างCNC / Mold / กลึง
เป็นช่างเครื่องCNC / Mold / เครื่องกลึง

บริษัท ฟูจิกิเคน ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62

บริษัท สยาม เค2เค กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+เงินปันผล+โบนัส+ค่าเช่าบ้าน+ค่าข้าว+เบี้ยขยัน
22 เม.ย. 62
13 . Warehouse Staff (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)
- ดำเนินการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังในระบบให้ถูกต้อง จัดการด้านการ ดำเนินการตรวจนับสินค้าประจำเดือน, ประจำปี สรุปรายงานการตรวจนับ ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ภายในแผนก - ควบคุมการรับเข้าของ...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
22 เม.ย. 62
14 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคแม่พิมพ์ (เหล็ก,พลาสติก) - อ่านแบบงาน Drawing - สร้างงานตาม Drawing ตรงตามแบบและตามเป้าหมาย - Try out งานร่วมกับลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ช่างเทคนิค Planning - ประมาณการกำลังการ...

THAI SUMMIT GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่แผนกขาย
1.Responsible for sales activity in requested customers. 2.Follow up order from starting point until delivery 3.Follow up with planning section on delivery and feed back to customers. 4.Maintain go...

บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
22 เม.ย. 62
16 . ลีดเดอร์ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและแผนการผลิตรายวันที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ดูแลการบันทึกข้อมูลและการเก็บตัวอย่างงาน 4.จัดเตรียมอุปกรณ...

บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
17 . บัญชี
จัดทำภาษีซื้อขาย ภงด.ต่างๆๆ ทำวางบิลเก็บเช็ค หัก ณ.ที่จ่าย บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี ยื่นภพ.30 ภงด.ต่างๆๆ ทำสต๊อกได้

บริษัท เซินเจริญ จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 เม.ย. 62
18 . พนักงานขับรถส่งของ
ขับรถส่งของ นับของขึ้นรถพร้อมกับคนจัดส่งสินค้า นำสินค้าส่งถึงลูกค้า พร้อมวางบิลกับเก็บเช็ค

บริษัท เซินเจริญ จำกัด
22 เม.ย. 62
19 . วิศวกร Purchase /Marketing/Design
Purchase 1.ดำเนินการจัดหาวัถุดิบตามความต้องการของลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.รวบรวมความต้องการวัตถุดิบในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์/ติดตามความเคลื่อนไหวและสภาพการแข่งขันของรา...

THAI SUMMIT GROUP
เงินเดือน Negotaition
22 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ, เครือข่ายภายใน, Internet รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยุ่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา,ศึกษาและพัฒนาออกแบบโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงตามความต้องการ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
 พบ 445 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ