JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ 
 - ดูแลงาน ประสานงาน ด้านธุรการ การเงิน และดูแลฝ่ายเอกสาร 
 - จัดทำใบวางบิล 
- จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่าย
 - จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่ง 
 - จัดทำเงินสดย่อย 
 ...

Global Inspired Laboratory
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (อาหารเสริม)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วิเคราะห์และวางแผนงาน การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ - ร่วมคัดเลือกผู้ผลิตสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและประกันคุณภาพก่อนการจำหน่าย - ทดสอบแล...

Global Inspired Laboratory
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (เวชสำอางค์)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ(เวชสำอางค์) ของบริษัทและลูกค้า - วิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ - ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ...

Global Inspired Laboratory
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . พนักงานประจำร้าน
ทำเอกสารต่างๆ ภายในร้าน จัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ

ร้านคลังยาปากน้ำ
เงินเดือน 12,000-15,000 ตามวุฒิ และประสบการณ์
20 มิ.ย. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
20 มิ.ย. 62
6 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 มิ.ย. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 มิ.ย. 62
8 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 มิ.ย. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารเสริมรับสมัครด่วน !
การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รับสมัครด่วน !
- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอต่อลูกค้า - พัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อลูกค้า - จัดเตรียมตัวอย่างและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตาม...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
12 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักรและควบคุมการเดินจักรเพื่อให้สามารถผลิตสิ้นค้า ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
20 มิ.ย. 62
13 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและความถูกต้องก่อนส่งมอบ - ดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - หน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ขาย (ในประเทศ 2 อัตรา , ต่างประเทศ 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (เก่า) เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ - หาลูกค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย - สื่อสารความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท - รับผิ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
15 . Utility Technicianรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบ Utility : Boiler,Chiller,Air Compressor, Air Condition,AHU,Cooling Tower,Transformer,Waste water treatment,DIW Generations(PW&HPW),ระบบน้ำประปา,ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง,ระบบจ่ายก๊าซธรรมชา...

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
20 มิ.ย. 62
16 . HR Support Officer (6 months contract)
•Monitoring staff attendance and finger scan •Being an admin of leave management system •Taking care of OT request and summary •Coordinate with payroll outsourcing company for all attendance matter...

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
17 . Sales and Marketing Executive (Chinese language) Location: Bangna-Trad km.18
1.Continuous analyze the market to identify potential customer and expand sales opportunities of the company solutions and service. 2.Build and maintain relationships with existing customer, focusing...

International Laboratories Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
18 . พนักงานฝ่ายพัสดุและจัดส่งสินค้า จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
20 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน,บัญชีสต๊อค
รับผิดชอบการทำบัญชีต้นทุน เช็ค Stock สินค้า

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
1.ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย ของโรงงาน เฝ้าติดตาม ควบคุมให้การปฎิบัติสอดคล้องกับ กฏหมายดังกล่าว 2.จัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ