JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 133 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
21 ก.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
21 ก.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
21 ก.ค. 62
4 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
21 ก.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
21 ก.ค. 62
6 . IT Support
- ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์IT ให้มีความพร้อมในการใช้งาน - ตรวจสอบ System Network - ตรวจเช็คระบบแลนและระบบโทรศพท์ตามจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ - ตรวจเช็คสัญญาณภาพที่ส่งมาจากตัวกล้อง CCTV ว่ามีปัญหาหรื...

บริษัท เนเชอรัล ไบโอ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
7 . พนักงานการเงิน
1.ดูแลรายการจ่ายเงินและบัญชีฝากบัญชีธนาคาร 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนการทำเช็คจ่าย 3.จัดทำเช็คและการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายของบริษัท 4.จัดทำสมุดคุมเช็ค 5.ตรวจสอบหลักฐานการ...

บริษัท เนเชอรัล ไบโอ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
8 . PC ประจำ King Power ศรีวารีรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูล และแนะนำผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทให้แก่ลูกค้า - จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้าและจัดวางสินค้าที่จำหน่ายให้เต็มชั้นวางอยู่ตลอดเวลา - ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ - ดูแล...

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 35,000
20 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.คึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกในบริษัท เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมของบริษัท 2.กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด 3....

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.สรรหาพนักงานในส่วนสำนักงาน และโรงาน 2.คัดเลือกสัมภาษณ์งาน จัดทำสัญญาจ้าง 3.จัดทำทะเบียนพนักงาน 4.จัดทำแบบประเมินพนักงานทดลองงาน,ประเมินประจำปี 5.เอกสารประกันสังคม และเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รับสมัครด่วน !
- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอต่อลูกค้า - พัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อลูกค้า - จัดเตรียมตัวอย่างและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตาม...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
12 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักรและควบคุมการเดินจักรเพื่อให้สามารถผลิตสิ้นค้า ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
20 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสาร ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ,ภ.พ.30 -จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค,ค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำเอกสารจ่ายซัพพลายเออร์ประจำเดือนให้เสร็จทันกำหนด -สรุปรายงานเจ้าหนี้คงเหลือทุกวันที่ 7 ของเดือน -จัด...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
14 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ขาย (ในประเทศ 2 อัตรา , ต่างประเทศ 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (เก่า) เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ - หาลูกค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย - สื่อสารความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท - รับผิ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
- ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ ปิดยอดตามเป้า - เดินทางไปต่างประเทศเพื่อออกงาน Exhibition ได้บ่อย - ดูแลออร์เดอร์และจัดทำเอกสารให้ขนส่ง - ประสานงานต่างๆระหว่างบริษัทกับลูกค้า

บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง มีค่าคอมมิสชั่น + มีค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าเดินทางให้
20 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับออร์เดอร์จากลูกค้าหรือทีมขาย - ประสานงานกับทีมขาย - ประสานงานการจัดสินค้ากับฝ่ายสโตร์ - ติดตามความคืบหน้าของการจัดส่งจนถึงมือลูกค้า - อำนวยความสะดวกในเรื่องสินค้าตลอดจนถึงมือลูกค้า

บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
18 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
ออกแบบโบชัวร์ และสินค้าพรีเมี่ยมต่างๆ ออกแบบป้ายในการออกบู๊ทจัดกิจกรรมร่วมกับทีมการตลาด

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
20 ก.ค. 62
19 . ช่างติดตั้งเครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เดินระบบท่อน้ำ เดินสายไฟ เดินสายดิน

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
20 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริการหลังการขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับช่างบริการหลังการขาย/ลูกค้า/แผนกสโตร์ - ทำแผนตารางการให้บริการ - เปิดInvoice รายการอะไหล่ให้กับลูกค้า - เบิกจ่าย อะไหล่กับแผนกสโตร์ เพื่อทำการจัดส่งให้ช่าง - เคลียร์บิลทำเรื่องตั้งเบ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
20 ก.ค. 62
 พบ 133 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ