JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำร้าน
ทำเอกสารต่างๆ ภายในร้าน จัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ

ร้านคลังยาปากน้ำ
เงินเดือน 12,000-15,000 ตามวุฒิ และประสบการณ์
17 ก.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
17 ก.ค. 62
3 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
17 ก.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
17 ก.ค. 62
5 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
17 ก.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
17 ก.ค. 62
7 . Maintenance Officer - ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต - ซ่อมแซมเครื่องจักรในสภาวะผิดปกติ หรือเกิด Break Down - บำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนที่กำหนดไว้ให้เครื่องจักมีประสิทธิภาพสูงสุด - ทำการปร...

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
8 . Mixing Operator เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องผสม รับสมัครด่วน !
- ผสมผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามขั้นตอนและวิธีการผสมที่กำหนดในระบบ PMS พร้อมกับบันทึกรายงานการผสมให้ถูกต้องและเสร็จทันตามกำหนดเวลา - ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อถังผสม,ถังเก็บและอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการ...

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-จัดเก็บสินค้า -เบิกจ่ายสินค้า -บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้า -ตรวจนับสต๊อกประเดือนและประจำปี -ดูแลและจัดเก็บคลังสินค้าในส่วนที่รับผิดชอบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รับสมัครด่วน !
- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอต่อลูกค้า - พัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อลูกค้า - จัดเตรียมตัวอย่างและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตาม...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
11 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักรและควบคุมการเดินจักรเพื่อให้สามารถผลิตสิ้นค้า ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสาร ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ,ภ.พ.30 -จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค,ค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำเอกสารจ่ายซัพพลายเออร์ประจำเดือนให้เสร็จทันกำหนด -สรุปรายงานเจ้าหนี้คงเหลือทุกวันที่ 7 ของเดือน -จัด...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ขาย (ในประเทศ 2 อัตรา , ต่างประเทศ 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (เก่า) เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ - หาลูกค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย - สื่อสารความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท - รับผิ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
14 . PC ประจำ King Power ศรีวารีรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูล และแนะนำผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทให้แก่ลูกค้า - จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้าและจัดวางสินค้าที่จำหน่ายให้เต็มชั้นวางอยู่ตลอดเวลา - ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ - ดูแล...

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 35,000
17 ก.ค. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
17 ก.ค. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
17 ก.ค. 62
17 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ แผนก QC จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
17 ก.ค. 62
18 . เภสัชกร ฝ่ายผลิต จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
17 ก.ค. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
17 ก.ค. 62
20 . พนักงานฝ่ายพัสดุและจัดส่งสินค้า จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
17 ก.ค. 62
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ