JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 187 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จัดซื้อ (งานก่อสร้าง/งานระบบ)รับสมัครด่วน !
1.หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่อยู่เสมอ 2.ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3.สอบราคา และสรุปเปรียบเทียบราคาจากการสอบราคา 4.เปิด PO สั่งซื้อ (โดยใช้ระบบ Express ) 5.ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ ...

Blue Fire Engineering & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล
1.ดูแลงานสรรหา-ว่าจ้างทั้งระบบ 2.จัดทำสัญญาจ้าง และทะเบียนประวัติของพนักงาน 3.คัดเลือกผู้สมัครตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 4.ดูแลและจัดการท...

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
3 . Online Marketing Officer
- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริษัท ให้เป็นที่รู้จักตามสื่อ Social ต่างๆ - จัดทำโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายของ Social Network - จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคาและตรวจสอบเงื่อนไขและราคาใบสั่งซื้อจากลูกค้า - ควบคุมและดูแลการรับใบสั่งซื้อและทำการปิด Sales Order - ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้า รวมทั้งตรวจสอบการจัดทำรายง...

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
5 . Site Engineer (สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า - เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้ งาน - ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจา...

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง+ค่าประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขาย Dohome ToGo ( ประจำบางพลี )ด่วนรับสมัครด่วน !
เปิดรับตำแหน่งงานดังนี้ 3.พนักงานประจำร้าน 5 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 12,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น ทำหน้าที่ ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า ให้คำแนะนำพร้อมเชียร์ขายสินค้า ชำระค่าสินค้า จัดเรี...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
19 มิ.ย. 62
7 . โฟร์แมน/วัดหน้างาน
- ประเมินวัดหน้างาน /คุมหน้างานที่ได้รับมอบหมาย - แก้ไขปัญหาประสานงานกับฝ่ายช่างติดตั้งหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องและลูกค้า - เขียนแบบงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานสรุปผลต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้จัดการและผ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
8 . ประสานงานขาย
1. เตรียมเอกสารงานขายเช่น นามบัตร โบว์ชัวร์ แค๊ดตาล๊อค 2. ทำเอกสารเสนอราคา ผ่านโปรแกรม Express และเช็คสินค้าก่อนขาย 3. รับ ออเดอร์จากเซลล์ และลูกค้าหากมี 4. เปิด sale order และเช็คสินค้าก่อนขาย 5....

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายจ่าย)รับสมัครด่วน !
- จัดทำ voucher ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบสำคัญรายวัน - ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชี voucher - ควบคุมการรับ - จ่าย เงินสดย่อยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ - ตรวจสอบเอกสารประ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม ตามแผนฝึกอบรม/กิจกรรมประจำปี - เป็นผู้นำกิจกรรม วิทยากร หรือพิธีกร ในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรม/กิจกรรม - ยื่นเอกสารฝึกอบรมในระบบ e-service ของ...

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 33,000
19 มิ.ย. 62
11 . Purchasing Engineer (Auto Parking)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ ด้านระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / โครงสร้าง - จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) - ติดตามการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19 มิ.ย. 62
12 . Site Executive (Chiller Plant O&M + Energy)
- วางแผน ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์การเดินเครื่องจักร และปรับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง - ประสานงานกับเจ้าของอาคาร

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและควบคุมการบริหารงบประมาณของโครงการ 2.ดูแลและมอบหมายงานให้พนักงานในสังกัด 3.ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาการจ้างโครงการ 4.ทบทวนตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานหลัก งานย่อย แผนประจำเดือนของผู้รั...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 45,000-70,000ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้างาน หล่อโลหะ (Die Casting)
- Setup เครื่องจักร แม่พิมพ์ - ดูแลรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์ - ควบคุมคุณภาพน้ำโลหะ - ตรวจสอบคุณภาพงานฉีด

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 13,000++ ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรโยธา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คำนวนทางวิศวกรรม -product feasibility, -production feasibility

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
19 มิ.ย. 62
16 . ช่างแม่พิมพ์โลหะ
1. สร้างแม่พิมพ์โลหะตามแบบ 2. ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ หรือ แก้ไขแม่พิมพ์ 3.จัดทำแผนบำรุงนักษาและบันทึกประวัติแม่พิมพ์

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 12,000 ++ ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
17 . Sale Executive / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- พนักงานขายวัสดุตกแต่งพื้นผิวและบริการติดตั้ง อาทิ กระเบื้องไวนิล พื้นไม้ลามิเนต หญ้าเทียมพรมทุกชนิด กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น บริษัทตกแต่งภายใน ก่อสร้าง โครงการอสังหาฯ โดยสรรหาลูกค้าใหม่ - รักษา...

DILO PRODUCTS GROUP CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
18 . Marketing ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)
- วางสเปคและนำเสนอสินค้าและบริการ - สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า - ติดตามและประเมินผลงาน ส่งรายงานสรุป - ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย *** กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด ส...

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ+ค่าพาหนะ+คอมมิชชั่น+สวัสดิการอื่นๆ / รายได้ต่อเดือน 30,000+
19 มิ.ย. 62
19 . Estimation Engineer (Machanical)
1.ประมาณราคาระบบอาคารสูง(โรงแรม, อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล ฯลฯ) 2.จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารสูง 3.ควบคุมการสั่งซื้อให้เป็นไปตาม BOQ 4.ทำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งระบบ /bidding 5...

บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
19 มิ.ย. 62
 พบ 187 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ