JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer ดูแลงานสถาปัตย์ (สัญญาจ้าง 2 ปี )
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ และตรวจสอบหน้างานให้ได้ตามแบบงาน - ดูแล, ควบคุม แผนงานการก่อสร้าง, ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด - จัดทำข้อกำหนด นำเสนอ รายงานการจัดจ้างทุกรายการที่จำเป...

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . วิศวกรประมาณราคา (งานโครงการ 2 ปี)รับสมัครด่วน !
- คำนวณปริมาณ และ ตีราคางานแก้ เพิ่ม ลด - อ่านและเขียนแบบงานวิศวกรรม งานก่อสร้างทั้งระบบได้อย่างดี - ประสานงานภาคสนามและงานในสำนักงานก่อสร้างได้ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
3 . หน.แผนกขาย (Lio/Lanceo ตำหรุ)สายงานขาย
ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
4 . โฟร์แมน (ไซต์งาน บางปู จ.สมุทรปราการ)
• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่...

Karnkanok Property Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการก่อสร้าง (Centro ประชาสามัคคี) ประชาอุทิศ 90
• เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดทำและติดตามใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และ ใบรับสินค้า (GR) ผ่านระบบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา • ติดตามการจ่ายค่างวดและค่าใช้จ่ายต่า...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด และสื่อออนไลน์รับสมัครด่วน !
- คิด สร้างสรรค์ และวางแผนสื่อการตลาดร่วมกับทีมงานขาย และผู้บริหาร - หาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น จัดอีเวนท์ และกิจกรรมต่างๆ - พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ ...

บริษัท ที.เอ็ม.ที แลนด์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
7 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (Home Care Service) บ้านจัดสรร, ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (สมุทรปราการ/ศรีนครินทร์/บางนา)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (แนวราบ)(พระราม 2/พุทธสาคร)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
10 . ธุรการโครงการรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับไซด์งาน -ดำเนินทำเอกสารต่างๆ เช่น ทำ payment ผู้รับเหมา,ทำใบขออนุมัติจ่าย -ทำสัญญาผู้รับเหมา

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
23 ส.ค. 62
11 . โฟร์แมนควบคุมการก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานสถาปัตย์ และตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ 2.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงานใหญ่ 3.ควบคุมดูแลรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร 4.รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
23 ส.ค. 62
12 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
1.ดูแล และตรวจสอบโครงการบ้านที่รับผิดชอบ โดยวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 2.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.บริหาร ควบคุม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
23 ส.ค. 62
13 . ช่างแอร์ และช่างประปา
งานซ่อมบำรุง - ช่างแอร์ 2 คน - ช่างประปา 2 คน

บริษัท เอ็ม. จี. พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โรงแรมมาริโกรามคำแหง)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีรับ (โรงแรม มาริโกลด์ สุขุมวิท 107)
- ทำบัญชีรับ ตรวจสอบรายรับ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็ม. จี. พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โรงแรมมาริโกรามคำแหง)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
15 . Foreman (ประจำโครงการ @บางนา)รับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
16 . วิศวกร (ประจำโครงการ @บางนา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคลรับสมัครด่วน !
ควบคุมวางระบบเกี่ยวกับงานนิิติบุคคลทั้งหมดให้ดำเนินไปตามระบบที่ควรจะเป็น -ดูแลเรื่องงานสวน ความสะอาดของโครงการทั้งหมด -ดูแลเรื่องงานรปภ. -ดูแลประสานงานเกีียวกับลูกค้า -ดูแลเกี่ยวกับงานเอกสารค่าส่ว...

บริษัท นิรันดร์ โฮมแลนด์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000
23 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าสโตร์ควบคุมงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานโสตร์ทั้งหมดของโครงการ -ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออกอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงเครื่องมือต่างๆทั้งหมด -ควบคุมการเบิกของซ้ำ เบิกเกิน -ควบคุมเอกสารต่างๆทั้งหมดในส่วนงานสโตร์ทั้งใบpr,poใบส่งของ...

บริษัท นิรันดร์ โฮมแลนด์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000
23 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
1.จัดทำใบสั่งซื้อ และตรวจรับสินค้า/จัดหาจัดซื้อสินค้า และบริการ 2.ขอราคา/เทียบราคา/สอบราคา 3.ติดต่อสรรหาผู้ขาย ร้านค้าใหม่ๆ 4.พิมพ์งานเกี่ยวกับเอกสารจัดซื้อ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (SEP)
23 ส.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลระบบเครื่องเสียงและไฟฟ้าของห้องจัดเลี้ยง 2.ตรวจสอบระบบสาธารญูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) 3.ดูแลและซ่อมบำรุงอาคาร 4.ดูแลงานโครงการของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (SEP)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ