เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร/สถาปัตย์ ประเมินราคา
- รวบรวมข้อมูลประมาณราคา ถอดปริมาณงานตามแบบ และประเมินตามแผน BOQ - รวบรวมข้อมูลปริมาณงานจริงทำ Budget Control, คิดงานเพิ่ม/ลด

บริษัท ไอ.เอ.บิลเดอร์ จำกัล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . บัญชี-การเงิน
- ทำเช็คจ่าย/โอนเงินผ่านระบบ I BANKING ของบริษัท/ตามระเบียบขององค์กร - เช็ค Statement กระทบยอดบัญชีธนาคาร - เงินสดย่อย -จัดทำเอกสารเคลียร์เงินสดย่อยและเบิกเงินสดย่อย เคลียร์เงินสำรองจ่ายต่างๆ -...

บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
3 . ประสานงานโครงการ
เขียนแบบ ประมาณราคา ตรวจสอบงานผู้รับเหมา ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

TEE CREATIVE ENGINEERING CO.,LTD.
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ม.ค. 62
4 . Interior Design
หน้าที่และความรับผิดชอบ - มีความรู้ความเข้าใจ ดีไซน์ คอนเซ็ป / ดีเทล และพัฒนาแบบ drawing ได้ในเวลาที่กำหนด - ประสานงานลูกค้า/ สถาปนิกโครงการ และทีมงานทุกฝ่าย แล้วนำมาแก้ไขพัฒนาแบบ - ควบคุม ตรวจทาน...

บริษัท มีงาน จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
18 ม.ค. 62
5 . พนักงานขับรถ-รับเช็ควางบิล
1.ขับรถรับ-ส่งของเข้าไซด์งาน 2.รับเช็ค-วางบิล 3.ไปธนาคาร 4.เปิด-ปิด โรงงาน 5.ดูแลการเบิกของตามใบเบิก 6.ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงงาน 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชาญ เดคคอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
6 . Supervisor ตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และแผนงาน - ออกใบสั่งผลิต / ใบขอซื้อ - ลงเปอร์เซ็ตน์เบิกจ่ายช่าง - รายงานความคืบหน้าประจำวัน - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี

บริษัท ชาญ เดคคอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อม / สร้าง ระบบไฟฟ้า , ประปา , ลม , โทรศัพท์ ซ่อมไฮดรอลิก , เครื่องปรับอากาศ

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
8 . Graphic Design
1. ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ , ฟอร์มเอกสาร 2. สนันสนุน คู่มือการทำงาน 3. โซเชียลมีเดีย

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ม.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ต้นทุน
1. ปิดงบ ต้นทุน 2. คำนวณค่าเสื่อมราคา 3. บันทึกรับ-จ่าย วัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลือง,ชั่วโมงทำงาน 4. สรุปต้นทุนแยกตามงาน 5. ตรวจนับ Stock และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6. ตรวจสอบเอกสารบัญชี

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
10 . ประสานงาน ผลิต
1. ติดตามรายงานผลิต เพื่อส่งมอบต่อลูกค้า 2. ติดต่อประสานงาน กับแผนกต่าง ตามงานที่มอบหมาย 3. จัดเก็บเอกสาร ตามระบบ ISO

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
11 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
1 ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของบริษัท ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2 วางแผนพัฒนา ฝึกอบรมพนักงาน 3 แรงงานสัมพันธ์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
12 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงาน หาลูกค้ารายใหม่ 2.สร้างยอดขายและขายงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท ฯกำหนด 3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.วางแผนการขาย 5.จัดทำใบเสนอราคาลูกค้าและติดตามงานที...

บริษัท ประตูไชโย สตีล แอนด์สเตนเลส จำกัด
เงินเดือน 15,000.-บาท/เดือน + commission
18 ม.ค. 62
13 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและถอดแบบงานระบบไฟฟ้าของห้องคลีนรูม,ระบบประกอบอาคาร ,ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ทำBOQ งานระบไฟฟ้า 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธันเดอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
14 . ช่างเชื่อม
เชื่อมโลหะต่างๆ

บริษัท โอ.เอ.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
18 ม.ค. 62
15 . เลขานุการ
1. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บิน ไทย คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ม.ค. 62
16 . Sale Executive
1.ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าให้เกิดความสนใจและสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3.หาลูกค้าใ...

บริษัท บิน ไทย คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ม.ค. 62
17 . ช่างเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
- จัดทำแบบให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายและให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - ศึกษาทำความเข้าใจแบบ วัสดุอุปกรณ์ และข้อกำหนดตามสัญญา - จัดทำ shop drawing ให้ถูกนต้องตามที่ได้รับมอบหมายและเสร็จภายในเวลาท...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่จัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และรายงานตามกำหนด 3. ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงเวลา 4. ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บส...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
19 . ช่างพิมพ์
สินค้า POSM, acrylic, display, shelf, backdrop, กล่องไฟ -ทำ File ผลิตพิมพ์งาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เครื่องพิมพ์ UV, inkjet, dye sublimation -ผลิต ประกอบ งานดิสเพลย์ สติกเกอร์ ด้วย อะคริลิค ฮิป พีพีบอร์...

บริษัท ไอเดีย เฮด จำกัด
เงินเดือน 10,000-18,000
18 ม.ค. 62
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร /ขับรถบรรทุก รับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

บริษัท พี.อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ