JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 307 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

GLOBO FOODS Co., Ltd.
26 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
26 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
26 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
26 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
26 . Digital + Online Marketing
- ดูแลและรับผิดชอบช่องทางการตลาด Online ทั้งหมด - พัฒนาช่องทางการขาย - การตลาดให้กับบริษัท - สร้างความน่าวนใจ แปลกใหม่ / Creative ให้กับ แบรนด์สินค้าผ่านช่องทาง online - ประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพ...

บริษัท พลาธิป อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
26 พ.ค. 62
27 . แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
1. ขายบิลสินค้า 2. ตัดยอด เช็คสต๊อคสินค้า 3. เช็คและสรุปรายงานการขาย

บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัด
เงินเดือน 14,000
26 พ.ค. 62
28 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Dairy Queen (สนามบินสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
-บริหารร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน -บริหารทีมงาน และพัฒนาทีมงาน ให้สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย -ควบคุมคุณภาพด้านการบริการและสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน -บริหารยอดขายและควบคุมต้นทุนให้ได้ตามเป...

Select Service Partner Co.,Ltd.
เงินเดือน 14,000+++
25 พ.ค. 62
29 . หัวหน้าหน่วยวางแผนต้นทุนการผลิต (พระประแดง)
- วางแผนการผลิตและลดต้นทุนการผลิต - จัดทำรายงานต้นทุนการผลิต - วางแผนและติดตามแผนการผลิต - วางแผนเรียกเข้า R/M และปัจจัยการผลิต - ติดตาม Stock Inventory Movement - วิเคราะห์ สืบปัญหา อุปสรรคในการ...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
25 พ.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่ R&D
- ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ - พัฒนาผผลิตภัณฑ์ใหม่ - คำนวณต้นทุนสินค้า - ลดต้นทุนสินค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
31 . หัวหน้าหน่วย QC (สำนักงานใหญ่พระประแดง)
- ตรวจสอบ/ดูแล/ติดตาม/ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ - ตรวจสอบ/ดูแลติดตามควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบที่รับจาก Supplier - จัดเตรียมอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อการทำงาน - ดูแล/จั...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่ขาย Food Service (สำนักงานใหญ่พระประแดง)
- นำเสนอสินค้าประเภทอาหารสด/แห้ง และวัตถุดิบอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ - ดูและและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย - เพิ่มช่องทางการขายใหม่ ที่มีศักยกายเพื่อเป็นการกระจายสินค้า และเพิ่มยอดขายทำงาน ...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถ (ต่างจังหวัด)
- ดูแลสินค้าและพัฒนาการขาย - นำเสนอสินค้าประเภทอาหารแห้ง - ดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย - เพิ่มช่องทางการขายใหม่ที่มีศักยกาย เพื่อเป็นการกระจายสินค้า และเพิ่มยอดขาย - ขับรถขายของต่างจัง...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ขาย HoReCa (ดูลูกค้าพัทยา/หัวหิน)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลลูกค้าพัทยา/หัวหิน - หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า - เพิ่มยอดขาย - ดูแลรักษายอดขายลูกค้าเก่า - ขายของสด-ของแห้ง เนื้อไทย/เนื้อนอก, เบคอน, สาหร่าย, ผักและผลไม้, ซีส และอื้่นๆ - และอื่นตามท...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
35 . หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ - ออกแบบสูตรการผลิตเพื่อปรับไปใช้ในไลน์ได้เหมาะสม - คำนวณต้นทุนของสินค้าใหม่ - ดูแลจัดการภายในฝ่าย - ออกเอกสารกำหนด Spec ค่าควบคุมต่างๆ - และงานอื่นตามที่รับมอบหมาย

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
36 . หัวหน้างาน/ QC (โรงงานอาหาร)
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตาม spec ของสินค้า - ควบคุมการผลิต - จัดทำเอกสารตามระบบ HACCP - จัดทำเอกสาร MCPD

บริษัท บีเอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานผลิตอาหาร)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. ตรวจสอบและเสนอะแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 2. วิเคราะห์การประสบอันตราย 3. จัดทำรายงานการประสบอันตราย 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ 5. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง 6. กำหนดมาตรการ...

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
25 พ.ค. 62
38 . หัวหน้าแผนกบรรจุ
1.ควบคุมการบรรจุให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งปริมาณและคุณภาพสินค้า 2.ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น(ด้านคุณภาพ,ปริมาณ) ทุกขั้นตอนก่อนดำเนินการกระบวนการถัดไป 3.ควบคุม Stock สินค้าคงคบังไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด ...

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
39 . IT Support
1)ให้คำปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2)ให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3)ให้คำปรึกษาในการจัดซื้อ และสรรหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับงานของแต่ละหน่วยงาน 4)ให้คำปรึ...

บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
40 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต และคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์และข้อกำหนด รายงานการตรวจสอบให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีป้องกันหากมีข้อร้องเรียนจากลู...

บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด Inter-Oceanic Resources Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
 พบ 307 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ