JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 328 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก (QC Supervisor)
- ควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต - รายงานผลกรณีสินค้าที่ผลิตไม่ได้ตามข้อกำหนด - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบคุณภาพต่าง ๆ - งา...

บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
2 . Service Engineer
- สนับสนุนงานขายและให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - สอนการใช้งานโปรแกรมเครื่องจักร ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหางานแก่ลูกค้า - ให้บริการงาน PM(Preventive Maintenance) ในรูปแบบ Service Contract กับลูก...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
3 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
4 . วิศวกรบริหารโครงการ
-บริหารงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด -บริหารควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย -บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการให้อยู่ในงบประมาณ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 เม.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 เม.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 เม.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 เม.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 เม.ย. 62
11 . Programmer

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 เม.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 เม.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
23 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21
1. จัดทำตารางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตุดิบ กระบวนการผลิต 3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพ 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QC 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานบางนาตราด กม.18 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
16 . Oversea Purchasing Officer /เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
• Efficiently Manage all purchasing activities and coordinate with related departments to ensure that company maximize benefits (best price, terms and condition) •Manage the development and validati...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
23 เม.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง ทำงานประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน 2.ดูแลการปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียให้ใช้งานได้และปลอดภัย 3.ควบคุมดูแลการสั่งซื้อ,เสนอซื้อ,เสนอว่อมบำรุงเ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(คลังเย็น)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมการบริหาร คลังสินค้าห้องเย็น 2.ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า-ออก 3.สรุปรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4.รับงานอื่น ๆ จากผู้บังคับชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือประสบการณ์ทำงาน
23 เม.ย. 62
19 . พนักงานขับรถส่งสินค้า สาขาซอยกิ่งแก้ว60/2
- เป็นผู้ช่วยพนักงานขายในการขับรถส่งสินค้าตามร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลจัดสินค้าตามที่รับมอบหมาย - ดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดของรถ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 - 25,000
23 เม.ย. 62
20 . พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 19,000 บาท
23 เม.ย. 62
 พบ 328 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ