JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 291 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท เอไนน์ ไบโอ จำกัด และ บริษัท เน็กซ์เทค อินกรีเดียนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . Chef เชฟอาหารไทยจีน
- ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร - วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน - ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหม...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานเสิร์ฟ รับสมัครด่วน !
พนักงานเสิร์ฟ - คอยบริการ แก้ปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - จดจำรายการอาหาร มีทักษะการเสิร์ฟที่ถูกต้อง - หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส่ พร้อมให้บริการ ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัตถ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (รายได้รวม)
26 มิ.ย. 62
4 . Sales Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
เป็น Sales Engineer ที่ดูแลด้านงานอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและ Utility กลุ่มลูกค้าโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 22,000+ค่าประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรบริหารโครงการ
-บริหารงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด -บริหารควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย -บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการให้อยู่ในงบประมาณ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (พระประแดง)
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (ประเวศ-สมุทรปราการ)
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
10 . Programmer (ประจำพระราม3 / สมุทรปราการ)
-เขียนโปรแกรม -ออกแบบระบบ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (โรงไฟฟ้าประจำสมุทรปราการ)
1.Maintenance Generator Gasenine main Overhaul 2.วางแผนงานไม่ให้เกิด Breakdown Maintenance 3.แก้ปัญหา Breakdown Maintenance 4.Preventive Maintenance 5.จัดซื้อ จัดหาอะไหล่ในการซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . Warehouse Supervisor /Inventory (เวียดนาม)
1.รับผิดชอบ Stock สินค้า 2.รับผิดชอบควบคุมระบบงานต่างๆ 3.บริหารงานคลังสินค้า(เข้า-ออก-คืน)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
13 . Production Supervisor (ประจำสมุทรปราการ)
1.ดูแลและควบคุมการผลิต 2.ดูแลการจัดกำลังคนให้เหมาะสมการหน้างาน 3.ทำรายงาน/แจ้งผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.มีส่วนร่วมในเป้าหมายของระบบคุณภาพ เช่น HACCP,HALAL,GMP,BRC(Latest Version) 5.งานอื...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
- ควบคุมดูแลงาน Utility ของแผนก - ตามคำสั่งของหัวหน้า - ลักษณะงานตามตำแหน่งที่ท่านสมัคร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . Driver Cash van Officer (พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด)
- รับใบสั่งซื้อสินค้า Order จากพนักงานขาย - จัดเตรียม/ตรวจนับสินค้าบนรถ และส่งสินค้าให้ครบตามใบสั่งซื้อสินค้า - วางแผนการเดินทางและทำงานให้ครบทุกร้านค้าในเวลาที่กำหนด - ทำความสะอาด และดูแลบำรุงรักษ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
16 . QC Supervisor (ประจำเวียดนาม/สมุทรปราการ/อินโดนิเซีย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกน้องในแผนก - รายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา - ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
-คำนวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย -วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า -ทำ STD,Cost สินค้าต่อหน่วย -สรุป Report ต่างๆ ส่งผู้บริหาร -ตรวจสอบ BOM และ Transaetion ต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
18 . Internal Quality Audit (ประจำราชบุรี/สมุทรปราการ/เวียดนาม) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน - จัดเก็บบันทึกคุณภาพการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . R&D Supervisor (ประจำสมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง /เวียดนาม 1ตำแหน่ง)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านกะปิ, กุ้งแห้ง, พริกแกง, ซอส, เครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสมุทรปราการ)
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายทั่วไปลงในระบบบัญชี - สามารถทำทางด้าน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้ - เตรียมเอกสารภาษี ภ.พ.30 ,ภงด.3,ภงด.53 - ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนจัดทำงบการเงิน - กระทบยอดบัญชีแยกประเภทตามที่ไ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 291 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ