JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 298 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเอกสารส่งออก
-ประสานงานกับแผนกผลิต คลังสินค้า เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าส่งออก -จัดทำเอกสาร ตามรายละเอียด Order Schedule ส่งให้กับบริษัท Shipping -จัดทำเอกสารยื่นต่อกรมศุลกากร -ติดต่อประสานงานบริษัทเรือตรวจสอบค...

บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . พนักงาน R&D
- ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายการตลาด - ทดลองและการปฏิบัติงานของพนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ร่วมกำหนดสูตรและขั้นตอนการผลิตต้นแบบ เพื่อใช้ในการผลิตจริง ...

บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . Sales Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
เป็น Sales Engineer ที่ดูแลด้านงานอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและ Utility กลุ่มลูกค้าโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 22,000+ค่าประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรบริหารโครงการ
-บริหารงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด -บริหารควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย -บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการให้อยู่ในงบประมาณ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
7 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (พระประแดง)
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (ประเวศ-สมุทรปราการ)
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
10 . Programmer

GLOBO FOODS Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
14 . พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 19,000 บาท
27 มิ.ย. 62
15 . Chef เชฟอาหารไทยจีน
- ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร - วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน - ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหม...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
27 มิ.ย. 62
16 . พนักงานเสิร์ฟ รับสมัครด่วน !
พนักงานเสิร์ฟ - คอยบริการ แก้ปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - จดจำรายการอาหาร มีทักษะการเสิร์ฟที่ถูกต้อง - หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส่ พร้อมให้บริการ ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัตถ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (รายได้รวม)
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D )รับสมัครด่วน !
1.คำนวณสูตรผลิตภัณฑ์ให้พอเหมาะกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 3.บันทึกรายละเอียดในการทดลอง 4.ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่หลังปฏิบัติงาน 5.บันทึกและตรวจสอบเอกสารในระบบต...

บริษัท ดูฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงงาน
1.เปิด PO สั่งซื้อ 2.เปรีียบเทียบราคา 3.สรุปรายงานการสั่งซื้อ 4.แผนเรียกสินค้าเข้า 5.เช็คสต๊อกคงค้างกับยอดสั่งซื้อ 6.ทำเอกสารระบบ

บริษัท ไท่ ห่าว ชือ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000
27 มิ.ย. 62
19 . Kitchen Helper
We are looking for staff for our factory at Bangpli,Bangsaotong. The candidate must be of Thai nationality, have a good level of English,friendly personality.Kitchen experience and a good knowledg...

บริษัท โบ.ลาน และ สโลนส์ อาหารฝรั่ง จำกัด
เงินเดือน Depends on experience
27 มิ.ย. 62
20 . Sale Representative (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
Sale Representative (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) ธุรกิจให้เช่ารถบัส ประจำบจ.แดช เอ็มวี (บางนากม.6) 1.การหาลูกค้าใหม่ - หาข้อมูลลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ปร...

บริษัท แบมบีนี่ เอสวี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
 พบ 298 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ