JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 307 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales_English, Japanese & Chinese speaking
-Responsible for export customers sales of frozen food and related products. -Contact customers via email, phone, fax. Monitor all order issues. -Maintain relationship between customer and company. ...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน Salary Negotible
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ_ประจำ Shop เทพารักษ์
- ดูแลและส่งเสริมการขายของ Shop - ดูแลงานด้านเอกสารของ Shop - ดูแลความเรียบร้อยงานระบบหน้าร้าน (Shop / Pos) - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน - สามารถปฏิบัติงานแทน Cashier ได้ - รับนโยบาย และปฏิบัติตา...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
27 พ.ค. 62
3 . R&D Supervisor_ประจำโรงงานเทพารักษ์
To be responsible for product and process development /improvement Product Development and Improvement - Develop products from feasibility study, prototype and process, stability study, comme...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์_ประจำโรงงานเทพารักษ์
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น 3.ทำตัวอย่างสำหรับทดลอง ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 4.จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อนำเสนอลูกค้า 5.ทดสอบคุณสมบัติของวัตถ...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
27 พ.ค. 62
5 . Process Engineer_ประจำโรงงานเทพารักษ์
- ดูแลแก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต - ปรับปรุวเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - บริหารจัดการระบบการผลิต - ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตอาห...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย_ประจำโรงงานเทพารักษ์
-ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยรวมของบริษัทฯ -ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานทั้งหมด -วิเคราะห์ข้อมูล ส...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
27 พ.ค. 62
7 . Programmer Developer ประจำโรงงานเทพารักษ์
หน้าที่รับผิดชอบ: วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุง User Form , Report และ Dash Board ระบบ ERP (SAP B1) และระบบอื่นๆ ที่มีใช้งานภายในองค์กร ตามความต้องการ ดูแล ควบคุมและบริหารจัดการระบบ Data...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
27 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม.21
1. จัดทำตารางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตุดิบ กระบวนการผลิต 3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพ 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QC 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
9 . Engineer Logistic(Continuous improvement)Works at factory Bangna-Trad KM 21รับสมัครด่วน !
- Plan and Develop manufacturing. - Process to reduce cost , Up Productivity. - Improve work step & process /problem analysis&solving/ Kaizen process etc.

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานบางนาตราด กม.21 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด - งานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อ สัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(Oversea Purchasing Officer)
• Efficiently Manage all purchasing activities and coordinate with related departments to ensure that company maximize benefits (best price, terms and condition) •Manage the development and validati...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21
1. วางแผน/แก้ปัญหาในการขนส่งสินค้า 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 3. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับตามมอบหมาย 6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง ทำงานประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน 2.ดูแลการปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียให้ใช้งานได้และปลอดภัย 3.ควบคุมดูแลการสั่งซื้อ,เสนอซื้อ,เสนอว่อมบำรุงเ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(คลังเย็น)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมการบริหาร คลังสินค้าห้องเย็น 2.ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า-ออก 3.สรุปรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4.รับงานอื่น ๆ จากผู้บังคับชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือประสบการณ์ทำงาน
26 พ.ค. 62
15 . Sales Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
เป็น Sales Engineer ที่ดูแลด้านงานอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและ Utility กลุ่มลูกค้าโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 22,000+ค่าประสบการณ์
26 พ.ค. 62
16 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
17 . วิศวกรบริหารโครงการ
-บริหารงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด -บริหารควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย -บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการให้อยู่ในงบประมาณ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (สมุทปราการ)
รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 62
20 . Programmer

GLOBO FOODS Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
 พบ 307 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ