JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

GLOBO FOODS Co., Ltd.
16 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าแผนกบริหารเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ดูแลเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการผลิต บรรจุสินค้า

GLOBO FOODS Co., Ltd.
16 ก.พ. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
16 ก.พ. 62
4 . โปรแกรมเมอร์
เขียนและพัฒนาโปรแกรม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
16 ก.พ. 62
5 . ผู้จัดการขายต่างประเทศ
1. วางแผนและกลยุทธ์ในการขาย 2. บริหารทีมขายตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 3. เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้ากับคู่ค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย 4. บริหารและควบคุมงบประมาณฝ่ายขา...

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
6 . Graphic Design
-ออกแบบตกแต่งรูปภาพ โพสขึ้นเพจบริษัท -ตอบข้อความลูกค้าเพจ -ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย เช่น เมนู ใบส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น

Seven Star Commerce
เงินเดือน 12,000-15,000++++
16 ก.พ. 62
7 . พนักงานขาย (เหล้าเกาหลี)
1. วางแผนการขาย เพิ่มยอดขายให้บริษัท 2. นำเสนอขายสินค้า และให้ข้อมูลสินค้า 3. ออกเยี่ยมลูกค้ารักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ 4. เวลางาน 10.00 - 19.00น.

Seven Star Commerce
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป + OT., ค่าเบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น,
16 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. จัดเอกสารและข้อมูลต่างๆในบริษัท 2. ประสานงานระหว่างภายในกัลภายนอก 3. อื่นๆ

บริษัท ชาครียะ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง
1.งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรไลน์ผลิต - จัดเตรียมงาน ดำเนินการ จัดทำ/บันทึก ผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรไลน์ผลิต -ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย -ประสานงานกับหน่วยงานท...

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
10 . หัวหน้าแผนกวางแผน
1.งานด้านการวางแผนผลิต -รับประมาณการยอดขายประจำเดือน -วางแผนการการผลิต การใช้วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการผลิต -ควบคุมการวางแผนการบรรจุ / การแปรรูป / การเตรียมและชั่งตวง 2.การประมาณการใช้...

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1.งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - กำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารบุคลากร - วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว - วางแผนการสรรหาบุคลากร - วางแผนการคัดเลือกบุคลากร - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวก...

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
12 . หัวหน้าไลน์แผนกผลิต
-รับผิดชอบงานควบคุมและดูแลงานการผลิตและบรรจุขนมให้เป็นไปตามาตรฐานคุณภาพ -ตามแผนงานกำหนดควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทันตามเวลาที่กำหนดด้วยกระบวนการผลิตที...

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.รวบรวมข้อมูลต่างๆจากช่องทางภายนอกที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้ เพื่อใช้ประกอบการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ...

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
14 . Sales Representative ( Food Science )
- นำเสนอสินค้า และปิดการขายสินค้า - จัดทำรายงานและข้อมูลการขาย - ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคการใช้สินค้ากับลูกค้าได้

บริษัท ไอคอนนิค อินกรีเดียนท์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน และค่าตอบแทนการขาย ตามความสามารถ
16 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-กำหนดเป้าหมาย ยอดขาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท -คิดและวางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในบริษัท แฟรนไชส์ และลูกค้า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้สอดคล้อ...

บริษัท เทสตี้ชาบู จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
16 ก.พ. 62
16 . เจ้าหน้าที่ Call Center Full Time & Part Time
- ให้ข้อมูลสินค้า รับออเดอร์จากลูกค้า ลงข้อมูลการจัดส่งสินค้า และบริการ รายการส่งเสริมการขายของบริษัทให้แก่ลูกค้าที่โทรข้ามาสอบถาม ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาของลูกค้าภายใต้หลักเกณฑ์ และขอบเขตข้อกำหนดของบร...

บริษัท เทสตี้ชาบู จำกัด
เงินเดือน วันละ 325 บาท มี OT
16 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานแฟรนไชส์
1.ติดต่อประสานงาน ระหว่างแฟรนไชส์กับบริษัทฯ 2.เยี่ยมพบ และตรวจความเรียบร้อยของแฟรนไชส์ 3 ควบคุมมาตรฐาน แฟรนไชส์ 4 อบรม พนักงาน ใน ส่วน ของ แฟรนไชส์ 5.ติดต่อหาพื้นที่ใหม่ๆสำหรับเปิดสาขาแฟรนไชส์ 6...

บริษัท เทสตี้ชาบู จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
16 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและหัวหน้างานคลังสินค้า (สมุทรปราการ) (เกาะสมุย)รับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางกลุ่มลูกค้า • ดูแลการเก็บรักษาสินค้า • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า • นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ทางกลุ่มลูกค้...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
19 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขาสำโรง บางพลี
บริหารงานร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ตามที่บริษัทฯ กำหนด และดูแลการฝึกอบรมพนักงาน ดูแลลูกค้า ยอดขาย และบริหารผลกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

The QSR of Asia Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
16 ก.พ. 62
20 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ศรีนครินทร์ / เทพารักษ์
สนับสนุนงานบริหารร้าน KFC ในด้านต่างๆ ดังนี้ - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ - ดูแลพนักงานภายในสาขา บริหารผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสั่งสินค้า...

The QSR of Asia Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
16 ก.พ. 62
 พบ 306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ