JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น
17 ก.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า/ช่างประปา/ ช่างเชื่อม/ ช่างทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ช่างไฟฟ้า -ต่อท่อร้อยสายไฟ ติดตั้งเครื่องจักร ประกอบตู้คอนโทล 2. ช่างประปา -ติดตั้ง้ครื่องจักร ปั้ม วาล์ว ท่อน้ำ 3. ช่างเชื่อม - มีทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าและอาร์กอน ทำงานเชื่อมเพื่อติดตั้งเครื่งจั...

บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค/วิศวกรเครื่องช่วยฝึกจำลองภาคสนาม Onsite Simulator Technician/Engineer
• Perform all maintenance actions including troubleshooting all types of simulators (i.e., flight simulator, railway simulator, air traffic control simulator, driving simulator etc.). • Test and prep...

WM Simulator Company Limited
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์ Based on Experience
17 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ภาษาอังกฤษ และจีน)
- จัดทำใบเสนอราคา - ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร -

บริษัท เทอร์โบ เอลิท แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 35,000
17 ก.ค. 62
5 . Assistant Manager (Part time) ภาษาจีนเท่านั้น
- แปลเอกสาร - จัดทำใบเสนอราคา - งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เทอร์โบ เอลิท แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000
17 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
1. วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 2. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย 3. สรุปรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์, ประจำเดือน 4. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลดำเนินงาน และวางแผนก...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
17 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการโครงการ (อาคารสูง)
1. ควบคุมงานติดตั้งและบริหารจัดการโครงการ อาคารสูง 2. ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งตามมาตรฐาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
17 ก.ค. 62
8 . Sales Executive/ Sale Engineer รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ, นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ท่อ PPR สำหรับงานระบบให้กับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ออกแบบงานระบบเพื่อลงสเปค - ติดต่อเสนอผู้ออกแบบเพื่อวางสเปคสินค้า - ติดต่อการประสานงานภายใน - ภายนอกขององค...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน Not over 18,000-28,000
17 ก.ค. 62
9 . SALES ENGINEERING
ขายเครื่องจักร CNC MILLING GRINDING EDM

บริษัท เอ็น-เทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
10 . วิศวกรเครื่องกล
-รับผิดชอบการวางแผนการซ่อมบำรุง -ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร -แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร -ควบคุม ประสานงาน ดูแลProject ต่างๆ -ควบคุมการปฎิบัติงานของทีมงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับ...

บริษัท แปซิฟิคโซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
11 . สมุห์บัญชี
- บันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด - จัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญช...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 0 - 30,000 หรือตามตกลง
17 ก.ค. 62
12 . พนักงานซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
-ซ่อมเครื่องจักรของฝ่ายบรรจุและผลิต -ซ่อมระบบไฟฟ้าโรงงาน 3 เฟส และ Single เฟส,โทรศัพท์ และระบบสุขภัณฑ์ในออฟฟิศ -ทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมายตามความเหมาะสม

SFC Excellence
3 ตำแหน่ง
17 ก.ค. 62

บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
17 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกแผนกในโรงงาน -บริหารจัดการเรื่องบุคคลากร และระบบงานต่างๆ ภายในโรงงาน -ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบ ฯลฯ *กรุณาระบุอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ...

บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด
17 ก.ค. 62
15 . พนักงานคลังสินค้า
1. ทำการรับ – จ่าย สินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ ให้กับฝ่ายผลิต 2. ปรับปรุงสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบให้เป็นปัจจุบัน 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดส่งสินค้าทันตามแผนที่ ...

OTIS THAI CO., LTD.
เงินเดือน 10,000 - 15,000
17 ก.ค. 62
16 . วิศวกรฝ่ายขาย
- รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า - ประเมินราคาต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย - เสนอราคา พบลูกค้า อธิบายรายละเอียดของงานให้ลูกค้าพอใจ - ติดตามการเสนอราคาเพื่อให้ปิดการขายได้สำเร็จ - ติดตามความคืบหน้าของงาน...

บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000 บาท/เดือน + Commission
17 ก.ค. 62
17 . ประสานงานต่ออายุประกันภัยรถยนต์
ประสานงานต่ออายุประกันภัยรถยนต์

นายหน้าประกันวินาศภัย เกจคณี บัวผุด
เงินเดือน 9,000
17 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่าย Safety)
- งาน Admin ที่เกี่ยวข้องกับแผนกความปลอดภัยของโรงงาน - จัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูลของแผนก - ประสานงานติดต่อกับทุกแผนกในโรงงาน - มีใจรักบริการ

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited
17 ก.ค. 62
19 . ช่างเชื่อมและประกอบติดตั้ง
ช่างเชื่อมและประกอบติดตั้งเครนติดหลังรถบรรทุก

บริษัท เอเซียเครนแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
20 . CNC, Milling Manual, New Mold Maker แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกรับสมัครด่วน !
1. CNC : คุมเครื่อง cnc milling ตั้งหน้าเครื่อง และ คอยดูการทำงานของเครื่องจักร 2. Milling Manual : คุมเครื่องกลึงแบบธรรมดา สามารถอ่านแบบได้ 3. New Mold Maker: ผู้ช่วยช่างในการ สร้างแม่พิมพ์ ทั้...

บริษัท อีโคโมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000 - up
17 ก.ค. 62
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ