เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 233 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย-สีทาอาคาร
พนักงานขาย (สินค้าเป็นสีทาอาคาร) • ประจำพื้นที่กทม.และปริมณฑล (และมีพื้นที่จังหวัดอื่นบ้างเป็นครั้งคราว ตามมอบหมาย) • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ (สีทาอาคาร) Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้แก่ลูกค้า • ปฏิบั...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
18 ธ.ค. 61
2 . นักเคมี
- ตรวจสอบ และ ประกันคุณภาพของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การบรรจุ จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ก่อนการบรรจุสินค้า - เฝ้าระวัง และ ติด...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
3 . HR Officer (ทำงานจันทร์-ศุกร์)
Recruitment · Handle all recruitment process (sourcing, advertising, running selection process, interviewing and offering) · Maintaining and updating information for online channel (Facebook, Line...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
4 . แม่บ้านโรงงาน
- รับผิดชอบดูแลความสะอาดในบริเวณบริษัทฯ - ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
5 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในบริษัท รับผิดชอบงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จำกัด
หลายอัตรา
18 ธ.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
ทำเอกสารด้านงานขาย รับงานตามงานไว้แทนหัวหน้า ติดต่อลูกค้าต่างๆที่มีอยู่ เข้าจดบันทึกการประชุมทุกครั้งที่หัวหน้าประชุม ประสานงานฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
7 . คลังสินค้า (ประจำนิคมบางปู )รับสมัครด่วน !
1. รับ-จ่าย สินค้าและวัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 3. จัดเก็บตัวอย่าง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
8 . ด่วน !Business Admin Officer(ซื้อ-ขาย)ประจำนิคมบางปู
1.งานประสานงานด้านขาย 2.งานการจัดซื้อ 3.งานด้านเอกสาร ในระบบ ISO

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
18 ธ.ค. 61
9 . ด่วน! หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบ 1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 2.ประสานงานการตรวจสอบวัตถุดิบกับแผนกจัดซื้อ 3.ประสานงานกับแผนกผลิตทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1.กำหนดตารางการตรวจส...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
10 . Admin Lab (เฉพาะวุฒิ ม.6-ปวส.)*รับเฉพาะเพศชายรับสมัครด่วน !
- รวบรวมเอกสารวิธีการทดสอบ - รวบรวมผลการทดสอบเข้า Data base

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
18 ธ.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.วิชาชีพ)
หน้าที่หลัก/ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมความปลอดภัย -จัดทำแผนงานส่วนส่งเสริมความปลอดภัย -ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย -ติดตามผลการดำเนินงาน -อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน งานตรวจความปลอดภัย -...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
18 ธ.ค. 61
12 . Training and Admin Officer (ประจำสำนักงานบางนา)
1.งานวางแผนการฝึกอบรม -สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี -นำเสนอขออนุมัติแผนฝึกอบรม -นำเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอบรมปฐมนิเทศน์ 2.งานดำ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
13 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
14 . ประสานงานขาย (Sale Coordinator)รับสมัครด่วน !
ประสานงานขาย 1.ออกใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าในระบบ 2.ออกใบสั่งซื้อสินค้าส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 3.โต้ตอบอีเมล์กับลูกค้าและ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ 4.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า/Supplierก...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
18 ธ.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้า
-ตรวจสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ลายพิมพ์สินค้าเข้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อ -ตรวจสอบ ชิ้นงานระหวางการผลิต ให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน -ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งให้...

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกันกับบริษัท
18 ธ.ค. 61
16 . ช่างเทคนิค - เครื่องฉีด - เครื่องขึ้นรูปพลาสติกรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องแวคคัม - ควบคุมเครื่อฉีดพลาสติก - ควบคุมเครื่องรีดพลาสติก

บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
17 . เจ้าหน้าที่ QC / QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ตามระบบงาน - ตรวจสอบและจัดแยกของดี-ของเสีย - จัดทำเอกสารระบบ ISO - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท
18 ธ.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณและวิเคราะห์งบฯ
1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าขาย พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าขายของบริษัท TOAP 2.จัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนของต้นทุนสินค้าขาย และจัดทำข้อมูลต้นทุนสินค้าขายร...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
19 . Project Sales (เคมีก่อสร้าง ยิปซั่ม )
1.นำเสนอการขายให้กับผู้รับเหมา สถาปนิก เจ้าของโครงการที่ดูแลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้าง แผ่นยิปซั่มและปิดการขายให้ได้ตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ 2. เพิ่มยอดขายและขยายตลาดให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของบร...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
20 . Trade Marketing
จัดทำ Performance Tracking report ของสายงานขายและกลุ่มพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย •วิเคราะห์สภาวะตลาดและนำเสนอกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง •พยากรณ์ความต้องการใช้สิ...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
 พบ 233 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ