JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 243 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-warehouse staffรับสมัครด่วน !
1.เบิก - จ่ายวัตถุดิบ 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

BOSS-D
เงินเดือน 375/วัน - 385/วัน
25 มิ.ย. 62

BOSS-D
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
1.วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.รับผิดชอบการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้ (กรณีเครื่องจักรเสียหาย) 3.จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,500 - 15,000
25 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
1.ดูแลรักาารถ ทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก 2.การจัดเรียงสินค้าขึ้น-ลง รถขนส่งด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย ตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้องตามเอกสารในจัดส่งสินค้าทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 3.ตรวจ...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,000 -14,000
25 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขับรถขนส่ง
1.ดูแลรักษาทำความสะอาดรถ ทั้งภายในและภายนอก 2.การจัดเรียนงสินค้าขึ้น - ลง รถขนส่งด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย ตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้องตามเอกสารใบจัดส่งสินค้า ทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 3....

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 14,000
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ 2. ทำเอกสารใบเสนอราคา ตรวจสอบ Spec สินค้า 3. ตรวจสอบการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า 4. การวางแผนตามดิวที่ลูกค้าต้องการ 5. อื่นๆ...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,500 (ค่าค่อมอยู่ที่ความสามารถ)
25 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ติดตามประสานงานด้านNew Product -วิเคราะห์ปัญหาของProduct Line -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น วิธีการทำงาน/ขั้นตอนการทำงาน, มาตรฐานการทำงานของผลิตภัณฑ์

บริษัท โรโต โมล์ดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000 +ขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่สโตร์อุปกรณ์วัตถุดิบรับสมัครด่วน !
-รับอุปกรณ์สโตร์ และเคมี เข้าโปรแกรม -ตัดสต็อคตามใบเบิกอุปกรณ์สโตร์ และเคมี เข้าโปรแกรม -ตรวจเช็คอุปกรณ์ยอดคงเหลือ -ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ -ตรวจนับอุปกรณ์จาก Supplierที่มาส่ง -จัดเก็บอุปกรณ์...

บริษัท โรโต โมล์ดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000-14,000
25 มิ.ย. 62
9 . Sales Manager
1. Achieving growth and hitting sales targets by successfully managing the sales team 2. Designing and implementing a strategic sales plan that expands company's customer base and ensure it's strong ...

Vis & Son Co.,ltd.
เงินเดือน n/a
25 มิ.ย. 62
10 . Production Engineer
-วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ -ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต -วิเคราะห์สาเหตุที่กระทบต่อกระบวนการผลิตทั้งในเชิงพัฒนา ป้องก...

Vis & Son Co.,ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
11 . ช่างเทคนิคการผลิต
-ควบคุมเครื่องเป่าฟิล์มพลาสติกให้สามารถดำเนินการผลิตได้ตามเป้าหมาย -แก้ไขและรายงานปัญหาการทำงานต่างๆในแผนกให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับขั้นตอน -หน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Vis & Son Co.,ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ตรวจสอบเอกสารส่งสินค้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผู้ที่มาติดต่อ หรือ Supplier 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง อาทิเช่น แผนกคลังสินค้า, แผนกควบคุมคุณภาพ, แผนกซ่อมบำรุง เป็นต้น 3. ตรวจสอบความถูก...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง (อ้างอิงโครงสร้างของเงินเดือนที่บริษัทฯ กำหนด)
25 มิ.ย. 62
13 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู)
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
-ควบคุมเอกสารระบบ ISO GMP HACCP -จัดทำเอกสารการตรวจประเมินภายใน ติดตามแก้ไขใบCAR -การจัดทำเอกสารทบทวนฝ่ายบริหาร

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานบุคคลต่างประเทศ (HRBP Oversea)
สื่อสารนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ Host Country มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย ให้คำปรึกษาและจัดทำโครงสร้างองค์กร วางแผนอัตรากำลังคน สรรหาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในต่างประเทศให...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่วางสเปคโครงการ (Architect)
ดำเนินการวางสเปคแนะนำสินค้า นำเสนอต่อบริษัทสถาปนิก บริษัทที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และยอดขายผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลัก รวบรวมข้อมูลโครงการ ข้อมูสำนักงานที่ได้จากการติดต่อลูกค้าและจัดเก็บเข้าระบบ นำข้อม...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
17 . Design Coordinator
1.ประสานงานระหว่างลูกค้า+saleกับทีมออกแบบ (รับโทรศัพท์และบันทึกความต้องการเพิ่มเติมของรหัสงานออกแบบนั้นๆ / ติดตามงานออกแบบ / Assignงานให้ทีมออกแบบและส่งงานให้ลูกค้า) 2.รับโทรศัพท์ (ตอบคำถาม+แนะนำ+แก...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
18 . วิเคราะห์งบการเงินรวม (ระดับเจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส)
-รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลทางการเงินจากบริษัทแม่และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางกา...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
19 . วิเคราะห์งบประมาณต่างประเทศ
-ประสานงานและสนับสนุนแผนกบัญชีของธุรกิจต่างประเทศในการปิดงบการเงินรายเดือนให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาจัดทำงบการเงิน -จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลดำเนินงานประจำเดือนสำหรับธุรก...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
20 . SAP FI/CO (SAP Support)
- สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP ใน Module วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ SAP ใน Module - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม - ดูแลข้อมูลผู้ใช้งาน (User ID) - ปรับปรุง...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
25 มิ.ย. 62
 พบ 243 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ