JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
1. วางแผนการตรวจสอบและประกันคุณภาพวัตถุดิบ 2. วางแผนควบคุมการประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต 3. ติดตามการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพต่างๆ

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถยนต์
- รับผิดชอบและตรวจสอบดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่งสินค้าให้ลูกค้า วางบิล รับเช็ค ฯลฯ - ขับขี่รถยนต์ให...

บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกนำเข้า-ส่งออก
1.ควบคุมดูแลและจัดทำเอกสารด้านนำเข้าและส่งออก รวมถึงเอกสาร Invoice ขาย เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารหรือตัวแทน 2.จัดทำและติดตามเอกสารด้าน นำเข้าและส่งออก จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ใบขนส่งสินค้าขาออก ด้าน ม....

บริษัท แอร์คอน-เอ็มเอฟจี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายประจำโชว์รูม
- ต้อนรับและให้บริการแนะนำสินค้าสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าในโชว์รูม - ให้ข้อมูลและเสนอขายสินค้าประเภทโซฟา/เตียง/ที่นอน - ศึกษาทำความเข้าใจในตัวสินค้าอย่างละเอียดเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้...

บริษัท นอร์ท สตาร์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เงินเดือน ไม่จำกัด/ตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต - จัดทำราคาบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อคสินค้าอย่างเป็นระบบ 2. ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังให้มีความถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัด...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
7 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนส่งเสริมความปลอดภัย 2. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ที่กฎหมายกำหนด 3. วิเคราะห์และตรวจหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอ...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกวิศวกรรม ประจำโรงงาน ถนนบางนา-ตราด กม.35รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการจัดทำ/จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับแผนกวิศวกรรม (ธุรการวิศวกรรม) งานธุรการทั่วไป เช่น พิมพ์จดหมาย จดหมายเวียนแจ้งภายในบริษัท จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องจักร ฯลฯ 2. หาสเป๊กเครื่องมือเครื่องจักรที...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
- วางแผนการสรรหา คัดเลือก โยกย้ายและบรรจุแต่งตั้งกำลังพลให้สอดคล้องกับแผนงาน - ควบคุมดูแลการจัดทำประวัติพนักงาน และบันทึกสถิติการทำงานต่างๆ - ควบคุมดูแลงานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - ควบค...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี & BOI อาวุโสรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1. ออกบิลขาย,ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี่และบันทึกบัญชีขายและลูกหนี้ 2. ออกใบแจ้งหนี้และติดตามการรับชำระหนี้จากลูกค้า 3. บันทึกรับชำระเงินจากลูกค้า และตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือและภาษีขาย 4. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสรา้งของบริษัทฯ และประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ ( MIS Engineer)
1. ดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล โดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรและพัฒนาฐานข้อมูล 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Report 3. ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต 4. ประสานงานกับ User ในการพัฒนาระบบข้อมูลตามการร้องขอ 5. พ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
12 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า " ด่วน "รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ - ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย - แนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย - ดูแลพิ้นที่ ที่ทำงานให้สะ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
13 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก รับสมัครด่วน !
-ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแม่พิมพ์ -ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทางด้านเทคนิคแม่พิมพ์ที่จำเป็นสำหรับงานโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
14 . ช่างเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อาวุโส รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ-ออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. แก้ไขแบบโดยใช้ระบบ Manual ตามข้อมูลที่แจ้งเปลี่ยนแปลงจากสูนย์ข้อมูลวิศวกรรม 3. เขียนแบบโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
15 . ช่างเทคนิควิศวกรรมผลิตภัณฑ์
1.ตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเท่าที่จำเป็น และบันทึกผลนำเสนอต่อหัวหน้าส่วน 2. ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ ติดตามความคืบหน้าและติดตามผลการแก้ไข 3. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน 12,500-18,000 บาท
27 มิ.ย. 62
16 . พ่อบ้าน (พนักงานประจำ)รับสมัครด่วน !
ดูแลความสะอาดพื้นผิวจราจร อาคารสำนักงาน ดูแลต้นไม้ จุดพักผ่อน ตู้น้ำดื่ม ห้องน้ำ งานจัดเก็บขยะ เก็บScrap

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
17 . วิศวกร( Robotic & Automation) " ด่วน "
1. รับผิดชอบออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3. วางแผนการติดตั้ง ทดลองระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 4. ตรวจสอบความคืบหน้างาน และรายงานความก้าวห...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรเครื่องกล / Mechanical Engineer
1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 3. เขียน AutoCAD ได้ 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 5. ตรวจ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
19 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ รับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักร, แม่พิมพ์ Break Down สายการผลิต 2.ดำเนินการทำ Preventive Maintenance ตามแผนการตรวจเช็คแม่พิมพ์ ประจำเดือนและประจำปี 3. งานการซ่อมบำรุงและรักษาแม่พิมพ์ประจำวัน

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
20 . ผู้พิการ (บัญชี)
ลักษณะงานทางบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถด้านการปฏิบัติงาน เช่น งานพิมพ์เอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานธุรการเอกสารงานบัญชีต่างๆ

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ