JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 272 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีขายและรายได้ 2. จัดทำใบวางบิลและประสาน งานวางบิลรับเช็ค 3. บันทึกการรับชำระหนี้ และรายได้อื่นๆ 4. จัดทำรายงานภาษีขาย 5. ตรวจเช็คฐานข้อมูลลูกค้า 6. จัดทำรายงานการขายและยอดขายกับ แบบ ...

บริษัท วันแคน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . ช่างเทคนิค (เครื่องเจียร, มิลลิ่ง,กลึง)
1. ผลิตงานตามแบบ 2. รักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ 3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 4. รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ.จี. พรีซิชั่น โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000-18,000
27 มิ.ย. 62
3 . Export Sales / จนท.เอกสารส่งออกรับสมัครด่วน !
#Export Sales 1.Coordinate and perform the administrative function that are required to support customer such as customer complaints, quotation, urgent inquiry, etc. 2.Explore new growth opportunit...

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . ช่างทำจิ๊ก
สร้างทำและประกอบจิ๊ก เพื่อใช้ในการผลิต

บริษัท ฮาร์ดโครมเซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน, เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- จัดทำรายงานทางด้านงานต้นทุน , จนท.GL งบทดลอง/งบการเงิน - คิดคำนวณ งานต้นทุน - งานบัญชีอื่นๆ

บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- การควบคุมดูแลการทำงานพนักงานฝ่ายผลิต - การควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต - วางแผนการผลิต

บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานบุคคลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแลงานธุรการ ( อาคารสถานที่ , แม่บ้าน,แม่ครัวฯ) 3. งานควบคุมเอกสาร ISO

บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ เพื่อทำการปิดการขาย 2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน 3.จัดการและตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายขายทั้งหมด เช่นทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ และทำใบส่ง...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้างานช่างบริการ
- รับแจ้งเรื่องจากลูกค้า - จัดช่างเพื่อดำเนินการแก้ไข - จัดหาอุปกรณ์ให้ช่างไปทำงาน - จัดส่งอะไหล่ใหกับลูกค้าที่สั่งซื้อมา - ติดตามการปฏิบัติของช่าง - เบิกอุปกรณ์และทำเรื่องเสนอราคาต่อลูกค...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
11 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ / ช่างบริการ (ประจำโรงงานกิ่งแก้ว ซ.33)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งเครื่องจักร และการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า (เครื่องผลิตน้ำแข็ง, เครื่องจักรแปรรูปอาหาร, ระบบงานห้องเย็น) - สามารถเดินทางเพื่อติดตั้งหรือบริการลูกค้าต่างจังหวัดได้ - มีเบี้ยเลี้ยง, ค่าอา...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เริ่มต้น 13,160
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าช่างบริการรับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ - ดูแลการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุงให้ได้คุณภาพ - ดูแลการปฏิบัติงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานเพื่อให้บริการลูกค้า/หัวหน้างาน ให้เกิดความพอใจสูงสุด

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
13 . พนักงานรับ-ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
* รับ-ส่งเอกสารทางการเงิน * วางบิล เก็บเช็ค นำเข้าบัญชี * จ่ายค่าสาธารณูปโภค * ซื้อของและอุกรณ์ชิ้นเล็กที่เร่งด่วน * ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย * บริษัทฯ มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้ใช้ในงา...

บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด
เงินเดือน พิจารณาจากฐานเงินเดือนเดิมและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62

บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนพิจารณาจากฐานเงินเดือนเดิมประกอบกับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
27 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพ รับวัตถุดิบ ตรวจระหว่างกระบวนการผลิต ตรวจสินค้าสำเร็จรูป - ช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานปัญหาด้านคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมคุณภาพ - จัดทำกิจกร...

บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ประกอบกับฐานเงินเดือนจากบริษัทเดิม
27 มิ.ย. 62
16 . Production Supervisor
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุมดูแลแผนงานการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2.กำกับดูแล แก้ไข ป้องกัน เกี่ยวกับงานผลิต และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต 3.จ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 20,000-25,000 หรือตามตกลง
27 มิ.ย. 62
17 . QC operator
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไปหรือตามตกลง
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
- ออกแบบและเขียนแบบ แม่พิมพ์และชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์โลหะ - ควบคุมดูแล revision ของ Drawing - ติดตามผลการจัดทำชิ้นงานให้ถูกต้องตาม Drawing ที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาแล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
27 มิ.ย. 62
19 . ช่างแม่พิมพ์
1.สร้างแม่พิมพ์โลหะตามแบบ 2.ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 15,000-25,000 บาทหรือตามตกลง
27 มิ.ย. 62
20 . ช่างตัด-พับรับสมัครด่วน !
อ่านแบบ และ ตัดพับโลหะ ตามแบบสั่งงานได้

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 272 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ