JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 275 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. จัดทำเอกสารวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานวางบิล 2. จัดงานพนักงานส่งเอกสารประจำวัน และรวบรวมเอกสารที่ได้รับเพื่อบัญทึกบัญชี 3. ตรวจสอบยอดรับชำระลูกหนี้ บัญทึกรับชำระหนี้ ...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- จัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงานส่วนบุคคลและอุปกรณ์ความปลอดภัยของเครื่องจักร - สำรวจตรวจสถานที่ และการปฏิบัติของพนักงานให้อยู่ในกรอบของนโยบายความปลอดภัย - จัดทำและดำเนินการด้านเอกสา...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
3 . ช่างกลึง CNCรับสมัครด่วน !
ผลิตและซ่อมแซมลูกรีด, ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอะไหล่ที่ชำรุด โดยวิธีการ กัดไส กลึง เจียร ให้ได้ตามแบบที่กำหนด

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
4 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการแผนกประกันคุมคุณภาพ (QA)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและทบทวน การวางแผน ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงระเบียบและวิธีการทำงานในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมและทบทวน การวางแผน ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัด และทดสอบผลิต...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ เพื่อทำการปิดการขาย 2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน 3.จัดการและตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายขายทั้งหมด เช่นทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ และทำใบส่ง...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
22 เม.ย. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า/เครื่องจักร)
- ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - Support งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบและวางแผน PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
22 เม.ย. 62
8 . QC operator
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไปหรือตามตกลง
22 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
- ออกแบบและเขียนแบบ แม่พิมพ์และชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์โลหะ - ควบคุมดูแล revision ของ Drawing - ติดตามผลการจัดทำชิ้นงานให้ถูกต้องตาม Drawing ที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาแล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
22 เม.ย. 62
10 . ช่างแม่พิมพ์
1.สร้างแม่พิมพ์โลหะตามแบบ 2.ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 15,000-25,000 บาทหรือตามตกลง
22 เม.ย. 62
11 . วิศวกรไฟฟ้า /Electrical engineer รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบ Control ของเครื่องจักร , - เขียนโปรแกรม PLC , Touch Screen , - Setup inverter , Servo motor - ดูแลระบบวงจรไฟฟ้า ทดสอบควบคุม

THAI CENTRAL MECHANICS Co., Ltd.
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 เม.ย. 62
12 . พนักงานขาย Ground Wire/Bolt&Nut
- ขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย - หาลูกค้าใหม่ - ดูแลลูกค้าเก่าให้มีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่อง

บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
13 . พนักงานขับรถส่งเหล็ก 6 ล้อมีเฮี๊ยบ+ 4 ล้อ
รับ-ส่ง สินค้าให้ถึงที่หมายอย่างสมบูรณ์ และปลอดภัย

บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา รวม 2
เงินเดือน เงินเดือน+ ค่าเที่ยว+ ค่าเบี้ยขยัน+ ค่าอาหาร +เงินรางวัลไม่เกิดอุบัติเหตุ+ค่าทำความสะอาดรถ
22 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
งานบุคคล 1.สรรหาว่าจ้าง Update ตำแหน่งงานใน Job ต่างๆ และวางแผนหาอัตรากำลังคน 2.จัดทำประวัติพนักงาน 3.Attendance ขาด ลา มาสาย คำนวณ คืนพักร้อน และคำนวณการจ่ายโบนัส 4.สอบสวน และ พิจารณาลงโทษพนักงาน...

บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 13,000 ถึง ตามตกลง
22 เม.ย. 62
15 . ประสานงานธุรการ
1.แปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น ให้พนักงาน ลูกค้า 2.แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น

บริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
16 . วิศวกรฝ่ายผลิต
1.ควบคุมการผลิต 2.ควบคุมการทำงานของพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4.ทำเอกสารฝ่ายผลิต

บริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
17 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
- ตรวจรับ/จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ต่างๆ - ควบคุมสต๊อกวัสดุ/อุปกรณ์ให้ถูกต้องรวมทั้งดูแล - จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามเอกสาร - ออก PR/PO...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยสรรหาและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องสรรหาพนักงานทั้งระบบ - ดูแลเรื่องฝึกอบรมทั้งระบบ - ยื่นพัฒนาฝีมืแรงงาน (ทางอิเล็กทรอนิค) 5 สาขา และ 1 บริษัทฯในเครือ - ดูแลเรื่องระบบ ISO รวม 5 สาขา - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
19 . Process engineer (ประจำสาขามหาวงษ์)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ ทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ที่ทำให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิเคราะห์ และปรับปรุงการไหลของงานภายในองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 3. ออกแบบพัฒนาปรับปรุงกระบวน...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
20 . พนักงานธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารใบขอซื้อ และทำการตรวจสอบราคาสินค้า ติดตามผลการสั่งซื้อ และติดต่อผู้ขายเกี่ยวกับรายละเอียดการสั่งซื้อ -รับผิดชอบในการร่วมคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อปรับปรุง AVL และทำทะเบีย...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
 พบ 275 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ