JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 111 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Automation Engineer/Electrical Design Engineerรับสมัครด่วน !
- Drawing / design circuits using Auto-Cad and calculate the size of electric device specification - Skilled in the use of Solid work or Auto Cad. - Program PLC can write as well as...

K-Zetta Co.,Ltd.
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
22 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้างและติดตั้งเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในฝ่ายสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง - ประกอบชิ้นงาน, อะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆของเครื่องจักร ตามแบบ Drawing จนสำเร็จเป็นเครื่องจักรได้ ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
22 ส.ค. 62
3 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer )รับสมัครด่วน !
- สร้าง,ปรับปรุง, ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆ - ซ่อมเครื่องจักรระบบนิวเมติค/ไฮโดรลิค - เขียนแบบวงจรไฟฟ้า เพื่อ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ประสานง...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000
22 ส.ค. 62
4 . ฝ่ายขาย(Sales) / วิศวกรขาย (Sales Engineer)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อหากลุ่มลูกค้ารายใหม่และรายเก่า เพื่อเข้าไปนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ - ออกแบบการนำเสนอสินค้าและงานบริการของบริษัทฯให้กับลูกค้า(Presentation Design) ด้วย Microsoft PowerPoint, Word, Ado...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท
22 ส.ค. 62
5 . Staff
ซ่อม ล้าง ประกอบ ตู้กาแฟ

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
22 ส.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง
1.บำรุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา และแอร์ เป็นต้น 2.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
7 . ช่างเทคนิค
1.ทดสอบการทำงานของเตาอบ 2.ตรวจสอบการทำงานของชุดตู้คอลโทรล 3.ตรวจสอบอุณหภูมิของเตาอบและจดบันทึกในแบบฟอร์ม 4.ตรวจเช็คค่าผลเทสของหม้อแปลง 5.ดูแลรักษาทำความสะอาดเตาอบ 6.ดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบ...

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
8 . Sale Coordinator
*ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับออร์เดอร์และประสานงานด้านการขายกับหน่วยงานในบริษัทฯ *ส่งเสริมและวางแผนงานการขายตามที่ทีมได้กำหนดนโยบายและวางแผน *จัดทำเอกสารรายงานสรุปการวางแผนการขาย การตลาดตามที่ได...

Phoenix Lite (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Based on experiences
22 ส.ค. 62
9 . Sales Engineer
1.นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทแก่ลูกค้า ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.แจ้งข้อมูลความต้องการจากลูกค้ามายังเจ้าหน้าที่ประสานงานขายเพื่อจัดทำใบเสนอราคาแก่ลูกค้า 3.เข้าพบลูกค้าหรือติดต่อประสานงานและสรุป...

บริษัท คอนเวย์ เพาเวอร์ โมดูลาร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท N/A
22 ส.ค. 62
10 . ฝ่ายขาย/ Sales Executive/ Sales Engineer
- ติดต่อนำเสนอเครื่องปั๊มลมให้ลูกค้า - ไปพบลูกค้า และติดต่อประสานงานขายปั๊มลม - เสนอราคาและสรุปงานกับลูกค้า

Total Utility Engineering Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน
22 ส.ค. 62
11 . R&D OFFICER
1.ออกแบบและปรับปรุง สูตรยางคอมพาวด์ ตามที่ลูกค้ากำหนด 2.สามารถแก้ไข สถานการเบื้องต้นได้ กรณีที่สูตรผลิตมีปัญหา 3.สามารถทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของยางและวิเคราะห์ผลได้ 4.ออกแบบสูตรการผลิต ยางธรรมชาติแล...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกตั้งหนี้วัตถุดิบ ออกใบเสร็จรับเงิน 2.ตรวจรายงานภาษีขาย บันทึกขายส่งออก 3.เช็คสต๊อกประจำเดือน 4.จัดเก็บเอกสาร ตรวจรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.บันทึกสินค้าใหม่ ในระบบ Winspeed 6.อื่น ๆ ตามที่...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
13 . วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (วิศวกรสาขาอิเล็กทรอนิกส์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - งานอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
14 . ธุรการ (ประจำสมุทรปราการ)
- ประสานงานเอกสารต่างๆ - จำทำเอกสาร - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
16 . วิศวกรประเมินราคา(ปฏิบัติงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 43 พระประแดง)
1.ประเมินราคาและออกแบบอุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับสินค้าที่บริษัทจำหน่าย เช่น งานติดตั้งปั๊มลม ปั๊มลม รอก และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 2.จัดทำเอกสารรายงานการประเมินราคา 3.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ท...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง CNC
1.ดูแล ควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC ให้ทำงานตามแบบที่กำหนด 2.ตรวจสอบความแม่นยำของชิ้นงานที่ผ่านการทำงานโดยเครื่อง CNC ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
22 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบสำหรับเครื่อง CNC
1 เขียนแบบด้วยโปรแกรมสำหนับเครื่อง CNC ตามชิ้นงานที่ต้องการ 2. ตรวจสอบความแม่นยำของชิ้นงานที่ผ่านการทำโดยเครื่อง CNC เปรียบเทียบกับแบบที่เขียนขึ้นมา 3. ควบคุม ดูแล เครื่อง CNC ให้ทำงานได้อย่างมีประส...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ส.ค. 62
19 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง ( ปฏิบัติงานที่ซอยสุขสวัสดิ์43 พระประแดง สมุทรปราการ )
- รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุง / บริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับผิดชอบงานประกอบตู้ควบคุม งานระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ของสินค้าประเภท ปั๊มน้ำ,ปั๊มลม,ปั๊มสุญญากาศและรอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 62
20 . Admin Sales
1) Support general administrative work and basically report 2) Receive quatation & notice 3) Receive and check document Quotations before issue PR. Communicate with Sales about addition document...

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
 พบ 111 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ