JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Draftman and Survey Engineer
-เขียนแบบระบบงานไฟฟ้า โดยใช้ AutoCad -สามารถออกไป survey งานหน้าและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ -ทำเอกสารสรุปที่ไป survey มาให้ทางหัวหน้า -ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท พี.บิลท์ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
21 ก.พ. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า
1. ดูแลงานระบบติดตั้งไฟฟ้า ระบบ Control 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็นทีพี อิเล็คทริคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
21 ก.พ. 62
3 . หัวหน้าซ่อมหม้อแปลง/พนักงานซ่อมหม้อแปลง
ตำแหน่งหัวหน้าซ่อมหม้อแปลง 1.รับใบนำเข้าหม้อแปลง 2.ตรวจดูรายละเอียดของหม้อแปลง 3.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.จัดทำรายงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งพนักงานซ่อ...

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
4 . ช่างบริการ
1.รับผิดชอบงานซ่อมแก้ไข,บำรุงรักษาหม้อแปลงลูกค้าทั่วประเทศ 2.วิเคราะห์ปัญหาหน้างานและแก้ไขหน้างานเบื้องต้น 3.รายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงตามงานที่มอบหมาย 4.ประสานงานในการรับ-ส่งหม้อแปลงเพื่อซ่อมตามที...

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
5 . Sales marketingรับสมัครด่วน !
นำเสนอ จำหน่าย ผลิตภัณท์ของบริษัท

บริษัท เฉิงกัง อิเลคทริคัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิต การติดตั้ง ระบบคอนโทรลต่างๆ - อ่านเขียนออกแบบไฟฟ้า ( ระบบคอนโทรลต่างๆ ) ตามความต้องการของลูกค้า - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบคอนโทรลต่างๆ หากคุณสมบัติตรงตามกับที่เราต้องก...

บริษัท เฉิงกัง อิเลคทริคัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-35,000
21 ก.พ. 62
7 . วิศวกรประเมินราคา
- ถอดแบบ-ประเมินราคา และจัดทำ BOQ - ศึกษาและวิเคราะห์แบบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมาณราคางานระบบไฟฟ้า - ถอดแบบ จัดทำราคาในส่วนของงานระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งจัดทำ BOQ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน 18,000
21 ก.พ. 62
8 . Sales Engineering / Sale&Marketing Coordinatorรับสมัครด่วน !
- งานด้านการขายหม้อแปลงไฟฟ้า - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประมุลงานราชการและการขายให้กับบริษัทเอกชล - ประสานงานในการต้อนรับลูกค้า และ การเยี่ยมชมโรงงาน - ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคกับลูกค้า

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน 18.000 - 25,000
21 ก.พ. 62
9 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และบำรุงรักษา ตามไซด์งาน 2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
21 ก.พ. 62
10 . พนักงานขับรถ
- ขับรถรับส่งทีมงานช่างออกงานติดตั้งตามพื้นที่ต่างจังหวัด - ขับรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ในการติดต่องานราชการ - ขับรถส่งแขกที่มาติดต่อ - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากห...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
11 . วิศวกรทดสอบ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง)
- ควบคุมและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง - จัดทำเนมเพลทของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจสอบและบันทึกผลการทดสอบตามข้อกำหนดและมาตราฐาน - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
21 ก.พ. 62
12 . Commercial Support Engineer
-Received order from Sales from all areas and register Production number. -Follow up orders information such as cutting length, cable drum marking, approve technical specs etc, from sales. -Issue P...

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน Depend on Experience .
21 ก.พ. 62
13 . ผู้ช่วยวิศวกรการผลิต
-ประสานงานกับหัวหน้าและพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อควบคุมเครื่องจักร และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ -จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลในการผลิต สื่อสารและวิเคราะห์ร่วมกับวิศวกร เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต -เสนอแนวทา...

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
14 . QA ENGINEERรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด - ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย - จัดทำรายงานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่อง - อื่นๆที่ได้...

บริษัท ชูเซอิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลและควบคุมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตามโรงงานและอาคาร - ออกแบบ เขียนแบบ AutoCad ถอดแบบประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง - ออกแบบและประเมินการติดตั้งโซล่าฟาร์ม โซล่าลูป ตรวจสอบรายการ จำนวนของอุปก...

บริษัท ธรรม ริช คอปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำบางวัว กม. 39)
- จัดทำเอกสาร และประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการผลิต และการขายสินค้า - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายสินค้าระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข่้อง - จัดเอกสารเกี่ยวกับการเปิดใบสั่งการผลิต และงานอื่นๆที่เก...

บริษัท ธรรม ริช คอปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
17 . Draftman
ออกแบบ เขียนแบบ งานระบบต่างๆ (ระบบไฟฟ้า ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง) เพื่อการก่อสร้าง ตกแต่ง ตรวจ BOQ การเสนอประมูลราคางานระบบต่างๆ เตรียมแบบ For Bidding สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลงานระบบและตรวจ BOQ การเ...

บริษัท ธรรม ริช คอปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
18 . Sales Representive
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - เก่าที่รับผิดชอบ - จัดทำตารางประมาณยอดขาย - ประเมิน และติดตามศักยภาพของลูกค้า - นำเสนอขายสินค้า และวางแผนการขาย - ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ...

บริษัท ธรรม ริช คอปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 -20,000
21 ก.พ. 62
19 . Sale engineer
-นำเสนอสินค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า -ดูแลรับผิดชอบฐานลุกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักร คือ กราไฟท์อิเลคโตร...

MST corporation Thai Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
20 . ช่าง CNC Machinning center
1.ควบคุมการทำงานเครื่อง CNC Machinning center 2.ผลิตงานจากแกร์ไฟต์ตามแบบDrawing 3.เปลี่ยน Tool, setโปรแกรมหน้าเครื่องและตรวจสอบความถูกต้องก่อนขึ้นงาน 4.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงดูแลท...

MST corporation Thai Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ