JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1.สรรหาว่าจ้าง 2.ปฐมนิเทศพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.สรุปการมาทำงาน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ส่งบัญชีที่สำนักงานใหญ่ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

BOSS-D
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . HR Officer (Welfare) ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.19 จ.สมุทรปราการ
- รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงาน - ดูแลงานด้านประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - ดูแลงานด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - ดูแลงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานที่บริษัทจัดไว้ให้ เช่น ค่ารักษ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
3 . HR Onsite
- อบรมพนักงานเข้างานใหม่ - ดำเนินกระบวนการ Payroll - ตรวจเช็ควันเวลาทำงาน ขาด ลา สาย ของพนักงาน - งานธุรการ-เอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 บาท
17 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.สรรหาพนักงานในส่วนสำนักงาน และโรงาน 2.คัดเลือกสัมภาษณ์งาน จัดทำสัญญาจ้าง 3.จัดทำทะเบียนพนักงาน 4.จัดทำแบบประเมินพนักงานทดลองงาน,ประเมินประจำปี 5.เอกสารประกันสังคม และเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
1. ควบคุมดูแล และประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆ ภายในบริษัท เช่น ยูนิฟอร์ม รถรับส่งพนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน เป็นต้น 2. จัดทำสถิติเวลาพนักงานประจำวัน 3. จัดทำกิจกรรมแรงงา...

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
6 . HR สื่อสารภาษาจีน (สมุทรปราการ บางพลี)
- สรรหาพนักงาน - วางแผนการสรรหาและหาช่องทางใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ - ติดต่อกรมแรงงาน/สถาบันการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน - ให้คำปรึกษาเรื่องสวัสดิการต่างๆ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 28,000-35,000 บาท
17 ก.ค. 62
7 . ธุรการบุคคล พิจารณาผู้ที่เข้ามากรอกใบสมัครที่บริษัทเท่านั้นรับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงาน - Time Attendance - ประสานงานกับทุกฝ่ายในองค์กร

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำบริษัทเรกคิทท์เบนคีเซอร์ (สาขาบางพลี)
1.สรรหาว่าจ้าง 2.ปฐมนิเทศพนักงาน 3.ทำเงินเดือนให้กับพนักงาน 4.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- รับผิดชอบงานบุคคลทั่วไป งานฝึกอบรมพนักงาน รับสมัครงาน ดูแลกฏระเบียบต่างๆ ของบริษัทและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - ดูแลงานต่างด้าว รายงานตัว 90 วัน ,ต่อวีซา ,Passport, Work permit แจ้งเข้าแจ้งออกข...

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการด้านแรงงานต่างด้าว - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
11 . Human Resource (ปฏิบัติงานที่ถนนกิ่งแก้ว/บางพลี)Urgently Required !
1.รับผิดชอบจัดการในสายงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
16 ก.ค. 62
12 . พนักงานบุคคล (time Attendance)
- สรุปเวลาทำงานของพนักงานประจำวัน(time Attendance โปรแกรม tiger soft)

บริษัท แอคมิ 1975 จำกัด
16 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- สรรหาบุคคลกรเข้าบริษัท - สรุปการขาดลามาสายพนักงาน - สรุปโอที - การพัฒนาฝึกอบรม - ติดต่อหน่วยงานราชการและเอกชน

บริษัท เค.ไทย ไฮดรอลิค จำกัด
เงินเดือน 13,000 -15,000 บาท
16 ก.ค. 62
14 . HR & Admin Officer รับสมัครด่วน !
- ติดตาม ควบคุม สำรวจ เพื่อวางแผนและสรรหาบุคลากร ตามเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการสัมภาษณ์งานผู้สมัคร คัดเลือกผู้สมัคร และวิเคราะห์ผู้สมัครให้เหมาะกับงาน - จัดทำข้อมูลบันทึกการมาปฏิบัติงาน (ขาด ลา ม...

HAMBURGER STUDIO GROUP CO.,LTD.
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
15 ก.ค. 62
15 . พนักงานธุรการ/ช่างปรับฉีดพลาสติก/ช่างแม่พิมพ์พลาสติกรับสมัครด่วน !
-สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตด้านงานอินเจ็คชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สำหรับพนักงานขับรถ ขยันอดทน ทำงานหนักได้ -สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สโตร์ ควบคุมดูแลงานด้านสโต...

KARRIE MANUFACTURER (THAILAND) Co., Ltd.
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
16 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานบุคคลต่างประเทศ (HRBP Oversea)
สื่อสารนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ Host Country มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย ให้คำปรึกษาและจัดทำโครงสร้างองค์กร วางแผนอัตรากำลังคน สรรหาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในต่างประเทศให...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าสรรหา/ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.สรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามหน่วยงานที่ร้องขอ 2.รวมรวมคัดเลื่อกใบสมัครของผู้สมัคร,ประสานงานต่างๆในการดำเนินการคัดเลือก ทั้งหน่วยงานราชการ,สถาบันการศึกษา การลงสื่อโฆษณา เพือให้บุคคลภายนอกรับทรย 3.ท...

บริษัท ลีน่า พี.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
-ติดตาม ควบคุม สำรวจ เพื่อวางแผนและสรรหาบุคลากรตามเป้าหมายของบริษัท -สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน -จัดทำข้อมูลบันทึกการการมาปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา สาย) -จัดทำเงินเดือน -ดูแลการอบรมให้พน...

CVG VEHICLE COMPONENTS
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- งานด้านสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - งานคำนวณเงินเดือนค่าจ้าง Time Attendance - งานประเมินผลความสามารถในการทำงาน - งานด้านฝึกอบรม - งานด้านสวัสดิการพนักงาน - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่น ๆ ที่ได...

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
15 ก.ค. 62
20 . ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ทำเอกสารงานด้านบุคคล ทำทะเบียนข้อมูลประวัติพนักงานและเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับงานด้านบุคคล -ดูแลงานด้านประกันสังคม,จัดทำเอกสารจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน -จัดทำประกาศ,กฎ,ระเบียบ...

บริษัท วราคณะ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ