JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล (Supv.- HR) ประจำสาขาบางปู
รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานบุคคลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแลงานธุรการ ( อาคารสถานที่ , แม่บ้าน,แม่ครัวฯ) 3. งานควบคุมเอกสาร ISO

บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
3 . HR Supervisor
• บริหารจัดการ/กำหนด/ควบคุมงานด้านความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ • ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบำรุงรักษา ให้พร้อมใช้งานอย่างเสมอ • ...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
4 . Asst. HR Manager รับสมัครด่วน !
1. การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planing) 2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) 3. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) 4. การจัดสวัสดิการค่าจ้างและเงินเดือน (Compensatio...

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
15 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
คัดเลือกสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมและวางแผนอัตรากำลังคนจัดทำค่าจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องและบริหารค่าจ้างให้เหมาะสม พัฒนาบุคคลากรในการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกของงานส่วนราชการที่...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
15 มิ.ย. 62
6 . Human Resource & Administrative Department Managerรับสมัครด่วน !
- กำหนด วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและว่าจ้าง - กำหนด วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งระบบ - กำหนด วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมและกฏระเบียบ ข้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามข้อตกลง
15 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
- วางแผนการสรรหา คัดเลือก โยกย้ายและบรรจุแต่งตั้งกำลังพลให้สอดคล้องกับแผนงาน - ควบคุมดูแลการจัดทำประวัติพนักงาน และบันทึกสถิติการทำงานต่างๆ - ควบคุมดูแลงานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - ควบค...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
ควบคุมการสรรหาว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน และจัดทำสรุปรายงานการสรรหาว่าจ้าง ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน พนักงาน ขาด ลา มาสาย จัดทำสรุปการคิดค่าจ้างพนักงานขาย จัดทำสรปุรายงานการทำงานบุคคล/ธุรการ รายวัน ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(HRM)รับสมัครด่วน !
วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั้งระบบ ดังนี้ - ด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน รับผิดชอบการวางแผนการสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้างบุคลากร ตามแผนกำลังคน เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภา...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (บ. วี เอส เคม(1970))
- สรรหาบุคลากรในระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ รับสมัคร ร่วมสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานตามแผนกำลังคนขององค์กรให้มีคุณภาพและทันตามกำหนดเวลา - ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลางในกระบ...

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์Urgently Required !
- วางแผนและบริหารระบบค่าจ้างและค่าตอบแทนในการทำงานของบริษัท - ตรวจสอบใบลาและใบ OT.พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแล ด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง - สรุปรายงา...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าส่วนงานสรรหาทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี 2.ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัทฯ 4.ดำเนิน...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
13 . HR Manager
• กำหนด วางแผนงาน ในการดำเนินงานของแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล • กำหนด วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมและกฏระเบียบข้อบังคับ • กำหนด วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา...

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
เงินเดือน 40,000
14 มิ.ย. 62
14 . HRM Mansger/Sr.Manager ด้านบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ กลุ่มบริษัทฯ
- ร่วมวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และโครงสร้างเงินเดือนเพื่อดึงดูดบุคคลากรให้กลุ่มบริษัทฯ - ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณและกำหนดแผนปฏิบัติการ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการขององค...

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- ดูแลรับผิดชอบงานด้าน อัตรากำลังคน ผลตอบแทน สวัสดิการ สรรหาว่าจ้าง - วางแผน และควบคุมแผนการทำงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา งานภายในหน่วยงาน - ควบคุมดูแล Pa...

บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน NA.
14 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุุคคลเเละธุรการรับสมัครด่วน !
-ดูเเลงานสรรหาเเละคัดสรรบุคลากร,ตามแผนอัตรากำลัง -วางแผนเเละจัดการฝึกอบรมเเละพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามโยบายบริษัทฯ -ประชาสัมพันธ์เเละจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน -ปฎิบัติงานเเละให้คว...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1.งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - กำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารบุคลากร - วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว - วางแผนการสรรหาบุคลากร - วางแผนการคัดเลือกบุคลากร - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวก...

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
18 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล(HRD)
พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน ...

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สาขาเทพารักษ์)รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานรายวันและรายเดือน - หา Training Need และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - ดูแลงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี - จัดทำแผนงานการสืบทอดตำแหน่ง - ดูแลงานด้านการพัฒนาสายอาชีพ - ควบคุมดูแลกฎระ...

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
13 มิ.ย. 62
20 . Senior HR Officer / HR Supervisor (ประจำคลังสินค้า บางนา กม.19)
- ดูแลงานทางด้านสรรหา คัดเลือกใบสมัคร และสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - ต้อนรับและปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - งานด้าน GA ประจำคลังสินค้า งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
13 มิ.ย. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ