JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ (QC)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถยนต์ตรวจสภาพ 2.ตรวจสภาพรถยนต์ว่ามีตำหนิหรือรอยหรือไม่ 3.เช็คระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ 4.มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . QA Staff (Manufacturer of Sticker and Label) [T01308]
- Customer Service. - Cooperate with all concern for support Quality and Delivery matter. - Negotiate with customer about quality.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 THB -19,000THB (depends on experiences)
21 ส.ค. 62
4 . QC Manager/Supervisor
Well knowledge with ISO 9001, HACCP, GMP and other required quality control system. Experience in Packaging manafacturing. Ability to make PPI and good presentations. Good computer skills are reqir...

บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรี่ส์ จำกัด
21 ส.ค. 62
5 . QC

LESHA (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน รายวัน
21 ส.ค. 62
6 . Process Engineer / QA Engineer
-ปรับปรุง พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตงานพิมพ์หนังสือ/คู่มือ, งานบรรจุภัณฑ์, กล่อง, ลาเบล -วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต -ให้คำแนะนำและฝึกอบรมพนักงาน

YAMAGATA (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์
1.ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและการจัดจ้างผลิตจากภายนอก 2.ตรวจสอบความถูกต้องของทั้งกระบวนการผลิต และชิ้นงานกล่อง Offset, Flexo ให้ได้ตามมาตรฐาน ...

YAMAGATA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . Quality Assurance Leader
- รับผิดชอบบริหารงาน และปรับปรุงแผนกประกันคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน - ตรวจสอบและทบทวนระดับคุณภาพ ของวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า - ต...

OHK HAIYA (THAILAND) Co., Ltd.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือ ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . พนักงาน QC (New Model) รับสมัครด่วน !
พนักงาน QC (New Model) 1.จัดทำรายงานรับรองกระบวนการ 2.Approved ชิ้นงาน New Model 3.เขียน DWG และแก้ไขได้ 4.สามารถตรวจสอบชิ้นงานตามแบบได้

บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
21 ส.ค. 62
10 . พนักงาน QC
1.ตรวจสอบชิ้นงานในไลน์ผลิต CNC 2.ทำเอกสาร Support ไลน์ผลิต 3.แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 4.วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตได้ 5.มีความรู้เรื่อง 5ส. 6.มีความรู้เรื่อง ISO9001:2015

บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
11 . QC
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท อธิพัฒน์-ธนวัต จำกัด
21 ส.ค. 62
12 . พนักงานคิวซีชาย / QC Incoming รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจเช็คการบรรจุภัณฑ์ของสินค้านำเข้า (จำนวน, ลักษณะของการบรรจุ) ก่อนเซ็นต์ชื่อลงบนเอกสารใบส่งของจากผู้ส่ง ของหรือผู้ขาย หากพบเห็นสินค้า ภายในเสียหายให้เขียน "reserve" ลงบนเอกสาร 2. เมื...

Asia Magnetic Winding Co., Ltd.
เงินเดือน เป็นพนักงานประจำรายเดือน10,000 - 12,000 บาท มี OT ทำทุกวัน รับประกันรายได้ 16,000 - 18,000 บาท
21 ส.ค. 62
13 . QC Engineer รับสมัครด่วน !
- จัดการด้านการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ Boiler - จัดการด้านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต และในระหว่าง กระบวนการผลิต Boiler - จัดการตรวจสอบและทดสอบเครื่องกำเนิดไอน้ำก่อนนำส่งลูกค้า - จัด...

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
14 . Quality Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าแผนกฉีดพลาสติก - สรุปรายงานควบคุมคุณภาพ - ทำ Inspection report - ต้องสามารถตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา - ต้องมีทักษะประสานงานติดต่อทั้งหน่วยงานภา...

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
15 . พนักงาน QC
- ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และ/หรือสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ทุกรายการได้รับการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสินค้านั้นๆ - รวบรวมข้อมูลคุณภาพข...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
เงินเดือน 10,000
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QC
ดูแลกระบวนการ Test Lab , ประเมินผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
17 . QC.Line
- ทำการสุ่มตัวอย่างของวัตถุดิบเมื่อทำการรับเข้า , สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูป ก่อนตรวจเช็ค Pset inspection หรือเมื่อเกิดข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์ - ทำการสุ่มตัวอย่างตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ Work in ...

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
21 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด -วิเคราะห์และแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อหาแนวทางป้องกัน -ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
19 . ตรวจสอบแผงกระจกอลูมิเนียม (QC Inspector)รับสมัครด่วน !
รับสมัครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของแผงกระจกอลูมิเนียมที่ผลิตในโรงงานก่อนส่งออกไปยัง Site งานของลูกค้า โดยต้องมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมกระจก-อลูมิเนียม หรือ Site งานก่อสร้างอาคา...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
21 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่QA/QC/QA Final & Testรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA Incoming) 1.ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานรับเข้าทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตามผลการตรวจสอบปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้า สินค้าส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ