JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 144 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sampling Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า) ปฏิบัติงานที่บางนาตราด กม.19
- ซัพพอร์ตงานสินค้าที่คลัง - ซัพพอร์ตในส่วนของการตรวจสินค้าที่ส่งมาจากสาขาก่อนนำเข้าคลัง - สุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตภายในบริษัท ลงบันทึกรายงาน และ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท
15 มิ.ย. 62
2 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
15 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบสินค้าสำหรับส่งออกต่างประเทศ - ประเภทสินค้าสำเร็จรูป อาหารแห้ง เครื่องปรุง เครื่องใช้ (สั่งซื้อเข้ามาและขายไป) - ประเภทสินค้าที่ผลิตและสินค้าบรรจุเอง อาหารแห้งและเครื่องปรุง 2. ตรวจร...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
นิคมบางปูเหนือ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
15 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC Officer)
ควบคุมพนักงาน QC และประสานงานกับฝ่ายผลิต Supplier และลูกค้า เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและ ปรับปรุงคุณภาพ วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข งานclaim จาก Supplier, กระบวนการผลิต และลูกค้า ติดตามปัญห...

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
15 มิ.ย. 62
6 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)
-ตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับเข้า (Incoming) -ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงาน (In Process) -ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จ (Outgoing)

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน รายวัน
15 มิ.ย. 62
7 . พนักงาน QC (New Model) ด่วน!!
พนักงาน QC (New Model) 1.จัดทำรายงานรับรองกระบวนการ 2.Approved ชิ้นงาน New Model 3.เขียน DWG และแก้ไขได้ 4.สามารถตรวจสอบชิ้นงานตามแบบได้

บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
15 มิ.ย. 62
8 . พนักงาน QC
1.ตรวจสอบชิ้นงานในไลน์ผลิต CNC 2.ทำเอกสาร Support ไลน์ผลิต 3.แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 4.วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตได้ 5.มีความรู้เรื่อง 5ส. 6.มีความรู้เรื่อง ISO9001:2015

บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
9 . QC / QA รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานในกระบวนการ IN PROCESS และ FINAL ตามแบบหรือ SPEC ที่ลูกค้ากำหนดได้ - ลงบันทึกค่าที่ตรวจสอบในเอกสาร CHECK SHEET ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน - ตรวจรับผลิตภัณฑ์จาก SUPPLIER (INCOMING) ได้

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
10 . QA Supervisor
1.ระบบควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ , กระบวนการระหว่างผลิต และ สินค้าสำเร็จรูป 2.ดูและควบคุมระบบ ISO 22000 food safety system management 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอไนน์ ไบโอ จำกัด และ บริษัท เน็กซ์เทค อินกรีเดียนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QMR
- วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ - รายงานเรื่อง ประสิทธิภาพของระบบ เช่น รายงาน KPI ของแต่ละกระบวนการนั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเสนอแนวทางแก้ไข หรือหนทางแก้ที่จำเป็นในแต่ละเดือน - จัดทำ รักษา และ ปรั...

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตัวแทนของผู้บริหารหน่วยงานในการรับตรวจฯ ด้านคุณภาพ และความเสี่ยง - ผู้ประสานงานด้านคุณภาพ และความเสี่ยงของหน่วยงาน - ผู้ผลักดัน และติดตามการดำเนินการของหน่วยงานตามแผนบริหารคุณภาพ และแผนบริหารความเ...

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QC/QA.รับสมัครด่วน !
1. งานด้านบอร์ด PVC 2. ดูแลตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. บริหารจัดงานด้านบุคคลากรในฝ่าย 4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 40,000 ยังไม่รวม OT สวัสดิการอื่นๆ
15 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ QA./QC.
1. รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในองค์กร 2. จัดทำสถิติของเสียทั้งหมดภายในและภายนอกบริษัท และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 3. จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพเพื่อประกันสินค้า...

บริษัท เพชรไพศาล โอโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท - 20,000 บาท(อ้างอิงประสบการณ์)
15 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่QA/QC/QA Final & Testรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA Incoming) 1.ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานรับเข้าทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตามผลการตรวจสอบปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้า สินค้าส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
16 . พนักงาน QC
ตรวจสอบชิ้นงาน

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน รายวันขั้นต่ำ
15 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจเช็คงานประกอบสินค้าและงานซ่อมสินค้า ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - สร้างมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพของงานทั้งงานซ่อม, งานประกอบ, งานติดตั้ง, และงานผลิต - พัฒนาและจัดเก็บเครื่องมือ Q.C. ไห้พร้อมใช้งานเสม...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน 15,000 - 18,000
15 มิ.ย. 62
18 . รองหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
1. ตรวจสอบปัญหาที่หน้างาน (ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ) เวลาเกิดปัญหาด้านคุณภาพ พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ ตัดสินใจกับปัญหาที่ตรวจพบ และแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ตรวจ...

บริษัท ไทยสตีล อิมปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62

บริษัท กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
20 . NEW MODEL ENGINEER
- ติดตามชิ้นงานพร้อมวิเคราะห์ และประมวลผลการทำ New Model ทุกผลิตภัณท์ - จัดทำเอกสารประกอบการทำผลิตภัณท์ - จัดทำเอกสาร ISO

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง หรือ ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
 พบ 144 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ