JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ตามใบสั่งงานผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.ดูแลงานเอกสารของฝ่ายผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
16 ก.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ก.ค. 62
3 . พนักงานฝ่ายผลิต (ผู้พิการ)
1.ตรวจเช็คสินค้าและบรรจุชิ้นงานลงกล่องให้ถูกต้อง 2.ตรวจเช็ค Part ตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ประสานงานกับพนักงานคีย์ข้อมูลในการแจ้งจำนวนPartที่ตรวจเช็คได้ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบ...

Shibata Manufacturing Co., Ltd.
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และบวกเพิ่มตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
4 . พนักงานผลิต
1 ทำงานฝ่ายบรรจุสินค้าเครื่องสำอาง 2 ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3 ทำงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการผลิตสินค้า 4 ทำงานตาม KPI 5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอแอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน รายวัน/ค่าข้าว/ค่าทักษะ(บางตำแหน่ง)
16 ก.ค. 62
5 . Metallurgy Engineer (Heat Treat)
1) Metallurgy (Heat Treat) Engineer is responsible for heat treatment of Aerospace Manufactured parts in production line. 2) Implementing optimal heat treatment cycles and processes. 3) Overseeing ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
6 . ผู้ช่วยฝ่ายผลิต
1.เป็นล่ามให้กับหัวหน้าฝ่ายผลิต 2.แปลเอกสารไทย-จีน 3.จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หง เจี้ยง อีเลคทรอนิค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
16 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ โรงงานกระจกไทย(AGC) จ.สมุทรปราการ (ด่วนที่สุด!!)
- เข้าร่วมประชุม วางแผนการจัดการคนทั้งฝ่ายกระจกโฟลต, ฝ่ายกระจกแปรรูป และฝ่ายอื่นๆ - จัดกำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และแก้ไขปัญหาในกรณีที่กำลังคนไม่เพียงพอต่อการผลิต - ประสานงานกับผู้เก...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท/เดือน
16 ก.ค. 62
8 . Production Line Leader (วุฒิปวส.)
1. ดูแล ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 2. ดูแลควบคุมด้านกำลังการผลิต และพนักงานใต้บังคับบัญชา 3. ประสานงาน ติดตาม แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต ...

บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
9 . Production Supervisor
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุมดูแลแผนงานการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2.กำกับดูแล แก้ไข ป้องกัน เกี่ยวกับงานผลิต และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต 3.จ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค
เงินเดือน 20,000-25,000 หรือตามตกลง
16 ก.ค. 62
10 . พนักงานติดตั้ง
1. ปฎิบัติงานติดตั้งตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายประจำวัน 2. ทำงานติดตั้งงานฐานราก เกี่ยวกับงานเข็มเหล็ก 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ก.ค. 62

บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด
เงินเดือน XX,0.-
16 ก.ค. 62
12 . พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานขนส่ง - รับใบส่งมอบอาหารเข้าสต๊อคและใบสั่งถ่ายอาหารหรือใบร้องขออื่น ๆ และตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน - ตรวจสอบการจัดวางถุงอาหารบนพาลเลทว่าเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย - นำพาลเลทอาหารจัดส่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
13 . พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมในการผลิตอาหาร - ปรับและรักษา conditioner ของเครื่องจักร - เดินเครื่องจักรสายการผลิตอาหาร - เก็บตัวอย่างอาหารส่ง QC เพื่อตรวจสอบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
16 ก.ค. 62
15 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักรและควบคุมการเดินจักรเพื่อให้สามารถผลิตสิ้นค้า ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
16 ก.ค. 62
16 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ทำการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด - ปรับตั้งแม่พิมพ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - จัดเตรียมวัตถุดิบ,เครื่องจักร,และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - ร่วมปรับปรุง แก้ไข ลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมการใช้...

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน วันละ 350 บาท มีOT
16 ก.ค. 62
17 . Foreman, Machineรับสมัครด่วน !
1.บริหารงานในแผนก Machine 2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 3.วิเคราะห์งานเพื่อจ่ายงาน 4.ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
15 ก.ค. 62
18 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
15 ก.ค. 62
19 . ผู้ควบคุมการผลิต
วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมดูเเลพนักงานฝ่ายผลิต จัดทำรายงานการผลิตเเละสต็อคสินค้า ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สิงหาฟู้ดส์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวัน
15 ก.ค. 62
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ