JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต (ช่างประกอบ)
- ผลิตชิ้นงานตามใบออเดอร์ของทางลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ - บันทึกการปฏิบัติงาน และ ผลการผลิต จัดทำเป็นรายงานส่งผู้จัดการโรงงาน - ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน หยุด เสาร์เว้นเสาร์

Potential Enterprise Co., Ltd. / Potential Smarttop Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิต

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
25 มี.ค. 62
3 . Engineer : Samrong Plant Urgently Required !
ดูแลงานด้านฝ่ายผลิต รวมถึงพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
4 . ช่างประกอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบช่างประกอบ: •ประกอบเครื่องจักรตามรูปแบบการออกแบบ •ปฏิบัติงานตามตารางและแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด •การตรวจสอบชิ้นส่วนที่ประกอบเสร็จแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าการประกอบมีคุณภาพ •ทำ...

VEGA Systems Asia Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง/ต่อรองได้
25 มี.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เช่น คน วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการทำงาน 2. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในสายการผลิต เช่นขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายงานผลิตที่รับผิดชอ...

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
6 . ช่างดราย/ช่างสลิท/ช่างทำซองรับสมัครด่วน !
บริษัท ฯ เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ชนิดอ่อน โรงพิมพ์ระบบกราเวียร์ รับสมัคร 1.ช่างดราย/ลามิเนต 2.ช่างสลิท/ผ่าม้วน 3.ช่างทำซอง 3-sude seal , center seal , stand-up pouch

บริษัท นิวคัม นีโอแพค แอนด์ โลจิสติค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
7 . วิศวะกรฝ่ายผลิต (ชิ้นส่วนโลหะแบบละเอียด) [T0954]
- วิเคราะห์และตรวจสอบเส้นทางการผลิต - นำเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
25 มี.ค. 62
8 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
25 มี.ค. 62
9 . พนักงานฝ่ายผลิต + พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงาน เทพารักษ์ ซ.โลตัสซิตี้ปาร์คบางพลี) 1. ผลิตสินค้าได้ตามจำนวน และเวลาที่ต้องการ 2. บันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน พร้อมปัญหาที่พบ และ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา พนักงาน...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
จำนวนมาก
25 มี.ค. 62

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 450-550 บาท
25 มี.ค. 62
11 . คนงานโหลดแป้งมันสำปะหลัง และคนสวน
คนงานโหลดแป้งมันสำปะหลัง ทำการลำเลียงแป้งมันสำปะหลังจากรถบรรทุก โดยใช้รอกไฟฟ้ายกถุงจัมโบ้ เพื่อโหลดเข้า Hopper โดยจะมีอุปกรณ์ช่วยยก และอุปกรณ์ Safety ให้ทั้งหมด งานนี้อาจมีฝุ่นแป้งขณะทำงาน (มี...

บริษัท โมเดิร์น ยูนิเวอร์แซล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 15,000 บาท (เงินพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บาท)
25 มี.ค. 62
12 . ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ (โรงงาน)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานที่ซอยวงศ์แพทย์ เทพารักษ์ - ผลิตและแบ่งบรรจุสินค้า - เช็คสต็อค

บริษัท ดาร์เม็กซ์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป+ค่าประสบการณ์
25 มี.ค. 62
13 . ฝ่ายผลิต
-รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักรและควบคุมการเดินจักรเพื่อให้สามารถผลิตสิ้นค้า ได้มีคุณภาพ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
25 มี.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพและป้องกันปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต 3. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับกา...

บริษัท ซีพีซี ดีคอล จำกัด (CPC DECAL CO., LTD.)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
15 . วิศวกรฝ่ายผลิต
ควบคุมเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบอัดรีด ดูแลชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
6 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
25 มี.ค. 62
16 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้างาน - ประจำเครื่องจักร CNC เครื่องกลึง Manual ต่างๆ - ช่วยทำงานผลิตให้ได้ตามแผนงานที่หัวหน้างานกำหนด - ลงบันทึกประจำวันของงานที่ผลิตได้ส่งหัวหน้างานในทุกๆวัน ...

EGR GROUP SIAM Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
25 มี.ค. 62
17 . พนักงานผลิตรับสมัครด่วน !
1. การผสม/บด/บรรจุ 2. การบันทึกการทำงาน 3. การตรวจเช็คคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4. การใช้เครื่อง/อุปกรณ์

BOSS-D
เงินเดือน 375/วัน - 385/วัน
25 มี.ค. 62

BOSS-D
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
25 มี.ค. 62
19 . ช่างเทคนิคงานย้อม / Dyeing TECHNICIAN
- รับผิดชอบดูแลงานเทคนิคการย้อม - ควมคุมการผลิตและคุณภาพการย้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน - วางแผนการย้อมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ดูแลแก้ปัญหางานย้อม และแนะนำเทคนิคการย้อมงาน - พัฒนา และปรับปรุง ...

Art Martin (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000.00-30,000.00 + โบนัส
25 มี.ค. 62
20 . พนักงานผลิต
- งานกลึง - คุมเครื่อง Machining Center -งานเจียรราบ - ตัด / ปาด / แผ่นเหล็ก - ตรวจสอบชิ้นงาน (QC)

บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ