JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารเสริมรับสมัครด่วน !
การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต-คุมเครื่องจักร
- รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเครื่องจักร - ปฎิบัติตามแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - ซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

Global Inspired Laboratory
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (เวชสำอางค์)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ(เวชสำอางค์) ของบริษัทและลูกค้า - วิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ - ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ...

Global Inspired Laboratory
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
24 มิ.ย. 62
5 . พนักงานผลิต
• ผลิตและบรรจุสินค้า • ดูแล ตรวจสอบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยในฝ่ายผลิต (5 ส.)

บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
6 . Shift Operator - Forming
1.ควบคุมกระบวนการขึ้นรูปแก้ว เปลี่ยนแม่พิมพ์ แก้ไขปัญหาการผลิตเบื้องต้น ทำรายงานหลังจบการผลิต 2.ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน 3.สื่อสารกับทีมงานภายใน และรายงานผ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการผลิตและบรรจุสินค้า ให้มีคุณภาพที่ดีตามที่ลูกค้าต้องการ 2.รับผิดชอบนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3.ติดตามและควบคุมดูแลงานฝ่ายผลิต 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนิน...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
24 มิ.ย. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
9 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 62
10 . พนักงานฝ่ายผลิต (ผู้พิการ)
1.ตรวจเช็คสินค้าและบรรจุชิ้นงานลงกล่องให้ถูกต้อง 2.ตรวจเช็ค Part ตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ประสานงานกับพนักงานคีย์ข้อมูลในการแจ้งจำนวนPartที่ตรวจเช็คได้ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบ...

Shibata Manufacturing Co., Ltd.
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และบวกเพิ่มตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
11 . Foreman
- ดูแลและควบคุมรายผลิตไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด - ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าของงานต่อหัวหน้างาน

บริษัท อาร์แอลซี รีไซคลิ่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000
24 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้างาน หล่อโลหะ (Die Casting)
- Setup เครื่องจักร แม่พิมพ์ - ดูแลรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์ - ควบคุมคุณภาพน้ำโลหะ - ตรวจสอบคุณภาพงานฉีด

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 13,000++ ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ควบคุมกระบวนการฝ่ายผลิต 2. ทำเอกสารฝ่ายผลิต

บริษัท เชาวน์รุ่งไทย มอเตอร์พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
14 . พนักงานฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ - ตรวจสอบเครื่องจักร - ดำเนินการผลิต - ควบคุมเครื่องจักร และปฏิกิริยาเคมี เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต

บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด / SIAM CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานขนส่ง - รับใบส่งมอบอาหารเข้าสต๊อคและใบสั่งถ่ายอาหารหรือใบร้องขออื่น ๆ และตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน - ตรวจสอบการจัดวางถุงอาหารบนพาลเลทว่าเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย - นำพาลเลทอาหารจัดส่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
16 . พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมในการผลิตอาหาร - ปรับและรักษา conditioner ของเครื่องจักร - เดินเครื่องจักรสายการผลิตอาหาร - เก็บตัวอย่างอาหารส่ง QC เพื่อตรวจสอบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
17 . พนักงานฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยช่าง
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+โอที
24 มิ.ย. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ โรงงานกระจกไทย(AGC) จ.สมุทรปราการ (ด่วนที่สุด!!)
- เข้าร่วมประชุม วางแผนการจัดการคนทั้งฝ่ายกระจกโฟลต, ฝ่ายกระจกแปรรูป และฝ่ายอื่นๆ - จัดกำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และแก้ไขปัญหาในกรณีที่กำลังคนไม่เพียงพอต่อการผลิต - ประสานงานกับผู้เก...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท/เดือน
24 มิ.ย. 62
19 . พนักงานฝ่ายผลิต
รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ แถว สำโรง บางปู และบางพลี สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - โบนัสปีละ 2 ครั...

บริษัท สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด (S.M.A.)
จำนวนมาก
เงินเดือน 325-330 บาท/วัน , รายเดือน
24 มิ.ย. 62
20 . Packaging Specialist/ Packaging Development/ Packaging Improvement
- Modify and improve existing component and finished good packaging.. - Complete all necessary purchasing paperwork required to buy and receive new returnable and expendable packaging. - Forecast pa...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 60K
24 มิ.ย. 62
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ