JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. วางแผนความต้องการวัตถุดิบ 2. วางแผน ควบคุม และติดตามแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ประมาณการณ์ และรายงานยอดการผลิตในแต่ละเดือน 4. ควบคุม/จัดทำ/จัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ของฝ่าย ...

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานธุรการแผนกวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานผลิต - จัดเก็บเวลามาตรฐานในการผลิต เพื่อใช้อ้างอิงการวางแผนการผลิต - แจกจ่ายเอกสารการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผลิต - รับผิดชอบในการควบคุมการผลิตให้...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62

Sumipex (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 62
4 . Planning officer ปฏิบัติงานที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- จัดทำแผนการผลิตและติดตามควบคุมให้สอดคล้องกับเป้าหมายความต้องการของลูกค้า - ดำเนินการเปิดใบสั่งผลิต ตามแผนการผลิตที่วางไว้ - จัดทำ Tag ติดม้วนงาน - ตรวจวัตุดิบและงานระหว่างผลิต จัดทำ Planning Chec...

บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
5 . Product PlanningUrgently Required !
- Market Survey and Research, customer interview, dealer visit, competitor new model evaluation - Proposing Product Planning, Summarize survey result and into documents - Designing Prototype model, ...

Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1.จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับด้านการผลิต 3.บันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
19 มิ.ย. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
19 มิ.ย. 62
9 . Production SupervisorUrgently Required !
- Responsible for the operating and control of manufacturing & packing operations. - Maintains agreed schedules and supervises the flow of materials. - Monitors process methods for manu...

บริษัท โรฮ่า ไดเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 มิ.ย. 62
10 . Production Planning Officer
1. วางแผนการผลิตชิ้นส่วนในการประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2. จัดทำแผนการผลิตและออกใบคำสั่งการผลิต 3. คำนวณและตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตแต่ละเดือนและสั่งซื้อ 4. ตั้งสูตรการผลิตและ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต งานฉีดพลาสติก และการใช้วัตถุดิบในโรงงาน - ตรวจสอบสินค้าใน stock ว่ามีพอหรือไม่ - แจ้งกำหนดการส่งของให้ฝ่ายขาย - ออก W/O ตาม Sales order - ออกใบ Part ตามจำนวนกล่องของสินค้าที่ผลิต ...

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ประมาณ 20,000 บาทหรือตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยการคำนวนจาก Forecast/PO ลูกค้า เปรียบเทียบกับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM) ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2. ติดตามการนำเข้าวัตถุดิบให้ได้ตามกำหนดเพื่อให้สอดคล้อง...

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต Key ข้อมูล อัพเดทแผนการผลิต ติดตามแผน งานจนถึงขั้นตอนการเข้า Store คำนวณแมท เปิด Production Order รวมถึงการทำในระบบ Sap - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ตรงตามกำหนดการ...

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
14 . พนักงานประสานงาน,วางแผน,โรงงาน
1.สรุปปงานระหว่างผลิต 2.จัดทำใบสั่งผลิต,ใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต และจัดทำไปจ้างผลิต 3.จัดทำบันทึกรายงานการผลิตประจำวัน 4.จัดทำรายงานควาวมเคลื่อนไหวการผลิต,ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเรื่องการผ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและธุรการ
1.รับผิดชอบในงานวางแผนตั้งแต่รับ Order เช็ควัสดุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2.วางแผนการผลิตจนถึงกระบวนการ การส่งสอบสินค้าให้ลูกค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เวก้าเนเจอรัล จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
18 มิ.ย. 62
16 . Product Control Staff
1.Product specification document - for both customer and production are up-dated. Arrange specification of product and packaging follow Customer requirements 2.Batch test: Co-operate with R&D, Produc...

Bangkok Ranch Public Co., Ltd.
เงินเดือน negotiable
18 มิ.ย. 62
17 . ธุรการหน่วยงานวางแผนผลิต
วันและเวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 7.00 – 16.00 (แต่ละเดือนมีวันหยุดในวันเสาร์ตามปฏิทินการทำงาน) - ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลด้านวัตถุดิบ - ติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบการเบิกวัตถุดิบ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกเตรียมกล่องและบรรจุภัณฑ์
1. วางแผน การจัดซื้อจัดหา กล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการใช้งาน 2. ควบคุม ดูแล การขึ้นรูป เตรียมกล่องบรรจุสินค้า ( แก้ว ) ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน 3. ควบคุม ดูแล เครื...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต
- จัดทำเอกสาร และประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการผลิต และการขายสินค้า - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายสินค้าระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข่้อง - จัดเอกสารเกี่ยวกับการเปิดใบสั่งการผลิต และงานอื่นๆที่เก...

กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
20 . Production Control Officer 1
1. รับคำสั้งซื้อจากลูกค้า 2. คำนวนกำลังการผลิต 3. ออกแผนคำสั้งซื้อให้ Supplier และควบคุมการจัดส่งชิ้นงาน 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ