JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Executive-R&DUrgently Required !
-Plan, design, and conduct research projects according to established scientific methods,principles and theories to fulfill customer requirement. -Generate new, products, components, equipment, syste...

McKey Food Services (Thailand) Ltd.
เงินเดือน n/a
17 ก.ค. 62
2 . นักเคมี (Chemist) สีงานไม้ หรืออื่นๆ
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเสนอขายแก่ลูกค้า ในกลุ่มสี Solvent Based / Water Based / UV 2. หากมีฐานลูกค้าเก่าจะได้รับคอมมิชชั่นตั้งแต่บาทแรก (ออกพบลูกค้า) 3. จัดทำเอกส...

บริษัท ไทยวาชิน จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 150,000
17 ก.ค. 62

บริษัท แอล แอล เอช การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
17 ก.ค. 62
4 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง [KM]
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง - พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น - นำเสนอเทรนด์สินค้าและพัฒนาสินค้าใหม่ที่ทันต่อตลาดและความต้องการของลูกค้า - จัดเ...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
17 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ LAB รับสมัครด่วน !
1.ปรับปรุงและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2.คำนวณสูตรวัตถุดิบ คุณสมบัติของเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและปรับปรุงวัตถุดิบ 3.รับผิดชอบโครงการใหม่ๆเกี่ยวกั...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 16,000 -18,000 บาท
16 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D Officer)
1.จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ( Resistor & Electronic Devices ) 2.วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 3.ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร ...

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
16 ก.ค. 62
7 . R&D OFFICER
1.ออกแบบและปรับปรุง สูตรยางคอมพาวด์ ตามที่ลูกค้ากำหนด 2.สามารถแก้ไข สถานการเบื้องต้นได้ กรณีที่สูตรผลิตมีปัญหา 3.สามารถทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของยางและวิเคราะห์ผลได้ 4.ออกแบบสูตรการผลิต ยางธรรมชาติแล...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
8 . นักเคมี (R&D)
-วิจัยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น -พัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค -ติดตามวางแผนงานในการทำงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้งานบรรลุ...

กลุ่มบริษัท ไอ. พี. (ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง และ ไอ.พี.เทรดดิ้ง)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
9 . RD Specialist
- To research and development of products to customer satisfaction. - Coordinator to department concern and etc. - To develop packaging materials , design and function of using with optimal manners ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiate
16 ก.ค. 62
10 . RD วิจัยและพัฒนา
- พัฒนาสินค้า - ดูแลควบคุมคุณภาพ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิคโคเคน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนารับสมัครด่วน !
- จัดทา WI ในการผลิตน้ำยา เคมี - Validation method ในการ ผลิตน้ำยาเคมี - ควบคุมการผลิตน้ำยาเคมี - คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตน้ำยาเคมี - ติดต่อประสานงานโครงการ กับหน่วยงานภาครัฐและ เอ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
15 ก.ค. 62
12 . ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ ( Innovation )
คิดสูตรและทดลอง เพื่อตั้งสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนำมาสู่สูตรตำรับรวมทั้งวิธีการผสม โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตก...

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและควบคุม ดูเเล การออกเอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม 2.ติดตามผลความคงตัว 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่กับลูกค้า

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
14 . พนักงานห้องทดลอง
- ปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า - บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
15 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำโรงงานเทพารักษ์
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัทฯให้ดีขึ้น 3.ทำตัวอย่างสำหรับทดลอง ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 4.จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อนำเสนอลูกค้า 5.ทดสอบคุณสมบัติของวัตถุ...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
15 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- วิจัย คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มจากผักและผลไม้ - ประสานงานฝ่ายผลิตในการพัฒนาจาก Lab scale เป็น pilot scale - ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ เพื่อจัดหาวัตถุดิบ - ปรับปรุง แก้ไขวัตถุดิ...

บริษัท โอชาฟูดแพ็ค จำกัด
15 ก.ค. 62
17 . R&D รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ และพัฒนาผลิตใหม่ๆ - หาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ - ร่วมวางแผน และกำหนดมาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอนร่วมจัดทำคู่มือ มาตรฐานสินค้า...

Pet Treats Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D )รับสมัครด่วน !
1.คำนวณสูตรผลิตภัณฑ์ให้พอเหมาะกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 3.บันทึกรายละเอียดในการทดลอง 4.ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่หลังปฏิบัติงาน 5.บันทึกและตรวจสอบเอกสารในระบบต...

บริษัท ดูฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. หาข้อมูลปุ๋ยคู่แข่ง และนำเสนอสูตรใหม่ ๆ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์กับพนักงานขาย 4. สามารถวิ...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ R&D
- ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ - พัฒนาผผลิตภัณฑ์ใหม่ - คำนวณต้นทุนสินค้า - ลดต้นทุนสินค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ค. 62
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ