JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าตลาด - ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร,ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ - ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณส...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี
1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่ 4. ตรวจวิเคราะห์ ยา stability 5. คว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
3 . นักวิทยาศาสตร์ QC / QA (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.นำระบบประกันคุณภาพมาปรับใช้ให้สอดคล้องตามมาตราฐาน 2.กำหนดแผนและกำหนดการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นตามระยะเวลาทีกำหนดในมาตราฐานวิธีปฏิบัติงาน และข้อกฏหมาย ทั้งนี้ควรมีการติดต...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
จำนวนมาก
15 มิ.ย. 62
4 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสมุนไพรในหมวดยาแผนโบราณ,อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตวางไว้ 3. ตรวจสอบบันทึกต่างๆ ของแผนก 4. ควบ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
5 . นักเคมี LABUrgently Required !
1.ควบคุมการทำงานของห้องปฏิบัติการ 2.ทดสอบสินค้าหรือตัวอย่างที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดและเตรียมรายงานแสดงผลการทดสอบ 3.เตรียมเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ 4.เตรียมส่วนผสมของสารเคมีชนิดต่า...

Rawlplug-TMAX Corporation Limited
เงินเดือน 25,000 -40,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
15 มิ.ย. 62
6 . วิทยาศาสตร์เคมี
- วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยา - วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ - จัดทำเอกสารแผนกควบคุมคุณภาพ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยน เเล็บบอราตอรี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000 - 18,000
15 มิ.ย. 62
7 . Product Document Control Officerรับสมัครด่วน !
Responsibilities •Ensure to chase up the required documents for Hazardous Substance type verification • Prepare paperwork for hazardous substance registration, license of import, export and storage ...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
14 มิ.ย. 62
8 . นักเคมี
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ COMPOUND
-ทดลอง COMPOUND -พัฒนา แก้ไขปัญหา ทดลองวัตถุดิบ

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสารเคมี
- ศึกษาข้อกำหนดด้านสารเคมีของลูกค้า - รวบรวมผลการตรวจสอบสารเคมีอันตรายที่อยู่ในวัตถุดิบและชิ้นส่วน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดลูกค้า - จัดเก็บ ควบคุม รวบรวมผลการตรวจสอบฯ ประสานงานและปรับปรุงข้อม...

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000.-
13 มิ.ย. 62
12 . นักเคมีวิเคราะห์ (วิเคราะห์สารโดยการใช้เครื่อง Gas Chromatography-MS)Urgently Required !
วิเคราะห์ผล/สารโดยการใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC analyst): GC-MS

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
13 มิ.ย. 62
13 . นักเคมี - วิเคราะห์ , นักเคมี - เทคนิค รับสมัครด่วน !
1.ปรับปรุงและพัฒนาสูตรแก้วให้มีประสิทธิภาพ ,พัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แก้ว 2.คำนวณสูตรวัตถุดิบ คุณสมบัติของแก้วและปรับสูตรวัตถุดิบ 3.รับผิดชอบโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับวัตถุดิบผลิตแก้ว 4.สนับสนุนงานวิจั...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วางแผนและวิเคราะห์ตลาด 2. หาข้อมูลด้านตลาดและลูกค้าเพื่อขยายตลาด 3. เสนอแนวทางในพัฒนาตลาดและการขยายกลุ่มสินค้า 4. รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารทางด้านตลาด 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรม วินิเทค จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
12 มิ.ย. 62
15 . Chemist
Job Scope :Responsibilities - To check the chemical compliance to Thai & international laws & regulations - To prepare chemical database system in company - To update the chemical concerned law...

บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด / SIAM CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
12 มิ.ย. 62
16 . พนักงาน R & D Staff
- ทดลองและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - ทดสอบคุณสมบัติแผ่นอะคริลิก - ดูแลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับมาตราฐาน ISO - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Sumipex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน xxxxx
11 มิ.ย. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ