JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Mechanical Engineer (Factory Automation Machine Manufacture)[T01248]
- Design machine mechanic and system flow follow customer requirement for new machine, And machine improvement project.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate (Depend on Experience)
26 มิ.ย. 62
2 . Design Engineer (Automotive) [T01117]
- Support and coordinate engineer job in order to complete vehicle project - Utilize CAD program 3D and 2D (CATIA or related program) to design vehicle parts and visualize vehicle projects - Study a...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 to 32,000THB (depend on experience)
26 มิ.ย. 62
3 . New Project Engineer (ด่วน)
New Project Engineer ความรับผิดชอบการติดตามประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง PACKAGE, ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยจับยึด, ปรับป...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
26 มิ.ย. 62
4 . Facility & Maintenance Managerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบริหาร และควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่ของบริษัท ครอบคลุมการตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและทำความเย็น ระบบสื่อสาร ระบบน้ำประปา ระบบน้ำดื่ม ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกั...

Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.
26 มิ.ย. 62
5 . ช่างทำแม่พิมพ์
- สามารถควบคุมใช้เครื่อง CNC และซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้ดี - สามารถใช้โปรแกรม Autocad เขียนแบบแม่พิมพ์ได้ - สามารถใช้โปรแกรม Rhino หรือ Soid work สั่งเครื่อง CNC ทำแม่พิมพ์ได้ - มีประสบการณ์การสร้างแม...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
26 มิ.ย. 62
6 . Process Improvement Engineer -Mechanic
Responsibility: - Conducting production process review at to verify the processes is adhering to the control plan. - Implement problem solving process to eliminate root cause of nonconforming parts/...

GPV Asia ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
26 มิ.ย. 62
7 . Tooling Engineer
Responsibility : - Developing tooling for new projects with suppliers and/or customer. - Maintaining all company tooling in good condition, Log book for historical of tooling. - Managing all tr...

GPV Asia ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล
-อ่านแบบและเขียนแบบเครื่องจักร -เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร -ซ่อม, สร้างและพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องจักร -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอก -จัดเตรียม จัดทำคู่มือ เอกสาร มาตรฐาน งบประมาณเ...

บริษัท ไทย แก๊ส ไซลินเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftsman)
- ออกแบบ และ เขียนแบบ ชิ้นงาน เพื่อสั่งผลิต วางแผนการผลิต Conveyors และ Parts Packaging Machines ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะโรงงานด้านสุราและเบียร์ - ส่งแบบผลิตตามแผนลำดับขั้น...

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์+รายได้อื่นๆ (OT+เบี๊ยเลี้ยง+Incentive+อื่นๆ)
26 มิ.ย. 62
10 . วิศวเครื่องกล (แผนกความปลอดภัย)
- ร่วมวางแผน ส่งเสริม และสนับสนุน งานด้าน Operation และกิจกรรมความปลอดภัย - วิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน - ประชุมและติดตามผลการทำงานของพนักงาน - รายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป...

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD
26 มิ.ย. 62
11 . Mechanical Engineer
- จัดเตรียมข้อมูลทางวิศวกรรม - ตรวจสอบยืนยันข้อมูลทางวิศวกรรมก่อนสั่งซื้อเครื่องมือ / อุปกรณ์ - จัดเตรียม Key Plan, Plot Plan, Layout - จัดเตรียม Loading Data

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
12 . Site Engineer
-ประสานงานโครงการ -ดูการก่อสร้าง ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล
1) วางแผนงานซ่อมบำรุงโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ 2) วางแผนการจัดทำอะไหล่ 3) วิเคราะห์งานซ่อมและสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ 4) ประเมินผลการซ่อมบำรุ...

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุม ดูแลงานประกอบติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในเรือ - ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
15 . Design Engineer (SOLID WORK)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมต้นทุน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - วางแผนงานและควบคุม Project

บริษัท เอ็นไอดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรเครื่องกล / Mechanical Engineer
1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 3. เขียน AutoCAD ได้ 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 5. ตรวจ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
17 . วิศวกร (วางแผนแม่พิมพ์พลาสติก)
ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหา งานในส่วนวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนงานพลาสติกทั้งหมด

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
18 . Metallurgical Engineer
1. ตรวจสอบหา Defect ในงานทดสอบการกัดกร่อยโดยใช้เทคนิค Ultrasonic Testing (Immersion) 2. ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของโลหะโดยใช้เทคนิค Spectroscopy 3. ตรวจสอบชิ้นงานทดสอบการกัดกร่อนโดยใช้วิธี VT,MT 4. ท...

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
25 มิ.ย. 62
19 . R&D Engineer Supervisor - PSPTTH (Phuchaosamingphai, Samutprakarn)Urgently Required !
- New product design and development. - 2D&3D CAD drawing. - Control and support r&D Engineer. - Control development schedule.

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
25 มิ.ย. 62
20 . Maintenance Engineer Asst.Supervisor/Supervisor (PECTH - Samrong, Samutprakarn)Urgently Required !
- Preventive maintenance planning and follow up as planed. - Spare part management that support PM activity and machine improvement, Kizen. - Control and supervise subordinate and report to manager....

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
25 มิ.ย. 62
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ