JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและควบคุมการบริหารงบประมาณของโครงการ 2.ดูแลและมอบหมายงานให้พนักงานในสังกัด 3.ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาการจ้างโครงการ 4.ทบทวนตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานหลัก งานย่อย แผนประจำเดือนของผู้รั...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 45,000-70,000ขึ้นไป
19 ส.ค. 62
2 . Site Engineer ดูแลงานสถาปัตย์ (สัญญาจ้าง 2 ปี )
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ และตรวจสอบหน้างานให้ได้ตามแบบงาน - ดูแล, ควบคุม แผนงานการก่อสร้าง, ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด - จัดทำข้อกำหนด นำเสนอ รายงานการจัดจ้างทุกรายการที่จำเป...

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . วิศวโยธา (มีใบอนุญาติ ภาคี)
เขียนแบบ/ เซ็นต์แบบ /งาน Drawing / Autocad / ออกแบบวิศวกรรม - ดูแลแก้ไข หน้างานระหว่างก่อสร้าง ( บางครั้งคราว ) - อื่นๆ ตามที่ทางบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัท มิลเลนเนียม คิวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามสมควรกับความรู้ความสามารถ
19 ส.ค. 62
4 . Site Engineer (Civil) / Site Engineer (Interior)
* Site Engineer (civil) * - ควบคุมและรับผิดชอบการก่อสร้างตามพื้นที่หน้างานที่ได้รับมอบหมาย * Site Engineer (Interior) * - ควบคุมและรับผิดชอบการก่อสร้างตามพื้นที่หน้างานที่ได้รับมอบหมา...

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่โยธา
- วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบริษัท - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของงานวิศวกรรม - ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับเห...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
6 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ส.ค. 62
7 . วิศวกรโยธา
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
17 ส.ค. 62
8 . โฟร์แมน/วิศวกรภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.วางแผน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามไซด์งาน 2.ควบคุมทีมงาน และผู้รับเหมาช่วงในการปฎิบัติงานก่อสร้างตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานงานและจัดสรรงานให้ทีมงาน และการทำงานของผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้ด...

บริษัท เจพี โฮม เอกเซลเลนซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
9 . ผู้ควบคุมงานโครงการ รับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุมการติดตั้งงานตามโครงการต่างๆ จัดทำรายงานความคืบหน้าและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
17 ส.ค. 62
10 . วิศวกร (ประจำโครงการ @บางนา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
11 . วิศวกรโครงการ ( Site Engineer )
1.ควบคุมความก้าวหน้าโครงการให้เป็นไปตามที่ PM กำหนดไว้ในแผนงานหลักและแผนงานย่อย 2.จัดทำรายงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการทุกสัปดาห์ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 4.กำหนดความต้องกา...

บริษัท แอปเปิล เอ็กเปอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
17 ส.ค. 62
12 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
1.ดูแล และตรวจสอบโครงการบ้านที่รับผิดชอบ โดยวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 2.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.บริหาร ควบคุม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
17 ส.ค. 62
13 . Site Engineer
1.ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในไซต์งาน ให้เป็นไปตามแบบ และแผนงาน 2.ทำเอกสาร สรุป และบันทึกรายงานประจำวัน

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
17 ส.ค. 62
14 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม และดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมทั้งประสาน...

บริษัท ก้าวพีเค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
15 . วิศวกรประมาณราคา (งานโครงการ 2 ปี)รับสมัครด่วน !
- คำนวณปริมาณ และ ตีราคางานแก้ เพิ่ม ลด - อ่านและเขียนแบบงานวิศวกรรม งานก่อสร้างทั้งระบบได้อย่างดี - ประสานงานภาคสนามและงานในสำนักงานก่อสร้างได้ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
16 . Supervisor รับสมัครด่วน !
1.ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางด้านตกแต่งภายใน (Interior) 2.อ่านแบบก่อสร้างและตกแต่งภายใน 3.รับผิดชอบในงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย 4.ดูและควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 5.ควบคุมงานให้ได้ภายในระยะเวลา...

บริษัท แกรนด์เวิร์ค อินทีเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด
15 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
16 ส.ค. 62
17 . วิศวกรโยธา
Design, plan, organize, control project. Check Consultation on building construction, extension work or structure with screw drivers for foundations. Existing Structural analysis including soil mecha...

กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
18 . Civil Engineer
- Estimation - Develop and verify MTD.S - Study and interpret engineering drawing / technical spec - carry out other duties assigned by Engineering Manager

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 62
19 . วิศวกร
1.มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 2.สามารถประมาณราคา หรือ เขียนแบบ AutoCADได้ 3.มีความเข้าใจในงานก่อสร้าง 4.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 5.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน และยอดโอนตามเป้...

บริษัท เทียนหยวน ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-45,000
16 ส.ค. 62
20 . วิศวกรโยธา ( Site Engineer) ด่วนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดประกอบแบบ - จัดทำ Shop Drawing - ตรวจสอบและอนุมัติการขอใช้วัสดุต่างๆ ของผู้รับเหมา - จัดทำประมาณการต่างๆ - ถอด BOQ ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ - ติดต่อประสา...

บริษัท บิ๊กพาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ