JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรบริหารโครงการ
-บริหารงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด -บริหารควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย -บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการให้อยู่ในงบประมาณ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . Sales Engineer (Electronics Device Manufacture) [T01188]
- To achieve the sales budget(sales amount & profit) - Operation related Purchase Order receiving from Customer - Handling Customer Claim - To do quotation work from sourcing until propose to custo...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000THB -33,000THB (Depend on Experience)
27 มิ.ย. 62
3 . R&D Engineer (Electrical Parts (PCBA))[T0843]
- Mechanical design using 3D program such as Solid work. - Design Analog circuit and Power Electronics. - Design and operate Microcontroller. - Design mainboard using Altium Designer program - Des...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 4,000THB to 35,000THB (depend on experience)
27 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลระบบไปไฟฟ้าเครื่องจักร ในโรงงาน

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
5 . SMT engineer
1)Debugging, maintaining the equipment/machines in SMT workshop; 2)Programming, Process planning & optimizing for chip mounter; 3)Solve issues that happens during production 4)Operators trai...

BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
27 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรและหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1.เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น วิธีการและบุคลากร เพื่อการดูแลรักษาให้เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิตสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยไม่ส่งผลกระท...

บริษัท คิวแฟค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้า
- Wiring สายไฟในตู้ควบคุมเครื่องจักร - เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมเครื่องจักร - ติดตั้งเครื่องจักร แล Service ที่บริษัทลูกค้า

บริษัท คุโรอิซึ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
8 . Factory Engineer
- New Model Project Control. - Manufacturing process design for new model. - Countermeasure and Improvement for solving quality problem. - Communication with customer domestic and oversea. - Coope...

บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า
1. นำทีมงานบริการเข้าดำเนินงานบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก 2. ควบคุมและดูแลงานด้านบริการแก่ลูกค้าให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 3. จัดเตรียมทีมงานในการบริการ บำรุงรักษา งานจัดส่งหม...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน 18,000
27 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ออกแบบระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า 2.ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 3.เขียนและปรับปรุงโปรแกรม PLC 4.สามารถแก้ปัญหาด้าน PLC, Controller ได้ 5.ติดตั้งระบบอัตโนมัติ และมีความเข้าใจการทำงานของอุตสาหกรร...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
11 . Automation Engineer/Electrical Design Engineerรับสมัครด่วน !
- Drawing / design circuits using Auto-Cad and calculate the size of electric device specification - Skilled in the use of Solid work or Auto Cad. - Program PLC can write as well as...

K-Zetta Co.,Ltd.
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
27 มิ.ย. 62
12 . Electrical Engineer - วิศวกรไฟฟ้า
- Control, inspect and maintain electrical system and electrical control in manufacture processes - Troubleshooting and on Provide engineering support to maintain electrical system, electronic equipm...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Engineer New Model)
Responsible for New Model Development and Quality Improvement. Project leader of APQP Team. Productivity improvement and root cause analysis with take countermeasure in case of quality issues. Set up ...

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นกับประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
14 . Engineer Asst.Supervisor/Supervisor (Products Design) – PESESTH (Bangbor SamutprUrgently Required !
Job description: - New product development control. - Drawing making. - Technical document. - Technical Regulation Control.

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
15 . วิศวกร Control,ทำโปรแกรม PLC
1. ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนแบบไฟฟ้า 2. ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และใช้ PLC ในการควบคุม 3. ควบคุมโครงการตามแผนการผลิต 4. ควบคุมและสือสารกับลูกทีม ในการทำงาน

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรไฟฟ้า & วิศวกรเครื่องกล ไซท์งานบางปู (สัญญาจ้าง 12 เดือน)
ออกแบบและเขียนแบบ รวมถึงควบคุมหน้างานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งไอน้ำโรงไฟฟ้าบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน * สัญญาจ้าง 12 เดือน ...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรหน่วยงาน/ วิศวกรปฏิบัติการ
- ตรวจสอบวางแผนการทำงานของงานระบบวิศวกรรมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ควบคุมการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุ...

บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกับบริษัท
27 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรไฟฟ้า(หยุดเสาร์,อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและถอดแบบงานระบบไฟฟ้าของห้องคลีนรูม,ระบบประกอบอาคาร ,ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ทำBOQ งานระบไฟฟ้า 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธันเดอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า
1. ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าจากกระบวนการผลิต 2. ควบคุมดูแลเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด การตรวจสอบคุณภาพหม้อแปลง และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจากกระบวนการผลิต 3. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัดให้พร้อมใช้งาน 4....

บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
20 . Design Engineer (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)
- ตรวจสอบงาน Sample, งานแก้ไข - ตรวจสอบความถูกต้องในการ DRC, DFMและผลิต Artwork ให้ถูกต้อง - Modify PCB และCNC Program ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า และมี Productivity - Support tooling ต่างๆ ท...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ