JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
19 ก.ค. 62
2 . Production Planner Supervisor
1.วางแผนและปรับตารางการผลิตของแต่ละกระบวนการ 2.วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนกำลังการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.สรุปข้อมูลการผลิต การใช้วัตุดิบจริง และประเมิณผลการผลิตประจำวัน ประจำเดือน เพื่อพิจารณาหาแนว...

บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
19 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ