JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูฝึกสอนขับขี่รถจักรยานยนต์Urgently Required !
• ดูแลและจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การเรียการสอน ตามหลักสูตร การขับขี่ ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร หรือคู่มืออย่างเคร่งครัดและครบถ้วน • มีส่วนร่วมในกา...

Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กฯ
- ติดตาม กำกับดูแลงานการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมถึงการมีงานทำของเด็กและเยาวชน - ศึกษาพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก/เยาวชน - แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ - ให...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ