JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
17 ส.ค. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
ดูแลงานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรองรับในการจัดทำระบบ OHSAS 18001

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รับผิดชอบการฝึกอบรม ฝึกสอน และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก ภายใน และหน่วยงานราชการ - จัดทำเอกสารด้านควา...

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. วิเคราะห์ความปลอดภัย จัดทำแผน กำหนดนโยบาย มาตการในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 2. ดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ทำแผนร่วมซ้อมฉุกเฉินเกี่ยวกับบความปลอดภัย 4. อบรมให้ความรู้เรืืองความปลอ...

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
1.ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ผลักดัน ควบคุม ปรับปรุง คงรักษาไว้ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบในระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 3.ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห...

Toyobo Saha Safety Weave
เงินเดือน 17,000 - 23,000 บาท
17 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจวัดและวิเคราะห์ความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง ความร้อน 2.ตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน 3.ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น(เครน)ตามขนาดพิกัด 4.ตรวจ...

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงาน แผนโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 2.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.จัดทำเอกสารและร...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
16 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
• จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์การปฏิบัติงานขนส่งเพื่อประเมินความเสี่ยงและเส้นทางการขนส่ง • จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง • จัดอบรบให้คว...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
10 . EHS Assistant Manager / Manager
1.ควบคุมกำกับ ดูแล และปรับปรุงงานด้าน Environment , Health , Safety (EHS) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 2.จัดทำ/ ตรวจสอบเอกสารที่ต้องยื่นต่อราชการหรือหน่วยงานภายนอก 3.ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการไ...

บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ส.ค. 62
11 . Executive - Safety
- Update safety law and report to top executive with execution plan in aligning with the law. - Develops and maintains environmental, health and safety policies and program in compliance with all cur...

McKey Food Services (Thailand) Ltd.
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำโรงงานบางเสาธง
- จัดทำแผนโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ - ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน - ดำเนิ...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
13 . จป.วิชาชีพ
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือห...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ จป. เทคนิค/เทคนิคชั้นสูง
1. บริหารทีม Safety ให้เป็นไปตาม กฎหมายและพรบ.ความปลอดภัย 2. เดินทางไปตรวจที่ไซด์งาน 3. งานโปรเจคความปลอดภัยของไซต์งานและอุปกรณ์ความปลอดภัย 4. ร่วมสอบสวนอุบัติเหตุ 5. งานโปรเจคอื่นๆที่รับมอบหมาย

บริษัท ซี.ซี.บี. อีเล็คทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ (Safety Officer)
• สำรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและอันตรายพร้อมทั้งหามาตรการในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย • สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน การเจ็บป่วยและโรคจากการทำง...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
-วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงาน -ดูแลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย -จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้าน...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพfor M-Senko(โรงงานบางนาตราด กม.21 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด - งานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อ สัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 ส.ค. 62

บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
19 . จป.วิชาชีพ
- ปฎิบัติงานตามหน้าที่ของ Safety-รู้ระบบ ISO และแบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม-อื่นๆตามที่ได้รับหมอบมาย - ควบคุมดูแลกิจกรรมในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท บี แอนด์ บี สตรอว์ แพค จำกัด / B and B Strawpack Co., LTD
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
ควบคุม ดูแล และประสานงานกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ