JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรักษาความปลอดภัย
- ดูแลและตรวจตราบริเวณภายในและภายนอกโรงงาน - ตรวจตราการเข้า - ออก ของบุคคล, รถยนต์หรือรถบรรทุกส่งของที่เข้ามาภายในบริเวณโรงงาน และจัดทำรายงานส่งฝ่ายบุคคล - สังเกตุพฤติกรรมของพนักงานที่บกพร่องต่อหน้า...

Potential Enterprise Co., Ltd. / Potential Smarttop Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
2 . จนท.รักษาความปลอด( รปภ.) , พนง.รักษาความสะอาด ( แม่บ้าน )
จนท.รักษาความปลอด( รปภ.) -ตรวจสอบบุคคลคนภายในที่เข้ามาติดต่องาน -ให้บริการจราจร รถเข้า-ออก และ จอดรถ -ดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง -ป้องกันและป้องปรามเหตุการณ์หรือผลเสียที่จะเกิดกับผู้ว่าจ้าง พนง.ร...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บิ๊กโฟร์ จำกัด
จำนวนไม่จำกัด
เงินเดือน รายได้วันละ 488-550 บาท
17 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)รับสมัครด่วน !
- ตรวจตราทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และดูแลระวังรักษาทรัพย์สินและอาคาร ที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตรายและสูญหายหรือเสียหาย - รายงานเหตุการณ์ประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา - ตรวจตราบุคคลที่เข้า -...

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปรากร)
1.ควบคุมดูแลระบบ CCTV เพื่อคอยสังเกตเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแจ้งให้หัวหน้าหน่วย และ รปภ.จุดต่าง ๆ ทราบเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้น เพื่อรีบดำเนินการแก้ไขทันที 2.ประสานงา...

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประการณ์
17 ก.ย. 62
5 . พนักงานศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิดกลาง
1. ตรวจสอบกล้องวงจรปิดผ่านจอภาพ ภายในศูนย์ควบคุมกลาง ทำบันทึกเหตุการณ์ และรายงาน 2. รับเป็นพนักงานประจำรายเดือน มีสิทธิ สวัสดิการ ครบ (มีปรับเงินเดือนประจำปี) 3. ทำงานเป็นกะ กะเช้า(07.45-16.00) กะบ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย เป๊กโก้ 007 จำกัด
เงินเดือน 9,750-13,000
17 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1)ดูแลและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของบริษัท 2)ตรวจสอบบุคคลและรถยนต์หรือพาหนะที่เข้า-ออกภายในบริษัท 3)รักษาความสงบเรียบร้อยและตักเตือนผู้เช่าหากระเมิดกฏระเบียบ 4)ตรวจสอบการขนย้ายสินค้าของลูกค้าออ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
7 . สายตรวจ/ฝ่ายปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลพนักงานรปภ. ตามหน่วยงาน

บริษัท รักษาความปลอดภัย เบส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,500 - 25,000 บาท
17 ก.ย. 62
8 . พนักงานรักษาความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสีย
หน้าที่หลัก 1.ดูแลความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ตลอดจนมิตรร่วมธุรกิจ ลูกค้าและประชาชนทุกคนที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์ และของธุรกิจต่างๆ ขององค์กร 2.บริหารระบบการรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการป้องปร...

บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
16 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหา
- ทำหน้าที่สรรหาพนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอเอสเอส จำกัด
เงินเดือน 20,000
16 ก.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ