JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
27 มิ.ย. 62
2 . Medical Sourcing Officer
1.ดูแลเรื่องการจัดประมูลยาและเวชภัณฑ์ประจำปีของโรงพยาบาล 2.คัดเลือก สรรหา และประเมินผู้ขายด้านยาและเวชภัณฑ์ 3.ปรับปรุง พัฒนาช่องทางในการหาแหล่งผู้ขายด้านยาและเวชภัณฑ์ใหม่ 4.Update ข้อมูลผู้ขายและข้...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มิ.ย. 62
3 . เภสัชกร
1.งานเภสัชกรรมการบริบาล -จ่ายยาผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามคำสั่งแพทย์ -ให้คำแนะนำการใช้ยา รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพ้ยาและความคลาดเคลื่อนทางยา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.ส่ง...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 มิ.ย. 62
4 . Production Pharmacist
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบควบคุม และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคให้มีคว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Positions
เงินเดือน Negotiable
27 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-Sterile Ceph(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิตยา Sterile Ceph ให้เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระบบ GMP และระบบคุณภาพอื่นๆ 2.วางแผนงานผลิต ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และประสานงานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
6 . เภสัชกร R&D(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
26 มิ.ย. 62
8 . เภสัชกร
1. วางแผนการผลิต 2. จัดเตรียมเอกสารการผลิตในแต่ละครั้ง 3. ควบคุมการผลิต , ควบคุมจัดการวัตถุดิบ 4. อนุมัติการเบิกวัตถุดิบ 5. ควบคุมการผลิตให้ถูกต้องตามขั้นตอน 6. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานสอดคล้อ...

บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
21 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ