JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
ทำหน้าที่เป็นวิศวกรประจำสำนักงาน รายละเอียดดังนี้ 1.จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ 2.ตรวจสอบและสรุปราคางานโครงการหรืองานเพิ่ม-ลด 3.จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน และขออนุมัติวัส...

บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . วิศวกรประเมินราคา (QS)
1) ถอดแบบคิดปริมาณ 2) ติดต่อ/ทำสัญญา/ตรวจสอบ ทำ Payment

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . วิศวกรประเมินราคา (Costing Estimate)
- ประมาณราคาเรือสร้างใหม่รวมถึงเรือซ่อม - สร้่างฐานข้อมูลด้านราคาและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างเรือและซ่อมเรือ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ - ประสานงานกับ Supplier และผู้รับเหมาภายนอกเพื่อจ...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ