JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศกรโยธา (Civil Engineer)
1. ออกแบบโครงสร้าง 2. คำนวณงานโครงสร้าง 3. จัดทำวัสดุ BOQ 4. ควบคุมงานโปรเจ็คก่อสร้างอาคารใหม่

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
3 . Purchasing Engineer (Auto Parking)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ ด้านระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / โครงสร้าง - จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) - ติดตามการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
18 ก.ค. 62
4 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร ประชาอุทิศ / อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
5 . Civil Engineer
- Estimation - Develop and verify MTD.S - Study and interpret engineering drawing / technical spec - carry out other duties assigned by Engineering Manager

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 62
6 . วิศวกรโยธา (Civil Engineering)
- วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบริษัท - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของงานวิศวกรรม - ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับเห...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
7 . วิศวกรโยธา
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
18 ก.ค. 62
8 . วิศวกรการตลาด (มีใบประกอบวิชาชีพ กว.)
- ติดตามข้อมูล ข่าวสารงานประมูล - จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification) และเอกสารประมูลงาน - จัดทำ และนำเสนอข้อมูล/ผลงานของบริษัทกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภา...

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
9 . Site Engineer/Foreman
- ควบคุมบริหารงานการก่อสร้างบ้านแฝด อาคารพานิชย์ - ตรวจสอบการเบิกงวดงาน - สรรหาผู้รับเหมา - ถอดแบบก่อสร้างและBOQ - อื่นๆในส่วนงานก่อสร้าง

บริษัท เปรมสิตา จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
10 . วิศวกรโยธา (สมุทรปราการ)
ออกแบบ / เขียนแบบงานโครงสร้าง

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 ก.ค. 62
11 . วิศวกรโยธา
Design, plan, organize, control project. Check Consultation on building construction, extension work or structure with screw drivers for foundations. Existing Structural analysis including soil mecha...

กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและควบคุมการบริหารงบประมาณของโครงการ 2.ดูแลและมอบหมายงานให้พนักงานในสังกัด 3.ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาการจ้างโครงการ 4.ทบทวนตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานหลัก งานย่อย แผนประจำเดือนของผู้รั...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 45,000-70,000ขึ้นไป
18 ก.ค. 62
13 . Site Engineer (สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า - เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้ งาน - ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจา...

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง+ค่าประสบการณ์
18 ก.ค. 62
14 . Site Manager - PU90
1. วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ และติดตามการทำ...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000
18 ก.ค. 62
15 . วิศวกรโครงการ
1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานตามมาตรฐานวิศวกรรม 2.เขียนแบบงานโครงการ 3.จัดทำโครงการ,วางแผนงาน,BOQ เพื่อขออนุมัติโครงการ 4.ประสานงานและควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
16 . วิศวกรโครงการ (Site Engineer)
- ประมาณการต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบปริมาณงาน ถอดแบบ จัดหาและสอบราคาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดตาม ตรวจสอบความถืบหน้าผลงาน ปริมาณและคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนด - คำนวณปริมาณง...

บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด
17 ก.ค. 62
17 . Site Engineer ( Contract 1-2 ปี )
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ และตรวจสอบหน้างานให้ได้ตามแบบงาน - ดูแล, ควบคุม แผนงานการก่อสร้าง, ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด - จัดทำข้อกำหนด นำเสนอ รายงานการจัดจ้างทุกรายการที่จำเป...

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
18 . Site Engineer
1.ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในไซต์งาน ให้เป็นไปตามแบบ และแผนงาน 2.ทำเอกสาร สรุป และบันทึกรายงานประจำวัน

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
17 ก.ค. 62
19 . วิศวกรโครงสร้าง
- พบลูกค้าเพื่อคุยรายละเอียดงานและออกสำรวจหน้างาน - ออกแบบเขียนแบบโครงร้าง คำนวนงานโครงสร้าง - ประมาณราคางานก่อสร้าง - ควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายบริษัท

TEE CREATIVE ENGINEERING CO.,LTD.
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ก.ค. 62
20 . วิศวกร / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน้างาน เกี่ยวกับแผนการทำงาน ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานพร้อมส...

บริษัท ประตูไชโย สตีล แอนด์สเตนเลส จำกัด
เงินเดือน 20,000.-บาท/เดือน
17 ก.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ