JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน / Supervisorรับสมัครด่วน !
ตำแน่ง โฟร์แมน 1. ควบคุมงานติดตั้ง 2. งานเอกสาร 3. การประสานงาน 4. ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตำแหน่ง Supervisor 1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานติดตั้ง 2. การประสานงาน 3. ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่โฟร์แมน / วิศวกรสนาม สำนักงานแพรกษา รับสมัครด่วน !
1.เข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อตรวจสอบ จดบันทึกรายละเอียดเพื่อนำข้อมูลกลับมาให้ฝ่ายจัดทำแบบ 2.อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานกับลูกค้าและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครง...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
24 ส.ค. 62
3 . โฟร์แมนงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- คุมงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร (ทาวน์เฮ้าส์)

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
4 . โฟร์แมน (ไซต์งาน บางปู จ.สมุทรปราการ)
• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่...

Karnkanok Property Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
5 . โฟร์แมน
ควบคุมงานติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
23 ส.ค. 62
6 . โฟร์แมนควบคุมการก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานสถาปัตย์ และตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ 2.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงานใหญ่ 3.ควบคุมดูแลรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร 4.รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
23 ส.ค. 62
7 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา วางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ...

บริษัท อินดิเรีย จำกัด
เงินเดือน 13,500 บาทขึ้นไป
23 ส.ค. 62
8 . Foreman (ประจำโครงการ @บางนา)รับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
9 . โฟร์แมนควบคุมงานUrgently Required !
1.ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงตกแต่ง , สำรวจและประเมินราคางานติดตั้ง 2.ควบคุมหน้างานเป็นไปตามแบบ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3.ประสานงานกับลูกค้า , ทีมช่างผู้รับเหมา 4.ควบคุมงานคุณภาพ,ค่าใช้จ่าย,เวลาในการต...

บริษัท วิสแพค จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป + พิจารณาตามประสบการณ์ + ค่าอื่นๆ เช่น OT, incentive เป็นต้น
23 ส.ค. 62
10 . Home Care Service Foreman (ประจำโครงการโซนสมุทรปราการ)
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน - ควบคุมงานซ่อมให้เป็นไปตามงบประมาณ - วางแผนงานซ่อมโครงการที่รับผิดชอบ รวมทั้งกำลังพลทั้งช่างและผู้รับเหมาให้สัมพันธ์กับภาระงาน - ประสานงาน...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
11 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
สำรวจ ควบคุมหน้างาน และ คนงาน

บริษัท แมทท์ เคมมี่ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 ส.ค. 62

FURNITECH INTERNATIONAL CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
13 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -ติดต่อประสานกับกับบุคคลภายใน และภายนอกบริษัท

บริษัทยูทิลิตี้ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
14 . Foreman ควบคุมงานระบบปรับอากาศ,ไฟฟ้า
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป...

บริษัท สิริ 28 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
15 . Site supervisor
1.ควบคุมงานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป 2.ประสานงานกับผู้จัดการโรงงานและ site งาน 3.ตรวจสอบงานของผู้รับเหมาก่อนส่งมอบงาน 4.จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งมอบงานให้กับโครงการ

Lucky Building System Co., Ltd.
เงินเดือน เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
16 . Foreman
- ถอดแบบสั่งของ - จัดทำรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรุปตรวจสอบรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งให้ผู้จัดการโครงการ - ดูแลการประกอบและติดตั้งชิ้นงานให้เป็นไปตาม specification และเป็นไปต...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 62

บริษัท แม็กเทค ดอส์ จำกัด
เงินเดือน ทุกๆตำแหน่งอัตราเงินเดือนค่าจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
19 ส.ค. 62
18 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
ควบคุมการก่อสร้างหน้างาน ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้หน้างาน ดูแลคุมงานทั้งหมดแต่ละโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
19 ส.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ