JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
-ดูแลหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนกา...

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้ดีตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
• วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ • คิดวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า กลุ่มสินค้า • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย / โปรโมชั่น • วิเคราะห์ผลกิจกรรมที่จัดขึ้น • มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใหม่ๆ • ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายการตลาด
- ดูแลและจัดการเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลข่าวสารของบริษัท Company Profile แคตตาล็อควัตถุดิบ ตัวอย่างสินค้าตามชนิดของอุตสาหกรรม เพื่อเสนองานขาย - รวบรวมข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มด้านการตลาดคู่แข่...

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
24 มิ.ย. 62
4 . Marketing & Export Sale Manager
1.กำหนดนโยบายแผนทางด้านการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 2.กำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาด / กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ 3.ควบคุม ประเมิน และติดตามผลงานด้านการตลาดของบริษัทฯ 4.กำหนดกลยุทธ์ทางด้าน...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. วิเคราะห์และพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการสร้าง Brand ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมดูแลแผนงานการตลาดให้ดำเ...

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
6 . Sales Manager
Job description and responsibilities: • Work out sales projections and strategies. • Reviewing sales performance, analyzing sales report and developing action plan to drive sales team to achieve c...

Nikken Chemical (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
21 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- จัดการทีมขายและการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายในแง่ปริมาณการชาย - พัฒนากิจกรรมทางการตลาด - วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
8 . MARKETING MANAGER
1. วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด 2. หาลูกค้าใหม่ๆและดูแลฐานลุกค้าเก่า 3. ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่และติดตามออเดอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุก เทรดดิ้ง
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าการตลาด Online/Offline
1 รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2 วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย 3 ดำเนินการจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้ในงานสัมมนา เทรดโชว์ งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง 4 ดำเ...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท หรือตามตกลง
18 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรถเล็ก & OEM
1.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2.วิเคราะห์แนวโน้มลูกค้า,คู่แข่ง,ผลิตภัณฑ์ ทำ Market Servey 3.จัดทำแผนการตลาด และวางแผนการตลาดของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ 4.ประสานงานกับฝ่าย...

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ