JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงาน,จัดทำเอกสารให้กับลูกค้า 2.จัดทำใบเสนอราคา ให้พนักงานขาย 3.แนะนำโปรโมชั่น,รายละเอียดสินค้า 4.จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า 5.จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Coordinator
1. จัดทำเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการผลิตต่างๆ 2. ประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขเพื่อตอบเอกสารให้ลูกค้า 3. คำนวณราคาสินค้า จัดทำ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับลูกค้า ในการรับคำสั่งซื้อหรือข้อร้องเรียน - ประสานงานกับฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- รับออเดอร์ลูกค้าต่างประเทศ - ติดตามงานของลูกค้าประเทศ - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับฝ่ายผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
1.จัดทำเอกสารประวัติและสเปคของสินค้า 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
ขอเขตหน้าที่ -ดูแลประสานงานด้านการขาย -ดูแลประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า -ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆด้านการขาย -หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
7 . พนักงานประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเอกสารด้านงานขาย ทั้งเอกสารภายในและภายนอก 2. ประสานงานรับข้อมูลกับฝ่ายขาย 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4. เข้าร่วมประชุม ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงาน 5. งานอื่...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
24 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานขายรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบเสนอราคา -จัดทำใบสั่งผลิต -ติดต่อประสานงานกับบัญชี เซล ฝ่ายผลิตและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -อื่นๆตามที่ไดร้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
9 . Export Sales ( เซลล์ ต่างประเทศ )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลยอดขาย ลูกค้าต่างประเทศ 2. หาลูกค้าใหม่ต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ 3. ติดต่อ / ประสานงานลูกค้า / ผู้ขายต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 4. ออกงานแสดงสินค้าต่างประเทศ 5. รับออเดอร์จากลูกค้า...

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าและประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้ถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ 2. ปฏิบัติงานขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทำ...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
11 . Sale & Marketing Officer
1.หาลูกค้าและทำการตลาดชาวจีน 2.ประสานงาน ตรวจสอบเอกสารกับคู่ค้าชาวจีน 3.เป็นล่ามภาษาจีนให้กับลูกค้าชาวจีนที่มาติดต่อ

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ส.ค. 62
12 . Sales coordinator (ผู้ช่วยฝ่ายขายสาขาสมุทรสาคร)
1. ดูแลประสานงานด้านการขายสินค้าของบริษัทฯ คือ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Mold และ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าในประเทศ 2. รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายรายงานต่...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า และ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
24 ส.ค. 62
14 . ผู้ช่วยประสาน ออกใบเสนอราคารับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบเสนอราคา/ใบแจ้งนี้/ตามชำระเงิน 2. ช่วยประสานงานเซลกับฝ่ายผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริบัวทอง
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
23 ส.ค. 62
15 . Sales Coordinator
Coordinate sales team by managing schedules, filing important documents and communicating relevant information Ensure the adequacy of sales-related equipment or material Respond to complaints from c...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
23 ส.ค. 62
16 . Asst. Merchandiser / Merchandiserรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และถ่ายทอดข้อมูลของลูกค้าไปยังฝ่ายผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้าอย่างถูกต้อง - Merchandiser ติดต่อ และประสานงานกับลูกค้า (สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอ...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
17 . Sales (โครงการศึกษา)
- ขายของเล่น เสริมพัฒนาการ ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา - ประสานงานโครงการทางการศึกษาทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชน - บริหารการขายในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
18 . ธุรการขาย
1.การจัดเก็บเอกสาร 2.ประสานงานทั่วไป 3.เปิดบิลซื้อ-ขาย 4.ตอบไลน์ลูกค้า-รับโทรศัพท์ 5.คีลย์ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เทพกิตติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
19 . ผู้ช่วยฝ่ายขาย (Admin Sale)
- รับโทรศัพท์ - จดออเดอร์จากฝ่ายขาย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ฟอร์เอ็มวู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
23 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายส่งออก
จัดทำใบเสนอราคา 1.รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า 2.ตรวจสอบเงื่อนไขการขายของลูกค้า 3.จัดทำใบเสนอราคาให้ผู้บังคับบัญชาและส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า การประสานงานขายและงานเอกสาร 1.จัดทำเอกสารการเปิด Order...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ