JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale
ขายและการตลาด

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
2 . Sales Executive (Flexible) ( ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.รับผิดชอบเป้าหมายและวางแผนการขาย 3. สร้างความพึงพอใจและและรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า 4.ติดต่อประส...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
3 . Sale Executive (Packaging) (ประจำโรงงาน CSK นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - จัดทำใบขอตัวอย่างขอราคา เสนอราคาสินค้า และส่งตัวอย่างให้ลูกค้า - บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร - หาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติม

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
4 . พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri First Choice ดูแลร้านค้า Dealer ต.มหาชัย สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต / สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า / สินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า โดยรับผิดชอบเป้าหมายการขายบัตรเครดิต (ผ่านการอนุมัติ) 20-25 ราย / เดือน 2.ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเ...

Krungsri Consumer
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่า Commission ตามความสามารถ
22 เม.ย. 62
5 . พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri Homepro (หน่วยแทน) มหาชัย, เพชรบุรี, สมุทรสงครามรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต / สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า / สินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า โดยรับผิดชอบเป้าหมายการขายบัตรเครดิต (ผ่านการอนุมัติ) 50 ราย / เดือน 2.ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของ...

Krungsri Consumer
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่า Commission สูง(ตามความสามารถ)+ค่าน้ำมันรถ+ค่าโทรศัพท์
22 เม.ย. 62
6 . พนักงานขายยางรถบรรทุก และรถยนต์โดยสาร
- รับผิดชอบงานด้านการขายยางผ้าใบ, ยางเรเดียล และยางรถโดยสารแก่ตัวแทนจำหน่าย และUSER - หาแนวทางการขาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ - สร้างความส...

บริษัท ชัยโชติรวมยาง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
22 เม.ย. 62
7 . พนักงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้า...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
8 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอ - ออกเยี่ยมลูกค้า ให้คำแนะนำสินค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - เปิดตลาดสินค้าใหม่ และสินค้าๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามงานเสนอราคา พื่อพยายามปิดการขาย - ดูแลลูกค้...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ขาย Modern Tradeรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการตามกลยุทธ์ในช่องทางร้านค้าปลีก Modern Trade ทุกประเภท HyperMarket, Super และ Convenience Store 2.บริหารจัดการแผนงานขายแต่ละประเภทร้าานค้าย่อย 3.บริหารจัดการทีมงานจัดเรียงสินค้า 4.งานบริก...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ ภาษาอังกฤษรับสมัครด่วน !
ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Saleรับสมัครด่วน !
- จำหน่ายเคมีภัณฑ์ บำบัดน้ำในระบบหม้อไอน้ำ ( Boiler) ระบบหล่อเย็นแบบเปิด (Cooling) ระบบหล่อเย็นแบบปิด (Chiller) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water) สารกรองน้ำ (Filter media)

บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 20,000+++ ค่าคอมมิชชั่น, incentive, Bonus
22 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ/ต่างประเทศ (Sales Department)
- ติดต่อประสานงานลูกค้าภายในประเทศ/ต่างประเทศ

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
13 . ฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ
1.รับผิดชอบงานขายในประเทศ 2.เก็บข้อมูลเอกสารที่เป็นส่วนงานขาย จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา 3.งานขายต่างประเทศ อ่าน LC 4.ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง/ติดตามขนส่ง และอื่นๆ

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 บาท
22 เม.ย. 62
14 . พนักงานขายโครงการ
ต้อนรับและบริการลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ สรุปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอสินเชื่อธนาคารให้กับลูกค้า ทำแผนโฆษณาต่างๆของโครงการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กว่าง ต๋า คอนสทรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
15 . พนักงานขาย (ต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า - สร้างยอดขายใหม่ๆ และเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯ และขยายตลาดให้แก่บริษัทฯ - ดูแลลูกค้า และออกเยี่ยมพบลูกค...

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
16 . พนักงานขายเครดิต กรุงเทพและปริมณฑลรับสมัครด่วน !
-ควบคุม และ ดูแลการขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด -ออกตลาด เยี่ยมลูกค้าตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี -จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายเป็นประจำทุกวัน

บริษัท โคฟี่ จำกัด
22 เม.ย. 62
17 . Export Managerรับสมัครด่วน !
-กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ -วางแผนและดำเนินงการให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย -ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และบริการ ทั้งเก่าและใหม่ -ติดต่อประสานงานและดู...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
22 เม.ย. 62
18 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบเป้าหมายเขตที่รับมอบหมายประจำเดือน - วางแผนการขายประจำวัน/เดือน - บริหารการขายและเก็บเงินจากการขาย - ดูแลบริการลูกค้าเก่าและเปิดร้านค้าใหม่ - ดูแลการเบิก-คืนสินค้าให้เหมาะสมกับการขา...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
19 . พนักงานขายต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน และนำเสนอขายสินค้า - ตอบโต้จดหมายภาษาอังกฤษ

บริษัท เวิลด์ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
22 เม.ย. 62
20 . นักเซรามิค (ขาย)
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - พบ,ดูแลลูกค้าที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ - สามารถนำเสนอตัวอย่างของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - หาลูกค้ารายใหม่

บริษัท สยามฟริท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ค่าคอมมิชชั่น
22 เม.ย. 62
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ