JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ IT
ดูแลงานด้าน เขียนโปรแกรมด้วย Visual Stidio 2015 , พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในระบบ, Support User, PM Software & Hardware, จัดทำโปรแกรมระบบด้าน IT ที่ Support หน่วยงานต่างๆให้พร้อมใช้งาน อบรมการใช้โ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
2 . IT Manager
1. จัดการดูแลควบคุมตามนโยบายสารสนเทศทั้งหมด 2. จัดทำงบประมาณบริหารงานระยะสั้นและระยะยาวของฝ่าย IT 3. ดูแลทางด้าน Infrastructure ของฝ่าย IT 4. ดูแลควบคุมความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 5. ดูแลระบบ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . โปรแกรมเมอร์
1.วิเคราะห์ออกแบบเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถเขียนโปรแกรมหรือเชื่อมต่อโปรแกรมกับฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเรียกอ่านได้ 3.สามารถเขียนโปรแกรม VB,CT,SQL ได้ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
4 . IT Project-Co / ผู้ประสานงานโปรเจค (สมุทรสาคร)
บริษัท โกไฟว์ จำกัด เป็นบริษัทด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น ในเครือของยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ซึ่งมีบริษัทในเครือด้านไอทีที่น่าจะรู้จักเป็นอย่างด...

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-25,000
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ IT
1.ดูแลระบบต่างๆภายในองค์กร 2.แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . IT Staff
1. ติดตั้งเครื่อง โปรแกรมและดูแลระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2. ติดตั้งและตั้งค่าการใช้งาน Server 3. บริหารระบบ Server และระบบสำรองข้อมูล 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
7 . IT supervisor
- รับผิดชอบดูแลระบบ IT ในบริษัท ทั้งหมด - งานการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบงานสารสนเทศ - Hardwares และ Softwares พร้อมระบบปฏิบัติการ & อุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่นใด ...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล
ดูแล Hard ware/Soft ware ของบริษัท ดูแลระบบ Net work ดูแลระบบการ Backup Support Data or Report ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Support ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่างๆ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
9 . IT Helpdesk (บ. วีเอส เคม 1970 จก.)
- ดูแลและให้ความช่วยเหลืองานระบบกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาไอทีต่างๆที่เกิดขึ้นและให้แนวทางแก้ไข - จัดเตรียม ติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์ไอทีทั้งในส่วนของ Hardware และ Software - แก้ไขปัญหาพื้นฐานทั่ว...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการติดตั้งระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ ภายในห้องประชุมต่างๆ 2. การบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์งานโสตทุกชนิด 3. อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ 4. ควบคุมสื่อ อุป...

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
11 . IT Support

บริษัท ที เอ็น เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT (Senior Supervisor)
1.พัฒนาระบบโปรแกรม หรือแว๊บแอพพลิเคชั่น ขององค์กรตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อรองรับระบบโปรแกรม 3.ศึกษาหาความรู้ และเทคนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
22 ก.ค. 62
13 . Frontend - Backend Developer
1. ออกแบบ และพัฒนา Web-based Application หรือ HTML 5 Angular CSS 2. มีความสามารถในการใช้งาน Codeigniter Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เขียน Code ในส่วนของ Server-side และ เชื่อมต่อกับ Databas...

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 60,000
22 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครด่วน !
ดูแลด้านระบบ Server ของบริษัท ดำเนินการวางระบบเครือข่ายภายในบริษัท ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ดำเนินการติดตั้งเครื่องและโปรแกรมให้กับผู้ใช้ ดูแลด้านการซ่อมบำรุงและบริการ

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
15 . .NET Programmer (Fresh graduate welcome / Samut Sakhon)[T01265]
- Develop and Maintenance for Production system and Inventory system with .NET

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 THB to 28,000THB (Depends on experience and skill)
22 ก.ค. 62
16 . SAP Specialist
Duties & Responsibilities • Primarily responsible in functional of SAP to support the end-users. • Diagnose, Analyze and solve the issue in SAP. • Coordinating with the business process owner or ...

URC (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
22 ก.ค. 62
17 . โปรแกรมเมอร์
รายละเอียดงาสน 1.การออกแบบและพัฒนาระบบ 1.1 เก็บ รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาวางแผน ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานขององค์กร ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม และทดสอบความถูกต้องของโปร...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
22 ก.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
1.บริหารจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการดำเนินงานของบริษัท 2.บริหารจัดการและควบคุมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ ระบบเครือข่าย ฯลฯ ใ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
19 . ITรับสมัครด่วน !
- ทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยเหลืองานด้านปฏอบัติการ ดูแลงานบริการแก้ไขปัญหาด้าน IT ให้ผู้ใช้งาน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardwaew Softwaer พื้นฐานให้กับผู้ใช้งาน - แก้...

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
20 . Programmer
- เขียนคำสั่ง SQL - Visual Studio .net - เขียน C#

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ