JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.วางแผนควบคุมการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการจัดส่ง 4.จัดทำรายงานต่างๆ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง (ประจำคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.กำหนดเส้นทาง กำหนดผู้จัดส่ง มอบหมายให้กับพนักงานส่งสินค้า และบริษัทขนส่ง รวมถึงวางแผน ควบคุมการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ. 2.ควบคุมดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน และบริษัทขนส่ง ให้มีความถูกต้อง ...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
3 . พนักงานติดรถจัดส่ง
-จัดเรียงสินค้า -ติดรถจัดส่งสินค้าตามสถานที่ที่กำหนด

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 325+OT
22 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
ดูแล งานด้านจัดส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ติดตามงาน , ประสานงาน, ดูเส้นทางการจัดส่ง

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง ระดับ 2
1.ดูแลการจัดส่งสินค้า 2.ทำเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานขับรถ 3.ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในฝ่ายขนส่ง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
6 . พนักงานขับรถ / ติดรถส่งของรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งานทุกครั้ง - จัดเตรียม/ตรวจสอบสินค้า/เอกสารที่ต้องส่งมอบ ให้ถูกต้องตรงตามรายการที่ส่ง - สอนงานการรัดงานให้กับเด็กติดรถให้สามารถรัดงานได้ - ดูแลผลิตภัณฑ์ลูกค้าที่ต้องส่ง ให้ปล...

บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ขับรถเป็นรายเดือน/ติดรถเป็นรายวัน
22 เม.ย. 62
7 . พนักงานขับรถส่งผ้ารับสมัครด่วน !
ขับรถส่งของในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
20 เม.ย. 62
8 . พนักงานขับรถยกสินค้า(ไฟฟ้าBT)รับสมัครด่วน !
1.ทำการยกเคลื่อนย้ายสินค้า ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลบำรุงรักษาสภาพรถยกสินค้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.จัดเรียงซ้อนเก็บสินค้าภายในห้องเก็บ 4.ทำการยกเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออก ห้องเก็บ ,ห้องฟรี...

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
- บริหารจัดการจัดสรรรถบรรทุกสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หาแหล่งสินค้าเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 เม.ย. 62
10 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก - ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ - ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายโดยไร้อ...

บริษัท ไทย แคปปิตอล เกรเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
16 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ