JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง
-จัดสายการจัดส่งสินค้า ตามโซนลูกค้า ในแต่ละวัน -ควบคุมการจัดส่งแต่ละสายให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และ ปลอดภัย -วางแผนและเตรียมการส่งสินค้า ให้สอดคล้องกับเป้ายอดขาย และให้ได้ตาม KPI -กำหนดเ...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
-ควบคุม ดูแล บริหารจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุม ดูแล บริหารจัดการกระบวนการจัดส่งสินค้า -สรุปรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าแแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและควบคุมการทำงานบุคลากรในแผนกคลังสินค้า ทั้งในเรื่องระเบียบวินัย รูปแบบการทำงาน การประสานงานแผนกต่างๆ 2.วิเคราะห์หาสาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าและการบริหารจัดการข้อมูลคลั...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานและการควบคุมการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. วางแผนงานและการควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3. วางแผนงานและการควบคุมการ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ + ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
6 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป และพัสดุหีบห่อ - วางแผนการทำงานและกำหนดวิธีป้องกันปัญหาของแผนกคลังสินค้า - ตรวจติดตามให้การดำเินินงานของทีมงานเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . Warehouse & Logistic Manager (ผู้จัดการคลังสินค้าและการขนส่ง)
- ควบคุม วางแผน และดำเนินการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง (ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามข้อตกลง, ลดต้นทุนในกระบวนการทำงาน ฯลฯ) - จัดทำแผนการพัฒนาส่วนงานคลังสินค้าและการขน...

บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000
19 ก.ค. 62
8 . Warehouse Manager
1. Manage and monitor logistic: warehouse and transportation related performance. (quality, quantity, on time delivery and transportation cost) 2. Plan, manage and evaluate logistics: warehouse and...

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
-ควบคุมการจัดเรียง และการตรวจเช็คสินค้ากลุ่ม TT/IND -ควบคุมการเช็ค Stock FG และ TT บางส่วน -ควบคุมการบำรุงรักษารถยนต์ / เส้นทางการเดินรถส่งสินค้า-แผนที่ -ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของพนักงานในสังกัด...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเพ็ญน้ำพริกแกง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-
18 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานวางแผนการผลิตสินค้า/วางแผนการใช้วัตถุดิบ 2. บริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯ 3. นำนโยบายของบริษัทฯ มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่า...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท/เดือน
17 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนก คลังพัสดุ
- ควบคุมดูแลการขออนุมัติการซื้อสินค้า หมวดPackaging หมวดวัตถุดิบ ทั้งในและ ต่างป่ระเทศ เพื่อให้สอดคล้องต่อความจำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งาน - ควบคุมดูแลการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง - ควบคุมดูแลการเ...

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และ วัตถุดิบ
พัฒนาการเบิกจ่ายสินค้า และ วัตถุดิบให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมสต๊อก ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ดูแล และ ควมคุมพนักงานในแผนกสต๊อก

บริษัท คิว.ซี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ก.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ